Agilis műszaki projektmenedzsment szakmérnök/szakember

További információk kérhetők:

Képzésvezető: Dr. Számadó Róza központvezető, szamado.roza@bgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Képzésszervező: Kovácsné Füredi Enikő, kovacsne.eniko@bgk.uni-obuda.hu (+36 (30) 119 6671)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

A jelentkezők augusztus végén – szeptember elején felvételi elbeszélgetésen vesznek részt!


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése magyar nyelven:

 • agilis műszaki projektmenedzsment szakmérnök
 • agilis műszaki projektmenedzsment szakember

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angol nyelven:

 • agile technical project management professional engineer
 • agile technical project management specialist

A felvétel feltétele:

 • BSc, vagy MSc (korábbi egyetemi, vagy főiskolai) mérnöki oklevél
 • bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc (korábbi egyetemi, vagy főiskolai) oklevél

A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 credit (244 kontakt óra)

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltségi díj 395 000 Ft/félév


Mintatanterv megtekintése


A képzés célja:

A képzés célja, hogy a dinamikusan változó üzleti környezetben a műszaki területen tevékenykedők ismerjék az agilis működést, annak módszereit, alkalmazhatóságát. Képesek legyenek aktív szereplőként részesei lenni az adott szervezet agilisabb és gyorsabb működének megtervezésében és elérésében. A gyakorlat orientált képzés keretében elsajátított ismeretanyagot a hallgatók esettanulmányokon, projekteken alkalmazva tehetik magukévá. 
A végzettek képesek lesznek az utóbbi évek megváltozott piaci környezetében rugalmasan alkalmazni a megismert módszereket, eszközöket, egyedi és hibrid megoldásokat. Elkötelezetten csatlakozni az agilis teamekhez, hozzájárulni a folyamatok hatékonyságához, az innovációs képesség, a rugalmasság és a jó kommunikációs környezet fenntartásához. 


A képzés főbb területei:

 • Alapozó ismeretek, törzsanyag – 58 – 68 kredit
  Az agilis működés alapelvei, keretei, módszerei és eszközei. Agilis fejlesztések menedzselése, követése és gyakorlati megvalósulása.
 • Speciális szakismeretek – 15 – 20 kredit
  Az egyének, csapatok és szervezetek működése.
 • Szakdolgozat – 10 kredit

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:
A tantárgyak vizsgával vagy évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése tantárgyanként.
A vizsga írásbeli, szóbeli vagy írásbeli- és szóbeli is lehet. A harmadik félév a gyakorlat és a szakdolgozat készítés ideje. A szakdolgozatot az abszolutórium megszerzése után, záróvizsgán kell megvédeni és a záróvizsga elméleti tárgyaiból eredményes vizsgát kell tenni.


A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:

A korábban hasonló-, vagy azonos rendszerben megszerzett krediteket az egyetem általános eljárási rendje szerint beszámíthatók. A tárgy esedékes féléve kezdetén, a hallgató kérésére, az index és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámításra.


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette, az előírt krediteket megszerezte és szakdolgozatát beadta.

A záróvizsga részei:
A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként 10 perc.