Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása 2023.

2023. november 16-án került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében az Arany Díszoklevelek átadása Karunk jogelőd intézményében, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 50 éve főiskolai diplomát szerzett hallgatóink számára. A Díszoklevelet olyan volt diákjainknak adományozzuk, akik közmegbecsülésre méltó magatartásukkal, valamint szakmai munkájukkal és egész életútjukkal Intézményünk hírnevét öregbítették.

72 egykori hallgatónk nyújtotta be szakmai életrajzát és kérelmezte az oklevél adományozását, amely alapján örömmel tapasztaltuk, hogy volt diákjaink mind a mai napig nagy örömmel emlékeznek Bánkis éveikre, évfolyamtársaikra és oktatóikra.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr nyitotta meg; beszédében összefoglalta Karunk múltját és jelenét: a kezdeti Budapesti Állami Közép-Ipartanodától majd Állami Felsőipariskolától az 1954-es évig, amikor az iskola alapításának 75. évfordulójára felvette Bánki Donát nevét, majd a technikumi évektől a főiskolává válásig, s végül a jelenkorig, az Óbudai Egyetem 2010-es megalakulásáig, megemlékezve a főbb eseményekről. Bemutatta karunk oktatási és tudományos portfólióját, eredményeit, a mostani Bánki Kar hallgatói életét.

Köszöntő beszéde után Dr. Palásti-Kovács Béla, Karunk prodékánja emlékezett vissza erre az időszakra, és a saját 50 éves pályafutása hogyan telt a Bánki Karon fiatal oktató korától dékáni tevékenykedéséig. Számos érdekes emléket idézett fel közösen a hallgatósággal.

Ezt követően Filó Edit, Czakó Kata, Kókai Balázs és Héjja László klarinét kvartettjének zenei előadása következett, az ismert dallamok nagy sikert arattak.

A zenés műsor után az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása következett.
Az okleveleket Dr. Horváth Richárd, a Bánki Kar kutatási dékánhelyettese adta át.

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő általános gépész üzemmérnököknek:

 • Csépány József
 • Diós Pál
 • Darabos Antal
 • Domsits Gabriella
 • Jászfalvi István
 • Kovács Mihály
 • Köves Péter
 • Mayer Nándor
 • Mezei Pál János
 • Mindák Pál
 • Páldy Ferenc
 • Pánger László
 • Rangits Zoltán
 • Sándor Ferenc Miklós
 • Szilvási József Gábor
 • Telek László
 • Urbán Lajos
 • Vadász Gábor
 • Zentai Zoltán
 • Zilahi István
 • Zima László

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő gyártástechnológus üzemmérnököknek:

 • Abszenger Ferenc
 • Balog Miklós
 • Békefi Miklós
 • Czabula István
 • Czeglédy Béla Ottó
 • Prof. c. Dr. Czitán Gábor
 • Császár József
 • Egervári Miklós
 • Ember Sándor
 • Eperjessy Géza
 • Fárbás Istvánné
 • Füller János
 • Fürst György
 • Gayer Béla
 • Gyimesi Attila
 • Gyulovics István
 • Homok Miklós
 • Huszár Gábor
 • Kamarás Miklós
 • Kozmonovics Endre
 • Kurucz Ildikó
 • Lányfalvi Ádám
 • Lengyel Péter
 • Madar László
 • Malachowsky Imre
 • Márkus Bálint
 • Márton István János
 • Moór Gyula
 • Nagy András
 • Nagy Attila
 • Dr. Nagyné Ruzsa Márta
 • Regos Péter
 • Reiter Tibor László
 • Réti Pál
 • Pallosné Boros Zsuzsanna
 • Schaller László
 • Szeli Györgyné
 • Takács István
 • Tokár István
 • Tóth Károly

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő műszaki tanároknak:

 • Cserhalmi Sándor
 • Dévényi János
 • Fodorné Kovács Edit
 • Gombos Károly
 • Juhász Zsigmond
 • Perepatics Péter
 • Simén Gábor
 • Zavaczky Antalné
 • Zsombok Tibor

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott a következő üzemszervező üzemmérnököknek:

 • Dajka Sándorné
 • Dobos László

(Az ünnepélyes átadáson megjelenni nem tudó aranydiplomások postai úton kapják meg oklevelüket)

Az ünnepeltek nevében Rangits Zoltán általános gépész üzemmérnök tartott rövid beszédet, valamint a tancsoportjuk által készített relikviát adományozott a Kar vezetésének, melyet ezúton ismételten nagyon szépen köszönünk!

Ezt követően Tóth Béláné köszöntötte a jelenlévőket, különösen a műszaki tanár végzettségű volt diákjainkat, akik az első oktatott diákjai voltak.

Az ünnepség zárásaként pezsgőt bontottunk az ünnepeltek tiszteletére, majd kötetlen beszélgetés zajlott, régmúltról, közös ismerősökről, a rég nem látott hallgatótársakról. Nagyon jólesően hallgattuk a visszaemlékezéseket, az Alma Materhez kapcsolódó pozitív szavakat. Jó volt személyesen is találkoznunk az érintettekkel, és annak is örülünk, hogy ők maguk is ismét egymásra találtak Intézményünk falai között, ott, ahol annak idején szakmai útjukat megkezdték. Arany Díszoklevelük megszerzéséhez ezúton is szívből gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!


Felhívás az 50 évvel ezelőtt végzettek számára

Tisztelt Jubiláló!

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre Jubileumi Arany Díszoklevelet adományoz.

Kérjük azokat a mérnököket, akik diplomájukat az egyetem jogelőd intézményében, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán

1973-ban

szerezték meg, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, hogy nyújtsák be kérelmüket az „Arany Díszoklevél” elnyerése érdekében az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Dékáni Hivatalához.

A kérelemhez csatolni kell az oklevél másolatát, valamint rövid szakmai önéletrajzot.

A kérelmet és mellékleteit 2023. október 25-ig kérjük benyújtani:

Elektronikusan (ezt preferáljuk): dh@bgk.uni-obuda.hu

Amennyiben elektronikusan semmiképpen sem megoldható:

Személyesen: 1081 Budapest, Népszínház utca 8. fszt. 37. (kedd, szerda, csütörtök 10:00 – 12:00 óráig)

vagy Postai úton: 1428 Budapest Pf. 31.

A Jubileumi Arany Díszoklevelek átadására 2023. november 16-án, ünnepélyes keretek között kerül sor. A pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést mindazoknak, akik kérelmüket benyújtották.

Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámon: Barta Andrea dékáni hivatalvezető, +36 30 816 3134

Várjuk megtisztelő jelentkezését!

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
dékán

Dokumentumok

Kérelem

Felhívás

Beszámoló az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadásáról

2022. november 17-én került megrendezésre Karunkon az Arany Díszoklevelek átadása az 1972-ben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, Karunk jogelőd intézményében 50 éve főiskolai diplomát szerzett hallgatóink számára. A Díszoklevelet olyan volt diákjainknak adományozzuk, akik közmegbecsülésre méltó magatartásukkal, valamint szakmai munkájukkal és egész életútjukkal Intézményünk hírnevét öregbítették.

Az elmúlt évek pandémiás időszakban nem volt alkalmunk a mostanihoz hasonló eseményt tartani, ezért ezen ünnepélyes alkalomra meghívtuk az 1970-ben és 1971-ben végzett, az előző két évben Arany Díszoklevelet kapott volt hallgatóinkat is, hogy személyesen is gratulálhassunk nekik.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr nyitotta meg. Beszédében összefoglalta Karunk múltját és jelenét: a kezdeti Budapesti Állami Közép-Ipartanodától majd Állami Felsőipariskolától az 1954-es évig, amikor az iskola alapításának 75. évfordulójára felvette Bánki Donát nevét, majd a technikumi évektől a főiskolává válásig, s végül a jelenkorig, az Óbudai Egyetem 2010-es megalakulásáig, megemlékezve a főbb eseményekről. Bemutatta karunk oktatási és tudományos portfólióját, eredményeit, a mostani Bánki Kar hallgatói életét. Köszöntő beszéde után Dr. Palásti-Kovács Béla, Karunk prodékánja tartott színvonalas beszédet, melyben számos érdekes emléket idézett fel közösen a hallgatósággal.

A beszédek után az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása következett.

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott az 1972-ben végzett hallgatók részére:

 • Bányi Gábor
 • Bucsányi László
 • Debreczy Zoltán
 • Fárbás Istvánné (Budaházy Lívia)
 • Hámori György
 • Hegedűs László
 • Ignácz György
 • Mendel Márton
 • Nix Vilmos
 • Posch Péter
 • Simsik József
 • Szabó Rezső
 • Vizi György

(Az ünnepélyes átadáson megjelenni nem tudó aranydiplomások postai úton kapják meg oklevelüket)

Ezt követően a tavaly és tavalyelőtti évben Arany Díszoklevelet szerzett volt hallgatóinkat köszöntöttük. Utólag is nagy szeretettel gratulálunk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni, és azoknak is, akik megtiszteltek látogatásukkal.

A kiállított Arany Díszoklevelek:

1971-ben végzettek:

 • Csikós Nagy István
 • Csörgei Gyula
 • Fabini Henrik István
 • Horváth János
 • Horváth Jánosné/Géczy Ágnes
 • Körösi János
 • Szabó Attila
 • Szemerszky László
 • Tuba Ferenc

1970-ben végzettek:

 • Balogh Andor Ambrus
 • Barsi Mária Anna
 • Bereczky Vilmos
 • Déri András
 • Dr. Bató András
 • Fenyvesi József
 • Kármán Éva
 • Kovács Ferenc
 • Nyíri Miklósné Szőllösi Mária
 • Soós Sándor
 • Szemere István
 • Szucsány György
 • Windberger László

A köszöntések után az ünnepeltek nevében Hámori György tartott beszédet, majd a többi évfolyam volt hallgatói is hozzászóltak.

A beszédeket Illés Mihály tanársegéd kollégánk klarinétjátéka követte, majd a meghívottak meglepetésére Kovács Ferencné szavalta el Keresztury Dezső odaillő versét.

Az ünnepség zárásaként kötetlen beszélgetés zajlott, régmúltról, közös ismerősökről, a rég nem látott hallgatótársakról. Nagyon jólesően hallgattuk a visszaemlékezéseket, az Alma Materhez kapcsolódó pozitív szavakat. Jó volt személyesen is találkoznunk az érintettekkel, és annak is örülünk, hogy ők maguk is ismét egymásra találtak Intézményünk falai között, ott, ahol annak idején szakmai útjukat megkezdték.

Információk a Jubileumi Arany Díszoklevelek átadása kapcsán

A jelenlegi járványhelyzet, a megbetegedések számának növekedése miatt sajnos úgy látjuk, hogy nagy kockázatot jelentene a személyes megjelenés Egyetemünkön, ezért kénytelenek voltunk meghozni azt a döntést, hogy a november végére tervezett Jubileumi Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadóját nem tartjuk meg.

Az okleveleket postán fogjuk elküldeni az érintetteknek a megadott címeikre.

Remélhetőleg a következő év nyarán már sort keríthetünk erre a várva várt eseményre, és akkor biztonsággal meghívhatjuk Önöket (az 1970-es és az 1971-es évfolyamot is), hogy végre személyesen tudjunk gratulálni az 50 éves jubileumhoz.

Jó egészséget kívánunk Önöknek!