Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása 2023.

2023. november 16-án került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében az Arany Díszoklevelek átadása Karunk jogelőd intézményében, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 50 éve főiskolai diplomát szerzett hallgatóink számára. A Díszoklevelet olyan volt diákjainknak adományozzuk, akik közmegbecsülésre méltó magatartásukkal, valamint szakmai munkájukkal és egész életútjukkal Intézményünk hírnevét öregbítették.

72 egykori hallgatónk nyújtotta be szakmai életrajzát és kérelmezte az oklevél adományozását, amely alapján örömmel tapasztaltuk, hogy volt diákjaink mind a mai napig nagy örömmel emlékeznek Bánkis éveikre, évfolyamtársaikra és oktatóikra.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr nyitotta meg; beszédében összefoglalta Karunk múltját és jelenét: a kezdeti Budapesti Állami Közép-Ipartanodától majd Állami Felsőipariskolától az 1954-es évig, amikor az iskola alapításának 75. évfordulójára felvette Bánki Donát nevét, majd a technikumi évektől a főiskolává válásig, s végül a jelenkorig, az Óbudai Egyetem 2010-es megalakulásáig, megemlékezve a főbb eseményekről. Bemutatta karunk oktatási és tudományos portfólióját, eredményeit, a mostani Bánki Kar hallgatói életét.

Köszöntő beszéde után Dr. Palásti-Kovács Béla, Karunk prodékánja emlékezett vissza erre az időszakra, és a saját 50 éves pályafutása hogyan telt a Bánki Karon fiatal oktató korától dékáni tevékenykedéséig. Számos érdekes emléket idézett fel közösen a hallgatósággal.

Ezt követően Filó Edit, Czakó Kata, Kókai Balázs és Héjja László klarinét kvartettjének zenei előadása következett, az ismert dallamok nagy sikert arattak.

A zenés műsor után az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása következett.
Az okleveleket Dr. Horváth Richárd, a Bánki Kar kutatási dékánhelyettese adta át.

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő általános gépész üzemmérnököknek:

 • Csépány József
 • Diós Pál
 • Darabos Antal
 • Domsits Gabriella
 • Jászfalvi István
 • Kovács Mihály
 • Köves Péter
 • Mayer Nándor
 • Mezei Pál János
 • Mindák Pál
 • Páldy Ferenc
 • Pánger László
 • Rangits Zoltán
 • Sándor Ferenc Miklós
 • Szilvási József Gábor
 • Telek László
 • Urbán Lajos
 • Vadász Gábor
 • Zentai Zoltán
 • Zilahi István
 • Zima László

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő gyártástechnológus üzemmérnököknek:

 • Abszenger Ferenc
 • Balog Miklós
 • Békefi Miklós
 • Czabula István
 • Czeglédy Béla Ottó
 • Prof. c. Dr. Czitán Gábor
 • Császár József
 • Egervári Miklós
 • Ember Sándor
 • Eperjessy Géza
 • Fárbás Istvánné
 • Füller János
 • Fürst György
 • Gayer Béla
 • Gyimesi Attila
 • Gyulovics István
 • Homok Miklós
 • Huszár Gábor
 • Kamarás Miklós
 • Kozmonovics Endre
 • Kurucz Ildikó
 • Lányfalvi Ádám
 • Lengyel Péter
 • Madar László
 • Malachowsky Imre
 • Márkus Bálint
 • Márton István János
 • Moór Gyula
 • Nagy András
 • Nagy Attila
 • Dr. Nagyné Ruzsa Márta
 • Regos Péter
 • Reiter Tibor László
 • Réti Pál
 • Pallosné Boros Zsuzsanna
 • Schaller László
 • Szeli Györgyné
 • Takács István
 • Tokár István
 • Tóth Károly

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő műszaki tanároknak:

 • Cserhalmi Sándor
 • Dévényi János
 • Fodorné Kovács Edit
 • Gombos Károly
 • Juhász Zsigmond
 • Perepatics Péter
 • Simén Gábor
 • Zavaczky Antalné
 • Zsombok Tibor

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő üzemszervező üzemmérnököknek:

 • Dajka Sándorné
 • Dobos László

(Az ünnepélyes átadáson megjelenni nem tudó aranydiplomások postai úton kapják meg oklevelüket)

Az ünnepeltek nevében Rangits Zoltán általános gépész üzemmérnök tartott rövid beszédet, valamint a tancsoportjuk által készített relikviát adományozott a Kar vezetésének, melyet ezúton ismételten nagyon szépen köszönünk!

Ezt követően Tóth Béláné köszöntötte a jelenlévőket, különösen a műszaki tanár végzettségű volt diákjainkat, akik az első oktatott diákjai voltak.

Az ünnepség zárásaként pezsgőt bontottunk az ünnepeltek tiszteletére, majd kötetlen beszélgetés zajlott, régmúltról, közös ismerősökről, a rég nem látott hallgatótársakról. Nagyon jólesően hallgattuk a visszaemlékezéseket, az Alma Materhez kapcsolódó pozitív szavakat. Jó volt személyesen is találkoznunk az érintettekkel, és annak is örülünk, hogy ők maguk is ismét egymásra találtak Intézményünk falai között, ott, ahol annak idején szakmai útjukat megkezdték. Arany Díszoklevelük megszerzéséhez ezúton is szívből gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!