Workshop on International Trends in Education 2022 a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán került megrendezésre hibrid formában 2022. június 14-16. között a Workshop on International Trends in Education 2022 az „Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért” program keretében Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens szervezésében. A nemzetközi rendezvényen, melynek célja a Covid-19 járvány során a felsőoktatásban bevezetett új oktatási és munkamódszerek, valamint bevált gyakorlatok megosztása volt, négy földrészről, 14 országból több, mint 20 nemzetközileg is elismert kutató és oktató vett részt. A széles körű nemzetközi érdeklődés rámutatott arra, hogy a koronavírus járvány maradandó hatással volt a felsőoktatásra és komoly igény van ezen hatások, valamint a kezelésükre kidolgozott módszerek széleskörű tárgyalására.

A workshopot, mely teljes egészében angol nyelven zajlott, Dr. habil. Kiss Gábor nyitotta meg, a moderálásban Beke Évával közösen vettek részt, a regisztrációs és technikai hátteret Hasilló György biztosította

Az ipari oldal – BOSCH GmbH – képviseletében Dr. Peter Bakucz – tartott előadást Neue Normalität – Remote work as the new norm címmel, bemutatva a Covid-19 hatásait a pandémia alatt, illetve annak jövőbe mutató gazdasági és szociális hatásait.

Az oktatásban résztvevők által bemutatott témák és felvetett problémák között szerepelt – a teljesség igénye nélkül  – Lessons Learnt from teaching Team-focused modules online, előadó: Dr. Olakunle Olayinka, University of Sheffield, UK; Remote learning via video conferencing technologies: Implications for research and practice előadó: Prof. Dr. Mark Antony CamilleriUniversity of Malta, Málta; Interaction on MIRO dashboard for online collaboration előadó: Dr. Olena Zelikovska, Taras Shevchenko National University of Kijev, Ukrajna; International Women´s Degree Program in Computer Science (IFI): Experiences and implications from teaching and learning in pandemic times előadó: Prof. Dr. Gerlinde Schreiber, Hochschule Bremen City Universty of Applied Sciences, Németország; Influence of Covid-19 in the applied computer science education at Univerzita Jána Selyeho előadó:Dr. Ondrej Takac, Univerzita Jána Selyeho, Slovakia; Effects of the pandemic on the university előadó: Dr. Carlos Arturo Torres Gastelu, Veracruzana University, Mexikó; Covid Situation and Challenges at Univesity Paderborn, előadó: Prof. Dr. Johannes Magenheim, Universität Paderborn, Németország; There is no such thing as online learning: why in-person teaching methods fail online, and what to do instead előadó: Prof. Dr. Jon Dron, School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Kanada; Experiences related to teaching in the Republic of Serbia during the Covid19 Pandemic előadó: Dr. Igor Fürstner, Subotica Tech – College of Applied Sciences, Szerbia és zárásként Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens ismertette előadását BigBlueButton and Covid-19 experience at Bánki Faculty of the Óbuda University címmel.

A program részeként a résztvevők számára lehetőség nyílt a biztonságtechnikai, biometriai, anyagtudományi, gépészeti, valamint minőségbiztosítási laboratóriumok gyakorlati bemutatóval egybekötött látogatására is, mely Dr. Fábián Enikő Réka, Horváthné Dr. Drégely-Kiss Ágota, Dr. Őszi Arnold, Dr. Pető Richárd és Palkó Márton kollégáknak köszönhetően valósult meg.

A rendezvény utolsó előadását Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes tartotta Presentation of the faculty’s educational portfolio címmel.

A záróbeszédet Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar dékánja tartotta meg.

A rendezvény levezetéseként egy kulturális program keretében Szentendrén lehetőség nyílt a város nevezetességeinek megtekintése mellett helyi lángos és kézműves fagylaltok kóstolására is az érdeklődők számára.

A workshop sikerét nemcsak a különböző földrészekről eltérő kulturális és oktatási rendszerrel rendelkező országokból jelentkezők száma tükrözi, hanem a globális problémaként megjelenő pandémiára kidolgozott sokszínű oktatási stratégiák megismerésére, valamint az együtt-gondolkodásra, további kutatásokra, közös megoldások kidolgozására megjelenő valós igény is.

Dr. habil. Kiss Gábor
egyetemi docens, intézetigazgató