Újabb épületrésszel bővült az Óbudai Egyetem Bánki Kara

Hivatalosan is az Óbudai Egyetem (ÓE) használatába került az a József körúti épület, amely már a XIX. században is a műszaki oktatás céljait szolgálta az ÓE jogelőd intézményében.

Az újbóli használatba vétellel megvalósulhat a belső udvar beépítése, és ezzel egy komplex, a XXI. századi igényeknek megfelelő egyetemi kampusz kialakítása. Lehetővé válik továbbá a távlati és hosszú távú fenntartható működést biztosító rekonstrukció is, illetve hogy az egyetemi kampusz főbejárata ismét a József körútról nyíljon – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente.

Hozzátette: Korábban az épület fejlesztéseit nehezítette, hogy több állami szervezet is használta az épületrészt, a műemléki védettség miatt a rekonstrukciós tervekben a teljes épületet egységben kellett kezelni. A közös használat pályázati pénzek bevonását is akadályozta, mostantól viszont új távlatok nyílnak és új források bevonásával megkezdődhet a modernizáció.

Immár 50 éve reménykedett a Bánki Kar és elődintézményeinek vezetése abban, hogy ismét használatába kerülhessen a régi épületrész – mondta Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a kar dékánja.

A Bánki Kar teljes mértékben támogatja, és csatlakozik az Óbudai Egyetem rektori stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez – tette hozzá. Mint mondta: a képzési portfólió fejlesztése, a kutatás-fejlesztési aktivitás növelése, a projektek számának növelése, a képzési színvonal további emelése mind ezen törekvéseket szolgálja.

Az 1880-as évek végén a kor egyik legnagyobb problémája, és ezzel együtt a hazai iparfejlesztés gátja a kellő ismeretekkel rendelkező mérnökök, szakemberek hiánya volt – ismertette személyes emlékeket is felidézve az épület megépülésének előzményeit Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem alapító rektora.

Az 1879-ben épült Budapesti Állami Közép-ipartanoda adott helyet az iparosképzésnek, ahol már akkor nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatorientált oktatásra. Az intézmény 2000-től a Budapesti Műszaki Főiskola, majd 2010-től az Óbudai Egyetem részeként működik. A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar jogelőd intézménye révén 1879 óta áll a műszaki képzés szolgálatában. A karon gépészmérnökök, biztonságtechnikai, illetve mechatronikai mérnökök folytatják tanulmányaikat.

A József körúti épületrész átadását jelképező szalagot Prof. Dr. Kovács Levente, Prof. Dr. Rudas Imre, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja és Dr. Demény Ádám, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgatója vágta át.

forrás: Óbudai Egyetem