Beszámoló a 2023. nyári diplomaátadó ünnepségről

2023. július 14-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét az Óbudai Egyetem Bánki Kara az Erkel Színházban.

Az eseményt a már megszokott elnökségi bevonulás nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:

Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, a kiváló mechatronikus díj alapítója, Dr. habil Horváth Sándor prodékán, a Würth alapítvány elnöke és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezniük. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 114 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 62 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően tiszteletadásuk jeléül megérintették a Bánkis zászlót.

Kiemelésre kerültek azon hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles, az összes többi vizsga és gyakorlati jegy átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzataik között közepesnél gyengébb nincs. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

Polonyi Tibor biztonságtechnikai mérnök

Morvay László biztonságtechnikai mérnök

A Bánki Kar Tanácsa a kiváló tanulmányi eredményt elérő végzett hallgatóink munkájának elismeréseként, „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott a következő hallgatóknak:

Kőrösi Gábor  gépészmérnöki

Pócsik György Miklós  gépészmérnöki

Varga Levente  gépészmérnöki

Szívből gratulálunk a kitüntetett hallgatóinknak, további sok sikert kívánunk nekik!

Angyal Béla Hallgatói Nagydíj

Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére. Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2023. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll.  A Bizottság döntése alapján 2023-ban az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Bloch Marcell Manó gépészmérnök kapta.

Bloch Marcell gépészmérnöki szakon, géptervező szakirányon végzett. A bizottság indokolása szerint a teljes oktatási időszakban mutatott kimagasló és példamutató, a mintatanterv szerinti előrehaladásával, 4-es fölötti tanulmányi átlagaival, valamint kiváló záróvizsga eredménye alapján érdemelte ki az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat. A februári diplomaátadó ünnepségen oklevele mellett a kiemelkedő tanulmányi eredményért járó elismerést is átvehette. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Würth-díj

A hosszú ideje sikeresen működő Würth-cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát, illetve jogelődjeit 1993 óta támogatja az Alapítvány. Fő tevékenységét egyetemi hallgatók rendszeres támogatása, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, idősotthonok és beteg gyermekek fejlesztő programjainak támogatása jelenti. Az egyetemi hallgatókat segítő program részeként rendszeres havi ösztöndíj jellegű támogatást kap 3 hazai felsőoktatási intézmény 2-2 szociálisan rászoruló, de jól tanuló hallgatója. Emellett az intézmények legjobb tanulmányi eredménnyel végzett 1-1 hallgatója Würth Tanulmányi Díjban részesül.

Az elismerő oklevelet, a tárgyjutalmat és a 150.000 Ft pénzjutalmat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. habil. Horváth Sándor adta át. Idén Tóth Csaba György érdemelte ki a Würth tanulmányi díjat.

Tóth Csaba György a biztonságtechnikai mérnöki szakon 2019-ben kezdte meg tanulmányait. A Würth Alapítvány és a Bánki Kar ezzel az elismeréssel értékeli a teljes egyetemi időszaka alatt nyújtott nagyszerű tanulmányi eredményét, szorgalmát, a februárban szerzett kitüntetéses értékelésű diplomáját. A téli diplomaátadó ünnepségen Kiváló tanulmányi eredményéért elismerő oklevelet is átvehetett.

Kiváló mechatronikus díj

A „Kiváló mechatronikus” díj a következő elismerés. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 100.000.- Ft pénzjutalommal jár.

Az idei évben Rippert Ágnes érdemelte ki a Kiváló Mechatronikus díjat. Sajnos a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudta szabaddá tenni magát, az elismerést egy későbbi időpontban adjuk át részére.

Rippert Ágnes a 2018/2019-es tanévben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon mechatronikai mérnöki szakon. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, egyúttal demonstrátorként segített az oktató kollégáknak is. A téli diplomaátadón szintén külön elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Pócsik György gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat. Beszéde végén Kapin Miklós Nándor részére adott át hallgatói elismerést a Hallgatói Önkormányzatban és a Bánki hallgatói életében tett munkájuk elismeréseként.

Arany Díszoklevél

A Bánki Kar Tanácsa Arany díszoklevelet adományoz azon volt hallgatójának, aki a Karon, vagy jogelőd felsőoktatási intézményei valamelyikében diplomáját 50 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Intézmény hírnevét öregbítette.

Az ünnepség keretében egyetemünk alapítója, Prof. Dr. Rudas Imre, és felesége, Németh Ágnes vehették át Arany Díszokleveleiket. Szívből gratulálunk!

Rudas Imre 1971-ben végzett jogelőd intézményünkben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán gépgyártástechnológus üzemmérnökként, majd 1977-ben az ELTÉ-n okleveles alkalmazott matematikus oklevelet szerzett. 1972-ben kezdett a főiskolán dolgozni, későbbi pályafutása során számos vezetői feladatot látott el, tanszékvezető, kollégiumigazgató, intézetigazgató, rektorhelyettes, a főiskola rektora, majd a 2010-es egyetemmé váláskor az egyetem első rektora.  Rudas Imre kiemelkedő iskolateremtő egyéniség. Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt többek között a robotika bevezetésével és a magyar felsőoktatásban elsők között bevezetett informatika oktatással.

Kitüntetései, elismerései közül csak néhányat említünk meg: A Magyar Tudományos Akadémia doktora, számos nemzetközi egyetem díszdoktora, a Kálmán Rudolf Professzori Cím kitüntetettje, és az Óbudai Egyetem Rector emeritusa.

Tiszteletbeli polgár

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel munkaviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja. 2023-ban dékán úr Péntek György részére adományozta a kitüntető címet.

Péntek György CAD-CAM szakirányos gépészmérnökként végzett a Bánki Karon. Az amerikai tulajdonú HAAS Automation magyarországi képviseletél helyezkedett el, ahol ma már operatív és értékesítési vezető pozíciót tölt be.

2017-ben az ő közreműködésével erősödött meg az egyetem és a HAAS közötti szakmai kapcsolat, az év végi együttműködési megállapodást követően 2018-ban a Bánki Kar Gépműhelye a HAAS egyik nagysikerű oktatási célú gépével és 4 db vezérlés szimulátorral gazdagodott. A Gene HAAS alapítvány többször részesítette anyagi támogatásban a Bánki Kart, amelynek köszönhetően közös szakmai konferenciák valósulhattak meg, és támogatóként részt vett és vesz az első Bánki – HAAS országos CNC programozóversenyen, illetve a második verseny szervezésében. Szakmai együttműködésének eredményeképpen 2019-ben a HAAS céges elismerést vehetett át. Személyes hangvételű, nagyon érdekes előadást tartott az első Nyári Egyetemen.

Péntek György küldetésének tekinti a következő generációk gyakorlatorientált oktatását, az egyetemi tevékenység patronálását. Számos esetben vett részt adományozási, jótékonysági eseményeken, példát mutatva a jövő generációinak. E különleges együttműködés elismeréseként, valamint a kapcsolatok fenntartásáért és tovább erősödéséért a Bánki Kar Tanácsa Péntek György részére adományozta a Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet.

Az  elismeréseket tovább folytatva megköszöntük a Bánki Karért és az Óbudai Egyetemért folytatott sok évi áldozatos tevékenységüket a nyugdíjba vonuló kollégáinknak. Nagyrabecsülésünk jeleként dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Prof. Dr. Szlivka Ferenc, Ráthy Istvánné Dr. és Nagyné Halász Erzsébet részére:

Dr. Szlivka Ferenc 2013 óta dolgozik Budapesten az Óbudai Egyetemen egyetemi tanárként. Okleveles gépészmérnöki végzettségét, majd PhD fokozatát is a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

A kutatómunkáját különféle OTKA-kutatásokban és ipari megbízásokban végezte. Ennek elismeréseként 1999−2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. Oktatási tevékenysége több egyetemhez is kötődik. Több évig volt a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Gépészeti Tanszékének vezetője, emellett a Bánki Karon a kutatásaihoz kapcsolódó szaktantárgyakat oktat, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskola munkájában is részt vesz.

Oktatómunkája mellett évtizedek óta az egyetemi és az országos TDK konferenciákon konzulens, bíráló és szervező is. Tevékenységét több alkalommal dékáni dicsérettel, illetve rektori dicsérettel is elismerték.

2023-ban professor emeritus kitüntető címet kapott. Munkáját mindig is nagy hozzáértéssel és elhivatottsággal végezte, nyugdíjba vonulása alkalmából további jó egészséget kívánunk.

Ráthy Istvánné Györgyi, okleveles gépészmérnök, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett.

27 éven át a Debreceni Egyetemen oktatott, 2016-ban került a Bánki Karra egyetemi docensként. 2020-tól az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék vezetője, illetve a pandémia időszakában ezzel párhuzamosan az Anyag- és Gyártástudományi Intézet megbízott igazgatója is volt. A Bánki Karon több sikeres projektben vett részt, anyagvizsgálati kutatást végzett magas színvonalon, valamint megbízhatóan segítette a projektvezető munkáját beszerzési és menedzseri feladatok ellátásával.

Kedves, barátságos személyisége hamar elfogadottá tette őt közvetlen és távolabbi munkatársai körében is. A Bánki Kar fejlődése érdekében sokat vállalt, a hallgatók sorsát mindig szívén viselte és  munkatársaiért is mindig kiállt. Idén októberben nyugdíjba vonul, sok boldog évet és jó egészséget kívánunk

Nagyné Halász Erzsébet sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, részére későbbi alkalommal kerül átadásra az elismerés.

Nagyné Halász Erzsébet okleveles kohómérnöki diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán szerezte Miskolcon, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök-tanárként végzett.

Nagyné Halász Erzsébet 22 éve dolgozik a Bánki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékén (illetve jogelőd intézményében). A tanszéki munkaközösség oszlopos tagja, kiváló munkát végez az oktatásban, a hallgatók is nagyon szeretik. Több oktatási segédlet szerzője, illetve társszerzője, amelyek az anyagtechnológia és az anyagtudomány egyes témaköreit foglalják össze. 

Kiemelkedő elkötelezettséggel dolgozik a felsőoktatási szakképzésben, amellyel a hallgatók későbbi BSc tanulmányaiba való integrálódását segíti elő.  A kohászat érdekében végzett magas színvonalú eredményes tevékenysége elismeréseként Szent Borbála Érem miniszteri kitüntetésben részesült 2018-ban. Idén szeptemberben nyugdíjba vonul, amelyhez jó egészséget kívánunk.

Dékán úr elismerő oklevelet és ajándékot adományozott búcsúzó kollégánknak, Csáki Viktóriának, aki 2014 óta erősítette a Tanulmányi Irodát, s most más kihívás elé néz külföldön. Nagyon sok boldogságot és sok sikert kívánunk neki!

Ezt követően a további munkatársi kitüntetések következtek a kiemelkedő szakmai előmenetel elismeréseként:

A habilitáció megszerzéséért:

Dr. habil Kollár Csaba részére

A doktori cím megszerzéséért:           

Beke Éva
Haraszti Ferenc
Hell Péter
és
Varga Bálint
részére

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkája elismeréseként az alábbi munkatársaknak:

Bakosné Diószegi Mónika
Dr. habil Szabó Gyula
Tóth Andrea

Végezetül a munkatársi elismerések mellett szeretnénk a hallgatóink teljesítményét is kitüntetni:

Sporteredményeiért Elismerő oklevélben részesül Szamosujvári Lilla,  a Magyar Vitorlázórepülő Válogatott tagja, az Európa Bajnokság résztvevője, amelyet az Óbudai Egyetem is támogat. Szívből gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk!

A kitüntetések zárásaként Oklevelet vehetett át Kovács Zsombor mechatronikai mérnöki végzős hallgatónk a kiváló tanulmányi eredményének, közösségi munkájának és a kar érdekében folytatott tevékenységének elismeréseként. További sikereket kívánunk a mesterképzésen!

Végzett hallgatóinknak kívánjuk, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk.

Köszönjük szépen a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Iroda és a Hallgatói Önkormányzatnak a diplomaátadó ünnepség szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.