Bánkis sikerek a 36. OTDK-n

Véget ért a 36. OTDK, melyen az erős versenyben a Bánki Kar hallgatói két dobogós helyezést, két különdíjat és egy elismerést is szereztek:

Had- és Rendészettudományi Szekcióban, Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet tagozaton Molnár Krisztián és Ujhegyi Bence “Tengeralattjáró balesetek és okainak feltárása” című munkájukkal 3. helyezést szereztek. Témavezetőik: Dr. Fábián Enikő Réka, Dr. Szűcs Endre

Műszaki Tudományi Szekcióban, Géptervezés, számítógéppel segített tervezés tagozaton Csányi Mihály “Versenyautó-csonkállvány strukturális felépítésének optimalizálása” című dolgozatával 2. helyezést ért el. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Műszaki Tudományi Szekcióban, Additív technológiák tagozaton Tóth Lilla Éva “3D nyomtatott egyedi geometriák vizsgálata” című dolgozatával különdíjat szerzett. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd

Ugyan csak Műszaki Tudományi Szekcióban, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozaton Abdulrahman Yousef Hassan Moheb “Inkrementális alakítás modellezése és kísérleti alkalmazása” című dolgozatával különdíjat érdemelt. Témavezetője: Dr. Gonda Viktor

Műszaki Tudományi Szekcióban, Járműmérnöki Tudományok tagozaton Kiss Márton Péter “Motorfejlesztés Formula Student versenyautóhoz” dolgozatával az NKE Víztudományi Kar elismerését érdemelte ki. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Alábbi hallgatóink szintén szépen szerepeltek az országos megmérettetésen:

Had- és Rendészettudományi Szekció, Biztonság és védelempolitika tagozat: Turós Tímea
“A humán erőforrás és a szolgálati állatok alkalmazásának feltételei és jelentősége a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosításában”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Haditechnika, Katonai logisztika tagozat: Kinczel Tamás Bence “T-72-es harckocsi modernizálása, drón védelem”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Kiberbiztonság technikai aspektusai tagozat: Gózon Fanni Zsuzsanna “Hierarchikus fuzzy alapú kiberbiztonsági kockázatértékelő modell”.
Témavezetője: Dr. habil Laufer Edit egyetemi docens és Váczi Dániel IT biztonsági tanácsadó, cyex OÜ

Műszaki Tudományi Szekció, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozat: Szőke-Tóth Éva “PVD bevonatok minősítése keménységméréssel”. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd egyetemi docens és Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

Műszaki Tudományi Szekció, Víztudomány tagozat: Wéber József “Körner Creativtec Magic 600 ismertető, állapot áttekintés”. Témavezető: Burai István György műszaki oktató

Nagyon köszönjük előadóinknak a színvonalas prezentációkat, valamint gratulálunk a díjazottaknak és konzulenseiknek a kiváló eredményekhez!

Az Óbudai Egyetem hivatalos összefoglalója a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióról

2019. április 16-18. között az Óbudai Egyetem adott otthont a kétévente megrendezett hallgatói tudományos seregszemlének, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had-és Rendészettudományi Szekciójának.

A 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának sikere alapozta meg azt, hogy 2019-ben az Óbudai Egyetem szervezésében valósult meg többek között a Had-és Rendészettudományi Szekció lebonyolítása.

A Had- és Rendészettudományi Szekció iránti érdeklődés már évek óta növekvő, a pályamunkák száma folyamatosan nőtt. A védelmi jellegű témakörök mellett a hadtörténelem, a hadijog, a nemzetközi kapcsolatok, az iparbiztonság, a kibervédelem, a had- és rendészettörténet, valamint a drónok alkalmazása is szerepet kapott az előadásokban. A hallgatók 166 pályamunkát küldtek be, amelyeket a Szakbizottság 18 tagozatba sorolt be.

A Szekció tagozataiban bemutatott tudományos előadásokat elnökből és két tagból álló zsűri értékelte, esetenként a gazdasági életből és a közszférából, valamint határon túli magyar felsőoktatási delegált tagokkal kiegészülve.

A XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció április 16-ai nyitó rendezvényén részt vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Dr. Németh József ezredes, a Rendészeti Tudományos Tanács elnöke, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, az OTDT HRT SZB elnöke, Prof. Dr. Mezey Barna, az OTDT alelnöke, Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, valamint Prof. Dr. Rajnai Zoltán, dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke.

Dr. Réger Mihály professzor, az Egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta: „Egyetemünk ösztönzi a legtehetségesebb hallgatók képességeinek kibontakoztatását, bevonja őket az érdeklődésükre számot tartó kutatási területekbe, tudományos diákköri munkákba. A tehetséggondozás e formája egyetemi stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, mivel ezek a hallgatók jelentik a doktori iskolák és az oktatói-kutatói utánpótlás legfőbb humán erőforrás bázisát”.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte a jelenlévőket, beszédében a fiatalok tudományos munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. „Ez az a felgyorsult világ, amelynek egyik legfontosabb szegmense a biztonság kérdése, amelyért mi, a jelen, és Önök, a jövő nemzedéke felelünk. Ezért van rendkívül nagy jelentősége az Önök tudományos elkötelezettségének” – mondta a honvédelmi miniszter.

A konferencia színvonalas megrendezéséhez, a legjobb szakmai teljesítményt nyújtó hallgatók díjazásához a gazdasági élet meghatározó szereplői nyújtottak arany, ezüst és bronz fokozatú támogatást. A díjazást segítette az Óbudai Egyetem szervezői által létrehozott patrónusi rendszer, – melynek keretében vállalkozások, egyesületek anyagi támogatást nyújtva „fogadtak örökbe” egy-egy tagozatot.

A Szekció szakmai-szabadidős programjában katonai, rendőri és kormányzati szereplők részvételével kerekasztal beszélgetésre is sor került a védelmi képességek és a hadiipar fejlesztése témakörben. A középiskolások részére drónreptetés, tésztahíd építés, alternatív meghajtású járművek bemutatója, interaktív városrész bemutató és a Rendőrmúzeum megtekintése is szerepelt a programban.

A nagy érdeklődéssel várt eredményhirdetés és egyben díjkiosztó a konferencia harmadik napján, záróünnepségén keretében zajlott. A rendezvényen elnökségében foglalt helyet Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, az OTDT HRT SZB elnöke, Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke, Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, valamint Prof. Dr. Rajnai Zoltán, dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke.

Az esemény zárása alkalmából Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Az ünnepi közönségnek szólva hangsúlyozta „Nyugodtan mondhatom, hogy a tudományos diákkörösök e nemes vetélkedésben, – minden résztvevő győztes. Ifjú kollégáim tudományos kutatástervezési ismeretek birtokában, konzulensük támogatásával kutatási tapasztalatokkal gazdagodtak, megismerhették új eredmények elérésének élményét, összemérhették felkészültségüket társaikkal. A konzulensi feladatokat felvállaló oktató kollégáim igyekvő, a tudományos ismeretek iránt fogékony, elkötelezett, bízom benne, hogy a saját élményeimhez hasonlóan gyakran csillogó szemű ifjú kollégákkal gazdagodtak, aki jelenthetik a doktori képzés és az oktatói utánpótlást.”

A Had-és Rendészettudományi Szekció Az 54 első-, második-, harmadik díjból a legtöbbet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ifjú kutatói vehettek át, összesen 44-et, a Szegedi Tudományegyetem (SzTE) hallgatói 4-gyel, az Óbudai Egyetemet (ÓE) képviselők 3-mal, a Széchenyi István Egyetem (SzE) hallgatói 1-gyel térhettek haza intézményeikbe. Az NKE 24; az ÓE és az ELTE 2-2, míg az SzTE és a SzE hallgatói 1-1 különdíjjal vehettek át.

Az Óbudai Egyetem hallgatói közül a Biztonságtechnika tagozatban első helyezést ért el Sándor Barnabás (BGK) „Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével” előadásával, témavezető Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás volt. Második helyezett Dudás Martin Achilles (BGK): „A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során” című dolgozatával, témavezető Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán. Különdíjban részesült Sándor Barnabás (BGK):„Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton” című előadásával, témavezető Dr. Kiss Gábor, valamint Németh Áron (BGK) „Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése” előadásával, témavezető Illés Mihály Sándor, Dr. Szűcs Endre.

Biztonság-és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János (BGK) „Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata” című dolgozatával, témavezető Horváth András.

A Szekció sikeres lebonyolítását biztosította az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű szervezetek, az OTDT Szakmai Bizottságok, alapítványok szakmai és anyagi támogatása.

A Had-és Rendészettudományi Szekció Arany fokozatú támogatója a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt., a Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., valamint a Diákhitel Központ ZRt.

A díjak átadását követően a rendezvény zárásaként Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke ünnepélyesen átadta a stafétát a 2021-ben megrendezésre kerülő XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezőjének, Dr. Pohl Árpádnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának.

Bánkis sikerek az OTDK 2019-en – Összefoglaló az eseményről

Eredmények

2019. április 16-18. között zajlott az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciója az ÓE – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezésében. Hallgatóink nem csak hogy helytálltak a megmérettetésen, de kiváló eredményeket is sikerült felmutatniuk. Biztonságtechnika tagozatban első helyezett lett Sándor Barnabás a “Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével” című pályamunkájával. Témavezetői Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás voltak.

Második helyezést ért el Dudás Martin Achilles “A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során” című pályamunkájával, témavezetői voltak: Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán.

Különdíjat kapott Németh Áron “Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése” című pályaművével, témavezetői Illés Mihály Sándor és Dr. Szűcs Endre voltak.

Ugyancsak ebben a tagozatban Sándor Barnabás is különdíjat érdemelt a “Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton” pályamunkával, témavezetője Dr. Kiss Gábor volt. Továbbá a legkiemelkedőbb prezentációért járó elismerést is Sándor Barnabás gyűjtötte be, ezáltal részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén.

Biztonság- és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János “Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata” című pályamunkájával, témavezetője Hováth András volt.

Továbbá nagyon szépen szerepelt Péczka Polett “Gépjárművek fékezést segítő rendszereinek fejlesztése az út-kerék közötti online kapcsolatának vizsgálatával” című pályamunkájával Biztonságtechnika tagozatban, témavezetője: Moharos István volt. Reining Márton Tűzvédelem és mentésirányítás tagozatban “Az nukleáris erőművek tűzvédelmének tanulmányozása” című pályaművével indult, témavezetője Dr. Nagy Rudolf volt. A Biztonság- és védelempolitika tagozatban Kun Tamás, az ÓE KGK hallgatója is szépen szerepelt “Az Európai Menekültválság Biztonságpolitikai Aspektusai” című pályamunkájával, témavezetője: Prof. Dr. Takács István József volt.

A Kar nevében ezúton is gratulálunk hallgatóink eredményeihez, a további tanulmányaikhoz, tudományos tevékenységeikhez pedig sok sikert kívánunk!

Összefoglaló a Záró Ünnepségről

A 17-i egész napos tagozati üléseket követően másnap, április 18-án 9 órakor kezdődött el a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának eredményhirdetéssel egybekötött záró eseménye.

Az ünnepség elnökségi tagjai között helyet foglalt Mihócza Zoltán altábornagy úr, a Magyar Honvédség Parancsnokság Törzsfőnöke, Réger Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora, Szendrő Péter professzor úr, rector emeritus, az OTDT elnöke, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr, az OTDT HRT SZB elnöke, Dr. Ruzsonyi Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, illetve Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke.

Az ünnepi beszédek meghallgatása után a várva várt eredményhirdetés következett. Az első hat tagozat díjait átadta Mihócza Zoltán altábornagy úr, míg a 7-12. tagozat díjait Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr adta át a díjazott hallgatóknak. A 13-18. tagozatok díjait Dr. Gáti József és Prof. Dr. Szendrő Péter urak adták át.

Az első három helyezettek díjazását követően a különdíjazásban részesülő hallgatókat szólítottuk a pulpitushoz, majd a legkiemelkedőbb prezentáció előadóját, aki így részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén. Minden tagozat első helyezettje pályázhat a Pro Scientia aranyérem elnyerésére.

A díjak átadása után az OTDK HRT Szekció részéről Rajnai Zoltán dékán úr adta át a Szekció stafétáját Pohl Árpád dékán úrnak, hivatalosan is lezárva ezzel a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióját.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának Szervezőbizottsága köszönetét fejezi ki a konzulenseknek, zsűritagoknak, állami és tudományos szervezeteknek, szponzoroknak a rendezvényhez nyújtott segítségükért. A Had-és Rendészettudományi Szekció Arany fokozatú támogatója a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt volt.

Összefoglaló az OTDK HRT megnyitó ünnepségéről

Tartalmas napon vagyunk túl, ugyanis lezajlott a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciójának első felvonása. Reggel 9 órakor vette kezdetét az ünnepélyes megnyitó, amelyen az a megtiszteltetés ért minket, hogy Dr. Benkő Tibor úr, Magyarország honvédelmi minisztere az elnökség tagjai között foglalt helyet. Az elnökség tagjai voltak továbbá: Mezey Barna professzor úr, az OTDT alelnöke, Réger Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella úrhölgy, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, Dr. Padányi József vezérőrnagy úr, az OTDT HRT SZB elnöke, Dr. Németh József ezredes úr, a Rendészeti Tudományos Tanács elnöke, Rajnai Zoltán professzor úr, az OTDK HRT Szekció ügyvezető elnöke.

A megnyitó ünnepségen megjelent többek között Dr. Mészáros Bence rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nemzetközi dékánhelyettese, Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, a Pro Scientia aranyérmesek társaságának elnöke, valamint Schmidt Petra, a Had- És Rendészettudományi Roska Tamás Tudományos Előadás idei évi nyertese.

Miután Miniszter úr megtartotta ünnepi beszédét, Prof. Dr. Mezey Barna úr is a pulpitushoz lépett, hogy köszöntse az OTDK résztvevőit.

Padányi József vezérőrnagy úr gondolatait követően Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr kért szót, majd egy rövid videorészlettel emlékeztünk Roska Tamás professzor úrra, a Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikusra, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotójára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánjára, a hazai bionikai képzés megteremtőjére. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.
Roska Tamás tudós volt, aki fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.

A Had- és Rendészettudományi Szekció Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat idei nyertese Schmidt Petra, aki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, katasztrófavédelem szakirányon végzett (2011-ben Pro Scientia aranyérmet nyert), tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában folytatta, majd ugyanitt 2017-ben “Progresszív, lakosságfelkészítési, szabályozási stratégia kialakítása – különös tekintettel az éghajlati eredetű természeti folyamatokra” – címmel sikeresen megvédte doktori értekezését. 
Schmidt Petra  százados jelenleg az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóaljának beosztott tisztje.

Érdekfeszítő előadását követően a Roska Tamás tudományos munkásságának elismeréseként az OTDT Tanács alelnöke, Prof. Dr. Mezey Barna Roska Tamás ezüstérmet, valamint 300.000 Ft pénzdíjat adományozott.

Ezzel véget ért a megnyitó ünnepség, azután a zsűri tagjai tájékoztató programon vettek részt, majd ebédszünetet követően megkezdődtek a tagozati ülések, a mai napon 7 tagozatra került sor. Holnap folytatódik a rendezvény, a G épület mellett immáron az A épületben is lesznek előadások. Sikeres konferenciát, színvonalas és értékes előadásokat kívánnak a szervezők.

A XXXIV. OTDK egyik legizgalmasabb szekcióját szervezi a Bánki Kar

A 2019 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 16 tudományterületen kerül megrendezésre. A Had-és Rendészettudományi Szekció szervezője az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara. A rendezvény időpontja: 2019. április 16 – 18.

Ennek apropóján január elején elindult a szekció hivatalos weboldala, amelynek részét képezi a hetente többször friss tartalommal bővülő blog és vlog. Itt bemutatkoznak a szervezők és az előadó diákok, továbbá sok érdekesség és hasznos információ kerül megosztásra. Elérhetőség: http://www.hrt.otdk2019.uni-obuda.hu/

A szekciónak készült saját facebook oldal is, amely itt érhető el: https://www.facebook.com/otdk2019hrt/