Az Óbudai Egyetem hivatalos összefoglalója a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióról

2019. április 16-18. között az Óbudai Egyetem adott otthont a kétévente megrendezett hallgatói tudományos seregszemlének, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had-és Rendészettudományi Szekciójának.

A 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának sikere alapozta meg azt, hogy 2019-ben az Óbudai Egyetem szervezésében valósult meg többek között a Had-és Rendészettudományi Szekció lebonyolítása.

A Had- és Rendészettudományi Szekció iránti érdeklődés már évek óta növekvő, a pályamunkák száma folyamatosan nőtt. A védelmi jellegű témakörök mellett a hadtörténelem, a hadijog, a nemzetközi kapcsolatok, az iparbiztonság, a kibervédelem, a had- és rendészettörténet, valamint a drónok alkalmazása is szerepet kapott az előadásokban. A hallgatók 166 pályamunkát küldtek be, amelyeket a Szakbizottság 18 tagozatba sorolt be.

A Szekció tagozataiban bemutatott tudományos előadásokat elnökből és két tagból álló zsűri értékelte, esetenként a gazdasági életből és a közszférából, valamint határon túli magyar felsőoktatási delegált tagokkal kiegészülve.

A XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció április 16-ai nyitó rendezvényén részt vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Dr. Németh József ezredes, a Rendészeti Tudományos Tanács elnöke, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, az OTDT HRT SZB elnöke, Prof. Dr. Mezey Barna, az OTDT alelnöke, Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, valamint Prof. Dr. Rajnai Zoltán, dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke.

Dr. Réger Mihály professzor, az Egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta: „Egyetemünk ösztönzi a legtehetségesebb hallgatók képességeinek kibontakoztatását, bevonja őket az érdeklődésükre számot tartó kutatási területekbe, tudományos diákköri munkákba. A tehetséggondozás e formája egyetemi stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, mivel ezek a hallgatók jelentik a doktori iskolák és az oktatói-kutatói utánpótlás legfőbb humán erőforrás bázisát”.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte a jelenlévőket, beszédében a fiatalok tudományos munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. „Ez az a felgyorsult világ, amelynek egyik legfontosabb szegmense a biztonság kérdése, amelyért mi, a jelen, és Önök, a jövő nemzedéke felelünk. Ezért van rendkívül nagy jelentősége az Önök tudományos elkötelezettségének” – mondta a honvédelmi miniszter.

A konferencia színvonalas megrendezéséhez, a legjobb szakmai teljesítményt nyújtó hallgatók díjazásához a gazdasági élet meghatározó szereplői nyújtottak arany, ezüst és bronz fokozatú támogatást. A díjazást segítette az Óbudai Egyetem szervezői által létrehozott patrónusi rendszer, – melynek keretében vállalkozások, egyesületek anyagi támogatást nyújtva „fogadtak örökbe” egy-egy tagozatot.

A Szekció szakmai-szabadidős programjában katonai, rendőri és kormányzati szereplők részvételével kerekasztal beszélgetésre is sor került a védelmi képességek és a hadiipar fejlesztése témakörben. A középiskolások részére drónreptetés, tésztahíd építés, alternatív meghajtású járművek bemutatója, interaktív városrész bemutató és a Rendőrmúzeum megtekintése is szerepelt a programban.

A nagy érdeklődéssel várt eredményhirdetés és egyben díjkiosztó a konferencia harmadik napján, záróünnepségén keretében zajlott. A rendezvényen elnökségében foglalt helyet Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, az OTDT HRT SZB elnöke, Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke, Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, valamint Prof. Dr. Rajnai Zoltán, dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke.

Az esemény zárása alkalmából Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Az ünnepi közönségnek szólva hangsúlyozta „Nyugodtan mondhatom, hogy a tudományos diákkörösök e nemes vetélkedésben, – minden résztvevő győztes. Ifjú kollégáim tudományos kutatástervezési ismeretek birtokában, konzulensük támogatásával kutatási tapasztalatokkal gazdagodtak, megismerhették új eredmények elérésének élményét, összemérhették felkészültségüket társaikkal. A konzulensi feladatokat felvállaló oktató kollégáim igyekvő, a tudományos ismeretek iránt fogékony, elkötelezett, bízom benne, hogy a saját élményeimhez hasonlóan gyakran csillogó szemű ifjú kollégákkal gazdagodtak, aki jelenthetik a doktori képzés és az oktatói utánpótlást.”

A Had-és Rendészettudományi Szekció Az 54 első-, második-, harmadik díjból a legtöbbet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ifjú kutatói vehettek át, összesen 44-et, a Szegedi Tudományegyetem (SzTE) hallgatói 4-gyel, az Óbudai Egyetemet (ÓE) képviselők 3-mal, a Széchenyi István Egyetem (SzE) hallgatói 1-gyel térhettek haza intézményeikbe. Az NKE 24; az ÓE és az ELTE 2-2, míg az SzTE és a SzE hallgatói 1-1 különdíjjal vehettek át.

Az Óbudai Egyetem hallgatói közül a Biztonságtechnika tagozatban első helyezést ért el Sándor Barnabás (BGK) „Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével” előadásával, témavezető Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás volt. Második helyezett Dudás Martin Achilles (BGK): „A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során” című dolgozatával, témavezető Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán. Különdíjban részesült Sándor Barnabás (BGK):„Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton” című előadásával, témavezető Dr. Kiss Gábor, valamint Németh Áron (BGK) „Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése” előadásával, témavezető Illés Mihály Sándor, Dr. Szűcs Endre.

Biztonság-és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János (BGK) „Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata” című dolgozatával, témavezető Horváth András.

A Szekció sikeres lebonyolítását biztosította az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű szervezetek, az OTDT Szakmai Bizottságok, alapítványok szakmai és anyagi támogatása.

A Had-és Rendészettudományi Szekció Arany fokozatú támogatója a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt., a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., valamint a Diákhitel Központ ZRt.

A díjak átadását követően a rendezvény zárásaként Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke ünnepélyesen átadta a stafétát a 2021-ben megrendezésre kerülő XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezőjének, Dr. Pohl Árpádnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának.