Beszámoló a SzaFARi 2024 konferenciáról

2024. május 17-én immáron hatodik alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő rendezvény. A konferencia elsődleges célja a BSc, MSc képzésben résztvevő hallgatók tehetséggondozása, tudományos életbe történő bekapcsolódásának támogatása. A tehetséggondozást szívügyének tartó Mechatronikai Albizottság, amely a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Gépszerkezettani Tudományos Bizottságán belül működik, a szimpózium akadémiai támogatója.

Az idei rendezvényen Beke Ottó irodalmár, az Újvidéki Egyetem kutatója tartott előadást a ChatGPT lehetőségeiről, alkalmazhatóságáról, kihívásairól és korlátairól. Az előadás rendkívül érdekes színt vitt a konferencia műszaki jellegű előadásai közé és elmondható, hogy a műszaki terület kutatói számára is hasznos információkat, elgondolkodtató kérdéseket vetett fel.

A szervezésbe ismét bekapcsolódott a montenegrói Donja Gorica Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, valamint az idei évben a támogatók köre az Újvidéki Egyetemmel bővült. A külföldi résztvevőkre tekintettel a konferencia hibrid formában zajlott, a magyar nyelvű szekció résztvevői személyesen, míg az angol nyelvű szekció résztvevői zömében online formában mutatták be munkájukat. Összesen 14 előadás hangzott el magyar, illetve angol nyelven. A résztvevő hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez, illetve annak rokonterületeihez kapcsolódó kutatásaikat mutatták be. A témák sokszínűsége is jól mutatja a számítási intelligencia alapú megoldások széleskörű alkalmazhatóságát.

A szekciók legjobb előadói a záró ceremónián oklevelet vehettek át az alábbi munkáikért:

Felisberto David Wandi Chivela: Customization of the physiological parameter assessment using fuzzy logic

Cserfalvi Annamária: Magyar ékezet nélküli daktil ujj ABC vizsgálata adaptív neuro-fuzzy következtetési rendszerben (ANFIS)

Az eseményt a Bánki Kar pneumobil csapatának bemutatója zárta, ahol az érdeklődők a járművek működéséről, a csapat tevékenységéről hallhattak előadást, majd működés közben is megtekinthették az egyik pneumobilt.

Bízunk abban, hogy a külföldi egyetemekkel az együttműködést a továbbiakban is folytatni tudjuk a SzaFARi konferencia szervezésében és azon túl is.

A kapcsolódó publikációk a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg.

A konferencia magyar weblapja: https://siva.bgk.uni-obuda.hu/SzaFARi/2024/

A konferencia angol weblapja: https://siva.bgk.uni-obuda.hu/SzaFARi/2024/en/index.html

A rendezvényen készült videók, képek itt tekinthetők meg:

https://siva.bgk.uni-obuda.hu/rendezveny/20240517_SzaFARi_2024/

Dr. habil Ludányi-Laufer Edit


Munkavédelmi képzés szakmai találkozó

2024. május 7-én került sor a Bánki Kar munkavédelmi szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzésével kapcsolatos szakmai találkozójára.

A rendezvény célja az volt, hogy ipari partnereinkkel közösen áttekintsük jelenleg futóó munkavédelmi képzési kínálatunkat, azokat a piaci igényekkel még inkább összhangba hozzuk: fejlesztve meglévő képzéseinket, valamint új képzéseket és (nyitott vagy kihelyezett) mikroképzéseket (tanfolyamokat) hozzunk létre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy megjelent ipari partnereink – OPTESZ OPUS Zrt, SD Dynamic Kft. és az MVM XPert Zrt. képviselői nyitottak voltak az együttműködésre, továbbá a felnőttképzésen túl a Bánki Karral történő együttműködésre is.


Előtérben napjaink biztonsági kihívásainak tudományos kérdései

A kutatók, oktatók, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői immáron negyedik alkalommal vitatták meg a biztonságtudomány aktualitásait „A jelen biztonságának kihívásai és fenyegetettségei” című nemzetközi tudományos konferencia keretében.

A jelentős médianyilvánosság mellett lezajló tudományos rendezvénynek idén is a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság Banja Lukai Egyetemének Biztonságtudományi Kara volt a házigazdája. A március 28-án megrendezésre került esemény tudományos bizottságába ismételten helyet kapott a Bánki Kar, Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézetének oktatója, Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus.

Továbbá egyetemünk részéről a konferencia lebonyolításában ezúttal is tevőleges szerepet vállalt a Prof. Dr. Besenyő János témavezetése mellett a Biztonságtudományi Doktori Iskolánkban kutatásokat folytató Milica Simikić doktorandusz.

A hat országból érkezett kutatókat, szakembereket felvonultató rangos konferencián Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus szerb nyelvű előadásában a kritikus infrastruktúrák társadalmi kihívásokat felerősítő szerepét mutatta be. A kritikus infrastruktúrák kérdésével egyebek mellett maga a köztársaság belügyminisztere is foglalkozott előadásában az új uniós kritikus infrastruktúra direktívák jogszabályi implementációjának és biztonsági szervezetfejlesztési kihívásait elemezve. Emellett a külön szekcióban elhangzó előadások jelentős részben foglalkoztak a környezetbiztonsági kihívásokkal, köztük a katasztrófák megelőzése, kezelése vonatkozásaival is. A konferencián részt vett Dr. habil. Szabó Gyula docens, egyetemünk CEEPUS koordinátora is, aki további programokról folytatott megbeszéléseket a CEEPUS hálózati partnerekkel. Az egyeztetések nyomán körvonalazódó projekttervek várhatóan a tudományos kapcsolataink további szélesítését biztosíthatják a régióban.


Elérhető az I. Alverad-Bánki Kiberbiztonsági Konferencia kötete, valamint elindult az előadói jelentkezés a második eseményre!

Az Alverad Technology Focus Kft. és az Óbudai Egyetem Bánki Karának közös szervezésben 2023. október 25-én első alkalommal került megrendezésre hibrid formában az 1. Alverad-Bánki Nemzetközi Kiberbiztonsági konferencia, amely lehetőséget biztosított elsősorban a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, továbbá a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és informatikai tudományok területéről kutatási eredmények bemutatására fiatal kutatók, doktoranduszok számára.

Az esemény konferencia kötete itt érhető el: https://bgk.uni-obuda.hu/alverad-banki-kiberkonferencia-2023/

Az Alverad Technology Focus Kft. és az Óbudai Egyetem Bánki Karának közös szervezésben a tervek szerint 2024. októberében második alkalommal rendezi meg nemzetközi tudományos konferenciáját.

A konferencia célja, hogy a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket a szakértő közönség számára elérhetővé tegyük, továbbá lehetőséget biztosítsunk a fiatal kutatók, a PhD hallgatók számára a publikációs gyakorlat megszerzésére, diplomamunkák eredményeinek bemutatására.

Célunk továbbá, hogy a társ egyetemek oktatói és hallgatói, valamint kollégáink tudományos kapcsolatai elmélyüljenek.

II. Alverad-Bánki Nemzetközi Kiberbiztonsági konferencia lehetőséget biztosít elsősorban a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, továbbá a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és informatikai tudományok területéről kutatási eredmények bemutatására.

Az előadói jelentkezés részleteit az alábbi oldalon lehet megtekinteni: https://bgk.uni-obuda.hu/alverad-banki-kiberkonferencia/

Előadások az Anyagtechnológiai Tanszék 60 éves jubileumi konferenciáján

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke (alapításkor: Mechanikai Technológia Tanszék) idén, 2023-ban ünnepli alapításának 60. évfordulóját.

Ez alkalomból a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként az „ESB 2023 Mérnöki Szimpózium a Bánkiban” konferencia keretében egy „ATT60 JUBILEUMI SZEKCIÓ” került megrendezésre 2023. november 16-án az Óbudai Egyetem Bánki Karán, melyen részt vettek volt és jelenlegi kollégáink, szakmai partnereink, barátaink.

A délelőtti program során konferenciaelőadásokon keresztül került bemutatásra múltunk, jelenünk és jövőbeli terveink, társtanszékeinkkel a kapcsolataink.

Az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék ünnepi szekcióját Dr. habil. Gonda Viktor tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg. A Gépészeti és Technológiai Intézet nevében köszöntőt mondott Dr. Pinke Péter intézetigazgató egyetemi docens, amelyben kiemelte két új egyetemi tanári pályázat előkészítését az intézet számára.

Az Anyagtechnológiai Tanszék történetét az alapítástól napjainkig Dr. Gáti József egyetemi docens mutatta be. A Tanszék fő szakterületei az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a hőkezelés, az alakítástechnológia és a hegesztéstechnológia, melyekkel kapcsolatban Dr. habil. Kovács Tünde egyetemi docens, Dr. habil. Gonda Viktor tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens készültek előadásokkal. A közelmúltban több konzorciumi projektben részt vállalt a Tanszéki munkaközösség, az elért eredményeket Dr. Pinke Péter intézetigazgató egyetemi docens foglalta össze. A Tanszéki kutatások szorosan kapcsolódnak az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolához, melynek bemutatásával Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár készült.

A szünet után társtanszékeink képviselőinek előadásaira került sor: Prof. Dr. Hargitai Hajnalka tanszékvezető egyetemi tanár a győri Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszékét mutatta be, valamint kiemelte a titán protézisek 3D nyomtatásban végzett közös kutatómunkát.

Dr. Béres Gábor tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető adjunktus a kecskeméti Neumann János Egyetem Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékéről, az egyetemi változásokról tartott gondolatébresztő előadást, megemlítve kapcsolatainkat a képlékenyalakításban.

Dr. Lukács Zsolt intézetigazgató egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszékét mutatta be kiemelve a hegesztés területén végzett közös tevékenységeket, továbbá díszes köszöntő emléklapot adott át munkatársai nevében.

Dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes, egyetemi docens a Dunaújvárosi Egyetem Gépészeti és Anyagtudományi Tanszékét mutatta be, megemlítve az alumínium ötvözetek könyöksajtolásában végzett közös munkát, és kiemelte azon laborfejlesztéseiket, melyeken keresztül közös anyagvizsgálati lehetőségek adódnak az aktuális nukleáris erőművi fejlesztésekhez.

Dr. Reé András egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékével való szoros kapcsolatot mutatta be a főiskolai képzések elindításánál, mely közös oktatási tevékenységet hozott magával. A szoros kapcsolat ma is él, a tudományos területen az MTA Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottságban is fellelhető, melynek elnöke Prof. Dr. Szabó Péter János (BME-ATT), elnökhelyettese Prof. Dr. Réger Mihály (ÓE-BGK-ATT) és titkára Prof. Dr. Hargitai Hajnalka (SZE-ATT).

A délutáni program visszaemlékezéssel, kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott.

Dr. habil. Gonda Viktor


5. Nemzetközi Közép Európai Kritikus Infrastruktúra konferencia

5th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection – ICCECIP

Idén ismét a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat programjaként került megrendezésre az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán az 5. Nemzetközi Közép Európai Kritikus Infrastruktúra konferencia (5th International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection – ICCECIP), melynek idei mottója „Az energiafüggőség hatása a kritikus infrastruktúra védelemre”. A konferencia fővédnöke Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, szervező partnere pedig idén a MH Kiberműveleti Parancsnoksága volt. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Pozderka Gábor ezredes az MH Kiberműveleti Parancsnokság parancsnoka, valamint a konferencia házigazdája és alapítója Prof. Dr. Rajnai Zoltán az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja.

A konferencián két nap alatt 8 plenáris és több mint 60 szekció előadás hangzott el. A személyesen megjelent plenáris előadók között volt a kritikus infrastruktúra védelem számos kiemelkedő kutatója, Dr. Pavel Foltin ezredes a csehországi Brünni Védelmi Egyetem rektorhelyettese, Dr. Nagy Judit a Corvinus Egyetem egyetemi docense, Prof. Dr. Kovács László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, Fürstner Igor a Szabadkai Alkalmazott Kutatási Főiskola igazgatója, Prof. Adamiak Marcin a Sziléziai Műszaki Egyetem Anyagvizsgáló Laboratóriumának igazgatója, valamint a Zsolnai Egyetem, Védelmi Mérnöki Karáról Dr. Kavicky Vladimir  ezredes Pásztor Ladislavval közös előadást tartott. A Lorrain Egyetemről Prof. Rusinek Alexis valamint a Zsolnai Egyetem, Védelmi Mérnöki Karáról Prof. Dr. Dvorak Zdenek és Dr. Figuli Lucia online tartotta meg plenáris előadását. A résztvevők nagyrésze személyes jelenlétben, marokkói, francia és ugandai résztvevők pedig online mutatták be előadásukat. A hazai résztvevőkön kívül érkeztek előadók a szomszédos Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából is, valamint Lengyelországból, Csehországból. A kritikus infrastruktúra védelemhez kapcsolódtak a szekciók, úgymint fizikai védelem, kiberbiztonság, személyi biztonság, valamint politikai biztonság. Az érdekes és színvonalas előadásokat érdeklődő kérdések követték. A konferencia gálavacsorán az Óbudai Egyetem rektora Prof. Dr. Kovács Levente meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket és bátorította őket, hogy a következő években is vegyenek részt a konferencián előadásaikkal.

Dr. Kovács Tünde


A biztonságtudomány ünnepe a Bánki Karon

2023. november 7-én került megrendezésre az Óbudai Egyetem Bánki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe és a Biztonságtudományi Szemle ötéves születésnapja alkalmából szervezett tudományos konferencia „A biztonságtudomány aktuális kérdései 2023” címmel.

A résztvevőket először Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar dékánja, illetve a Biztonságtudományi Szemle lektorált, szakmai-tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke köszöntötte, s elmondta, hogy Folyóiratunk nem „csak” egy folyóirat, hanem egy olyan platform, amelyik egyfajta tudományos műhelyként időről-időre lehetőséget biztosít arra, hogy a tudósjelöltek, illetve a fokozattal rendelkező tudósok megosszák a szakmai közösséggel értékes gondolataikat tanulmányok formájában. Dékán úr után a Biztonságtudományi Doktori Iskola titkára, Farkasné Hronyecz Erika beszélt arról, hogy Folyóiratunk milyen fontos szerepet játszik a Doktori Iskola hallgatóinak életében, hogyan tud hozzájárulni doktoranduszaink tudományos kutatási eredményeinek megjelentetéséhez, s hogyan tudja elindítani őket a tudományos karrier útján. Titkár asszony kiemelte, hogy a Doktori Iskola és a Folyóirat között már a megalakulásakor egy kiváló szakmai-baráti kapcsolat alapozódott meg, s ez a kapcsolat jellemezte és jellemzi azt a légkört, ahogy közösen segítjük a publikációs tapasztalattal nem rendelkező saját, illetve más doktori iskolák doktoranduszait az első tanulmányaik megjelentetésében.

Az első tudományos témájú előadást – melynek címe: A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow – a Biztonságtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tudományos titkára, Dr. habil. Kollár Csaba PhD. tudományos főmunkatárs tartotta. Csaba bemutatta a biztonságtudomány diszciplináris keretét, majd ismertette helyét a tudományok térképén, illetve elmondta, hogy miért vagyunk hálásak Maslow-nak akkor is, ha egyébként tévedett. Ezt követően áttekintette a biztonságtudomány fontosabb területeit, elmondta a biztonságtudomány lehetséges jövőjét, végül kiemelte a szervezeti (felső)vezetők elköteleződésének fontosságát a biztonság irányába. A tudományos titkár után Berek László az Óbudai Egyetem könyvtárigazgatója, s Folyóiratunk szerkesztőbizottságának a tagja „A publikációk fontossága a tudományos eredmények közlésében” címmel beszélt arról, hogy milyen komoly jelentősége van annak, ha egy folyóiratot a hazai és a nemzetközi tudományos adatbázisokban számon tartanak. A Biztonságtudományi Szemle – ahogy igazgató úr hangsúlyozta – azzal, hogy elnyerte az MTA IX. Osztálya Hadtudományi Bizottságának a minősítését, a hazai életben minden szempontból megfelel a tudományos folyóiratokkal szemben támasztott követelményeknek. Azt is elmondta, hogy Folyóiratunk a hazai elismerés mellett bekerült az EBSCO, illetve az ULRICHSWEB adatbázisokba, s célunk, hogy a következő években a nemzetközi elismertségünket tovább erősítsük. A következő előadónk – Dr. Hanka László PhD. az Óbudai Egyetem Bánki Kar egyetemi docense – az alkalmazott matematika és a biztonságtudomány kapcsolatát mutatta be, előadása fókuszába a fuzzy-alapú predikció jelentőségét állítva. A délelőtti plenáris ülést Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, az NKE HHK egyetemi tanára, a Biztonságtudományi Szemle Szakmai-Tudományos Tanácsadó Testületének tagja tartotta „Kibertéri információs műveletek” címmel. A tudományos előadást professzor úr az orosz-ukrán konfliktusban mindkét fél által használt módszerek bemutatásával is gazdagította.

Az ebédszünet után két szekció, majd ezeket követően másik két szekció előadói tartottak párhuzamosan előadásokat.

Az Ipar-, üzem- és munkabiztonság című szekciót Dr. habil. Nagy Rudolf PhD., az Óbudai Egyetem Bánki Kar egyetemi adjunktusa, a Folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja vezette, s többek között az aszinkron motorok életciklusmodelljét, a kritikus infrastruktúrák drónok elleni védelmét, valamint a lítium-ion akkumulátorokkal működő elektromos hajók kiberbiztonságát ismerhette meg a hallgatóság. Emellett a munkakör és munkakörnyezet fejlesztésének, elektromos buszok működésfolytonosságának és biztonságának, valamint az ipari vezérlőrendszerek kiberbiztonságának is szenteltek időt a rendezvény során. A szekció előadói: Bendiák István, Bodor Károly, Nagy Sarolta, Farkas Zoltán, Sándor Tamás, Stölczer Kristóf és Simon Mátyás.

A Biztonságtechnika című szekciót Dr. Szűcs Endre PhD., az Óbudai Egyetem Bánki Kar egyetemi adjunktusa vezette. A szekció előadói – Domján András, Kóródi Petra, Morvay László, Turós Tímea, Lőrincz László, Rákóczi Barbara – számos témát érintettek: az objektumvédelemben fontos szerepet játszó spektrum monitor rendszerek jelentőségét, a hőkamerák alkalmazását, a gáz- és riasztófegyverek szabályozásának vizsgálatát, a kiemelt sportesemények biztosításához szükséges technikai eszközöket és az ezek alkalmazásának feltételeit, az intézményi műtárgyvédelmet, valamint az autizmussal élő hallgatók biztonságos integrálását a felsőoktatásba.

A biztonság társadalomtudományi dimenziói című szekció – melynek szekcióvezetője Dr. Molnár Máté CSc. az Óbudai Egyetem Keleti Kar egyetemi adjunktusa volt – előadói többek között a dezinformációs műveletekkel szembeni ellenállásban tanúsított önkéntesség szerepéről, a tengeralattjáró balesetek és okainak feltárásáról, a hazai palettán megjelenő kiberbiztonsági képzésekről, az orosz-ukrán háború okairól, a fizetési forgalom biztonságának történetéről, valamint az Iszlám Állam Khoraszan Tartomány csoport tevékenységéről értekeztek. A szekció előadói: Dr. Gémesi Géza, Molnár Krisztián, Sebán Zoltán, Dr. Molnár Máté, Szabó Richard, dr. Kemény János PhD.

Folyóiratunk szerkesztőbizottságának tudományos titkára, Dr. habil. Kollár Csaba PhD., vezette a Mesterséges intelligencia és hatásai című szekciót, melyben Beke Éva, Kiss Csaba, Pál Anita, Krasnyánszki Brúnó, dr. Antal Tímea, Paulik László az okos gyárakban szükséges kompetenciákra fókuszáltak a digitalizáció korában, a mesterséges intelligencia megjelenésének hatását vizsgálták a katonai és polgári biztonságra, mély tanulás alapú email biztonsági megoldások hatékonyságát elemezték social engineering támadásokkal szemben, illetve bemutatták, hogyan érvényesül az audit-központú logika a mesterséges intelligencia vonatkozásában, valamint a mesterséges intelligencia kutatásának fejlődését is.

Záró beszédében Dr. habil. Kollár Csaba PhD. megköszönte az előadók és a szekcióvezetők munkáját, s elmondta, hogy az idén, első alkalommal, a Magyar Tudomány Ünnepe és a Biztonságtudományi Szemle ötéves születésnapja alkalmából szervezett tudományos konferenciával hagyományt szeretnének teremteni, s így évente tudományos-szakmai konferencián kívánják megvitatni a biztonságtudomány aktuális kérdéseit.

PELMOB – Elektromobilitás tananyag fejlesztés

Tovább folytatódik az ERASMUS+ által támogatott PELMOB projekt (https://bgk.uni-obuda.hu/pelmob/) az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar részvételével, melynek célja az elektromobilitás népszerűsítése. A jelen munkafázisban, melynek egyetemünk a koordinátora, elektromobilitással kapcsolatos tananyag és tantárgy fejlesztés történik.

2023. szeptember 12-14. között a lengyelországi Lublini Műszaki Egyetem adott otthont a munka-megbeszélésnek, melyen a 16 partner egyetem képviselői beszámoltak az eddig végzett fejlesztésekről és egyeztették az aktuális tananyag- és laborfejlesztés területeit és irányait. Egyetemünket Dr. Mikó Balázs és Dr. Czifra György, a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék két oktatója képviselte.

A Lublini Műszaki Egyetem munkatársai bemutatták a témával kapcsolatos laborfejlesztéseiket, új laborépületüket. A partnerek szakmai látogatást tettek a helyi közlekedési vállalat telephelyén, ahol folyamatos fejlesztések történnek az elektromos járművekre való átállásra, ami mind a járművek, mind pedig az infrastruktúra szempontjából jelentős fejlesztéseket igényelnek.

Dr. Mikó Balázs


Veszélyes anyagok szállítása témakörében sikeres tréninget tartott az ÓE BGK a nyugat-balkáni országok egyetemi oktatói részére

Az Óbudai Egyetem részvételével zajló Erasmus+ felsőoktatási kapacitásbővítési témában elnyert pályázat (https://bgk.uni-obuda.hu/dgtrans/) keretén belül háromnapos tréning és találkozó zajlott 2023. szeptember 26-28. között a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon. A tréning célja elsősorban az oktatási módszerek és legjobb gyakorlatok megosztása volt a résztvevő partnerintézmények oktatóival.

A rendezvényt Prof. Dr. Gulácsi László az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese nyitotta meg, aki hangsúlyozta az Óbudai Egyetem nemzetköziesítési törekvéseit, egyben köszöntötte a résztvevő felsőoktatási intézmények képviselőit Koszovó, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Görögország és Lengyelország területéről. Prof. Dr. Nebojsa Arsic, a koszovói University of Pristina in Kosovska Mitrovica rektora, a DGTRANS projekt szakmai vezetője nagy örömét fejezte ki, hogy az Óbudai Egyetemmel közösen több sikeres nemzetközi pályázat keretében valósul meg a szoros együttműködés. Az Óbudai Egyetem részéről a projekt szakmai vezetője Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, az ÓE BGK Gépészeti és Technológiai Intézet Gyártástechológiai Intézeti Tanszék egyetemi docense.  

A szakmai előadások sorát Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr kezdte meg Katasztrófavédelmi adatközpontről szóló prezentációjával. Két veszélyes anyagok szállításával és arra való felkészítésekkel kapcsolatos előadást hallgattunk meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetéből: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos és Almási Csaba jóvoltából.

A tréning második napján az ÓE Bánki Kar oktatói közül Dr. Őszi Arnold bemutatta, hogy hogyan lehet a veszélyes anyagokkal történő balesetek esetén drónokat segítségül hívni a felderítéshez. Tóth Georgina Nóra előadásában rámutatott a kockázatelemzés – értékelés fontosságára a veszélyes anyagok szállításának területén, valamint Dr. Farkas Gabriella, a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék vezetője veszélyes anyagok csomagolásának minőségi követelményeiről tartott egy hosszabb ismertetőt.

A DGTRANS projekt budapesti találkozójának utolsó napján látogatást tettünk a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszékhez tartozó LEAN laboratóriumban, ahol bemutatásra kerültek a gyakorlati oktatásaink módszerei. Zárásképpen egy rövid bemutatót tartottak a Óbuda University Racing Team (http://ourteam.hu/) képviselői a Formula Student együléses autóépítő versenyről, valamint az eddig elért eredményeikről.

A tréning során közel negyven főt láttunk vendégül a Bánki Karon, akik nagy érdeklődéssel figyelték a kollégáink által készített szakmai anyagokat. A DGTRANS projekt első évét ezzel a tréninggel zártuk le, a továbbiakban a fókusz a tantervek, valamint a hozzá kapcsolódó tantárgyak kifejlesztésén lesz a nyugat-balkáni országok felsőoktatási intézményei közreműködésével.

                                                                                                                      Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
a DGTRANS projekt vezetője, ÓE


Kína Napja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán

Az Óbudai Egyetemen tanuló kínai hallgatók közötti kapcsolatok elősegítése, a tanulmányi és élettapasztalatok cseréje, valamint a kínai egyetemek és az Óbudai Egyetem jövőbeni együttműködési lehetőségei érdekében 2023. szeptember 26-án a Bánki Karon került megrendezésre az Óbudai Egyetem első Kína Napja. A konferencia hibrid formában zajlott a Bánki Kar új „J” épületszárnyában.

A résztvevők (felszólalásuk sorrendjében):

Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes nyitóbeszédében sok szeretettel üdvözölte a jelenlévőket és röviden ismertette az Óbudai Egyetem jelenlegi helyzetét és a rangsorolás terén elért kiváló eredményeit.

Bial Tibor, nemzetközi ügyekért felelős főigazgató azt javasolta a kínai diákoknak, hogy minél jobban ismerjék meg az Óbudai Egyetemet és hallgatóit, valamint Budapestet és Magyarországot. Hozzátette: tudásukkal, tapasztalataikkal segíthetnek azoknak a hallgatótársaiknak, akik egyetemünkre szeretnének jönni tanulni is bemutatni minket.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar dékánja köszöntötte a hallgatóságot, majd prezentációjában bemutatta a Kar méltán híres történelmét, valamint betekintést engedett az oktatásba és a pezsgő hallgatói életbe.

Ezután Chen Kun úr, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége Oktatási és Kulturális Iroda tanácsadójának beszéde következett, amelyben kiemelte Magyarország és Kína kapcsolatának fontosságát az oktatásban. Jiao Chao úr, a Central and Eastern Europe – China Science and Technology Exchange Association elnöke beszédében bemutatta a Magyarország és Kína közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló munkáját, kiemelve három nagy horderejű innovációs versenyét, amelyek kiváló gyakorlati lehetőségeket jelenthetnek az Óbudai Egyetem hallgatói számára. Li Jianhao úr, a Chinese Students and Scholars Association elnöke a közös hallgatói tevékenységek létrehozását javasolta.

A konferencián részt vettek:

Mr. Norbert Bencze (Vice president for foreign affairs, DOSZ ambassador), Mr. Li Boyuan (a Central European Trade and Logistics Cooperation Zone munkatársa és a Chinese Students and Scholars Association in Hungary elnöke, a BGE mesterképzéses hallgatója), Mr. Song Yang (BDI doktorandusz hallgató); Mr. Cen Xuanzhen (BDI doktorandusz hallgató); Mr. Asiru (online, ÓE mesterképzéses hallgató); Ms. Urangua Lkhagvasuren (ÓE mesterképzéses hallgató); Ms. Xie Qiongzhen (online, ÓE mesterképzéses hallgató); Ms. Zhang Jinfeng (ÓE mesterképzéses hallgató); Ms. Du Yuwei (ÓE mesterképzéses hallgató); Mr. Zhang Qiaolin (BDI doktorandusz hallgató); Mr. Chen Hairong (BDI doktorandusz hallgató); Ms. Wu Yue (BDI doktorandusz hallgató), valamint további résztvevők a Magyar-Kínai Baráti Társaságtól, az Óbudai Egyetem és más egyetemek kínai hallgatói, valamint az Óbudai Egyetem oktatói és munkatársai.

Ms. Wu Yue