Ünnepségek Bánki Donát tiszteletére a Bánki Karon és Bakonybánkon

” … A kép, melyet Bánkiról, mint emberről festünk, nem lenne teljes, ha ki nem emelnőnk azt a nagy szívjóságot, mely egész lényéből áradt, és amely megfogott és meghatott mindenkit, aki ismerte. A nagy tudós egyben a legjobb ember is volt. Mi sem állott tőle távolabb, mint a nagyképű póz. A nagyelméjű kutató férfiban, ki a tudományban a legnehezebb és legfogósabb problémákkal birkózott, egy gyermek szeretetreméltósága és naivan meleg kedélye lakozott. …”
Sasvári Géza

2022. június 4-én került megrendezésre Bakonybánkon a Bánki Donát emléknap, amelyen nem csupán Karunk névadójának születésére emlékeztünk, hanem halálának 100. évfordulójára is.

1859. június 6-án itt született Bánki Donát műegyetemi tanár, a világhírű fizikus, a róla elnevezett turbina feltalálója, amely új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízerejének hasznosítására. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt 1911-től. A vízturbináért Bánkit halála után négy évvel 1926-ban a Magyar Tudományos Akadémia nagyjutalmával tüntette ki.

Az eseményt Nagyné Farkas Marianna, Bakonybánk polgármestere nyitotta meg és elmondta ünnepi beszédét. Karunk dékánja, Prof. Dr. Rajnai Zoltán is megosztotta ünnepi gondolatait a közönséggel, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony is beszédében megemlékezett Bánkiról, korának legnagyobb gépészmérnökéről.

Az ünnepségen sor került több elismerés átadására is; poszthumusz díszpolgári címet adományoztak Bánki Donátnak, amely díjat dédunokája, Komlós László vett át.

Az emlékhelyen történő koszorúzást követően a résztvevők átvonultak a Bánki Donát emlékszobába, hogy megtekinthessék a megújult tárlatot.

Ugyancsak Bánki Donát halálának 100. évfordulója kapcsán tartott Emlékkonferenciát az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2022. június 8-án a Népszínház utcai campus Tanácstermében.

A rendezvényen Prof. Dr. Rajnai Zoltán köszöntőjét követően több előadásra is sor került, elsőként Prof. Dr. Gáti József – Bánki Donát, a mérnök géniusz című prezentációját hallgathattuk meg, majd Dr. habil Horváth Sándor pro-dékán beszélt Bánkiról, a magyar műszaki kultúra gazdagítójáról. Végezetül Ézsiás István szobrászművész tartott előadást a Bánki Donát Galéria Universitas 10 éves évfordulója kapcsán.

Az esemény zárásaként a résztvevők az udvaron koszorúkat helyeztek el a Bánki Donát emlékműnél. A Kar részéről Prof. Dr. Rajnai Zoltán és Prof. Dr. Palásti Kovács Béla pro-dékán helyeztek el koszorút, valamint Dr. habil Horváth Sándor pro-dékán, Prof. Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens és Ézsiás István művész úr. A Hallgatói Önkormányzat részéről Kapin Miklós Nándor, Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag, a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskola (Tatabányai Szakképző Centrum) nevében pedig Mikus Lajos és Török István koszorúzták meg az emlékművet.

Nagyon köszönjük a szervezők és előadók odaadó munkáját, amellyel életre hívták ezt az emlékkonferenciát, továbbá köszönjük az ünnepségen részt vevőknek, hogy megtisztelték programunkat és ezáltal Bánki Donát emléke előtt is tisztelegtek.