Elektromobilitás népszerűsítése témakörében sikeres tréninget tartott az ÓE BGK a nyugat-balkáni országok egyetemi oktatói részére

Az Óbudai Egyetem részvételével zajló Erasmus+ felsőoktatási kapacitásbővítési elnyert pályázat (https://bgk.uni-obuda.hu/pelmob/) keretén belül háromnapos tréning és találkozó zajlott 2023.12.05-07. között a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon. A tréning célja elsősorban az oktatási módszerek és legjobb gyakorlatok megosztása a résztvevő partnerintézmények oktatóival.

A rendezvényt Prof. Dr. Rajnai Zoltán az Óbudai Egyetem BGK dékánja nyitotta meg, aki hangsúlyozta az Óbudai Egyetem nemzetköziesítési törekvéseit, egyben köszöntötte a résztvevő felsőoktatási intézmények képviselőit Koszovó, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Görögország és Lengyelország területéről. Prof. Dr. Nebojsa Arsic, a koszovói University of Pristina in Kosovska Mitrovica rektora, a PELMOB (Popularization of Electrical Mobility) projekt szakmai vezetője nagy örömét fejezte ki, hogy az Óbudai Egyetemmel közösen több sikeres nemzetközi pályázat keretében valósul meg a szoros együttműködés. Az Óbudai Egyetem részéről a projekt szakmai vezetője Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, az ÓE BGK Gyártástechológiai Intézeti Tanszék egyetemi docense.  

A szakmai előadások sorát Dr. Hajnalka Zsolt, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének nemzetközi kapcsolatokért felelős szekció vezetője kezdte meg. Előadásában rávilágított az alternatív hajtások bevezetésének kihívásaival, valamint bemutatta a Zalazone Járműipari Tesztpálya lehetőségeit. Dr. Czifra György, az ÓE BGK oktatója prezentációjában részletezte az alternatív energiaforrásokat az elektromos autók terén, különös tekintettel a hidrogénmeghajtású járművek megoldásat.

A tréning második napjára látogatást szerveztünk a Bosch Budapest Innovációs Kampusz Gépjárműtechnológiai Fejlesztőközpontjába. Az Bosch Budapest Innovációs Kampusz meghatározó szerepet játszik elektromobilitási és automatizált vezetési megoldások fejlesztésében. A látogatás során egy előadás hangzott el az elektromos hajtások tesztelési fázisairól, majd ezt követően fizikai vizsgálatokat bemutató laboratórium munkájába nyerhettünk betekintést.

A PELMOB projekt budapesti találkozójának utolsó napján Dr. Mikó Balázs, az  ÓE BGK Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék habilitált egyetemi docense ismertette az Ipar 4.0 és az elektromobilitás kapcsolatrendszerét, majd ezt követően a Bánki Kar laboratóriumainak a megtekintése következett.

A tréning során közel harminc főt láttunk vendégül a Bánki Karon, akik nagy érdeklődéssel figyelték a kollégáink által készített szakmai anyagokat. A PELMOB projekt első évét ezzel a tréninggel zártuk le, a továbbiakban a fókusz a tantervek, valamint a hozzá kapcsolódó tantárgyak kifejlesztésén lesz a nyugat-balkáni országok felsőoktatási intézményei közreműködésével.

                                                                                                                      Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
a PELMOB projekt vezetője, ÓE


A Lublini Műszaki Egyetemen tréninget tartottak az ÓE BGK oktatói

Az IVF „Visegrad Grant+” pályázatán nyertes „Improving STEM Teaching Process using Digital Transformation – (DigSTEM)” projekt megvalósítása során az első tréninget a Lublini Műszaki Egyetemen rendezték 2023. október 3-4-én, Lengyelországban.

A kétnapos, oktatási gyakorlatokat bemutató konferencia során három oktató képviselte az Egyetemet a Bánki Karról a Gépészeti és Technológiai Intézetből: Dr. Gonda Viktor, Horváth András és Mészáros Béla. Előadásaik során ismertették a STEM (tudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika) tartárgyak online történő oktatásának előnyeit és hátrányait. Jó gyakorlatként bemutatásra került a Moodle rendszer kollaboratív workshopjának használata az alakítási technológia oktatásában, valamint a gépműhely gyakorlat online oktatásának lehetséges megoldásai.


PELMOB – Elektromobilitás tananyag fejlesztés

Tovább folytatódik az ERASMUS+ által támogatott PELMOB projekt (https://bgk.uni-obuda.hu/pelmob/) az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar részvételével, melynek célja az elektromobilitás népszerűsítése. A jelen munkafázisban, melynek egyetemünk a koordinátora, elektromobilitással kapcsolatos tananyag és tantárgy fejlesztés történik.

2023. szeptember 12-14. között a lengyelországi Lublini Műszaki Egyetem adott otthont a munka-megbeszélésnek, melyen a 16 partner egyetem képviselői beszámoltak az eddig végzett fejlesztésekről és egyeztették az aktuális tananyag- és laborfejlesztés területeit és irányait. Egyetemünket Dr. Mikó Balázs és Dr. Czifra György, a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék két oktatója képviselte.

A Lublini Műszaki Egyetem munkatársai bemutatták a témával kapcsolatos laborfejlesztéseiket, új laborépületüket. A partnerek szakmai látogatást tettek a helyi közlekedési vállalat telephelyén, ahol folyamatos fejlesztések történnek az elektromos járművekre való átállásra, ami mind a járművek, mind pedig az infrastruktúra szempontjából jelentős fejlesztéseket igényelnek.

Dr. Mikó Balázs