Diplomaátadó ünnepség 2024. nyár (alap- és mesterképzés)

2024. július 12-én került megrendezésre a Bánki Kar nyári diplomaátadó ünnepsége az Erkel Színházban. A jeles esemény a hagyományoknak megfelelően az elnökség méltóságteljes bevonulásával kezdődött, majd a Himnusz elhangzása után Balogh József levezető elnök, dékáni titkárságvezető köszöntötte a megjelent diákokat, kísérőiket, családtagjaikat és bemutatta az elnökség tagjait: Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Mondics-Kurmay Lívia oktatási igazgató, Kovács Zsombor HÖK elnök, Dr. habil Horváth Sándor prodékán, a Würth Alapítvány elnöke és Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, a Kiváló Mechatronikus díj alapítója.

Prof. Dr. Felde Imre köszöntőjét követően a Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Kar dékánja is megtartotta ünnepi beszédét, amelyet a nap fénypontja, az oklevelek átadása követett. Az idei félévben alapképzésen 9 fő Biztonságtechnikai és Had- és biztonságtechnikai mérnök végzett, 55 fő gépészmérnök és 31 fő mechatronikai mérnök. Mesterképzésen 11 fő biztonságtechnikai mérnök, 11 fő gépészmérnök és 38 fő mechatronikai mérnök végzett.

Kiemelésre kerültek azok a hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, ők tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

 • Molnár Zoltán okleveles mechatronikai mérnök
 • Szántó Szabolcs okleveles gépészmérnök
 • Ujvári Ádám István okleveles biztonságtechnikai mérnök
 • Máj Miklós okleveles gépészmérnök, aki egyúttal duális oklevelét is átvehette

A Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében végzettek részére is átadásra kerültek az oklevelek, majd a hallgatói elismerések átadása következett.


Angyal Béla Hallgatói Nagydíj átadása

Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére.

A jelenlegi díjazottat a 2024. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll.

A Bizottság döntése alapján idén az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Tóth Máté gépészmérnök kapta.

Tóth Máté gépészmérnöki szakon, repülőműszaki szakirányon végzett. A bizottság indokolása szerint a teljes oktatási időszakban mutatott kimagasló előrehaladásával, 4-es fölötti tanulmányi átlagaival, valamint kiváló záróvizsga eredménye alapján érdemelte ki az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat. A februári diplomaátadó ünnepségen oklevele mellett a kiemelkedő tanulmányi eredményért járó elismerést is átvehette. Máté szeptembertől az egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán folytatja tanulmányait mechatronikai mérnöki mesterképzésen, a képzés után pedig erőművi rendszerek automatizálásával szeretne foglalkozni, ami elősegítheti az erőművek biztonságos működését. 


Würth Díj átadása

A hosszú ideje sikeresen működő Würth-cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát, illetve jogelődjeit 1993 óta támogatja az Alapítvány. Az Alapítvány fő tevékenységét egyetemi hallgatók rendszeres támogatása, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, idősotthonok és beteg gyermekek fejlesztő programjainak támogatása jelenti.

Az egyetemi hallgatókat segítő program részeként rendszeres havi ösztöndíj jellegű támogatást kap 3 hazai felsőoktatási intézmény 2-2 szociálisan rászoruló, de jól tanuló hallgatója. Emellett az intézmények legjobb tanulmányi eredménnyel végzett 1-1 hallgatója Würth Tanulmányi Díjban részesül.

Az elismerő oklevelet, a tárgyjutalmat és a 150.000 Ft pénzjutalmat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. habil. Horváth Sándor adta át. Idén Abd Alfatah érdemelte ki a Würth tanulmányi díjat.

Abd Alfatah a mechatronikai mérnöki szakon kezdte meg tanulmányait Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal 2020-ban. Többször részt vett a Tudományos Diákköri Konferencián, ahol 3. helyezést ért el.  A Würth Alapítvány és a Bánki Kar ezzel az elismeréssel értékeli a teljes egyetemi időszaka alatt nyújtott nagyszerű tanulmányi eredményét, a februárban szerzett kitüntetéses értékelésű diplomáját. A téli diplomaátadó ünnepségen Kiváló tanulmányi eredményéért elismerő oklevelet is átvehetett. Diplomája megszerzése után szimulációs mérnökként lett gyakornok az Audi Hungariánál, ahová jelenleg pályázik teljes állásra.  Ezen kívül jövőre tervezi a mesterképzés megkezdését is mechatronikai mérnök szakon.

A díj átadását követően Dr. habil Horváth Sándor prodékán úr egy rövid beszédet tartott.


Kiváló mechatronikus díj átadása

A „Kiváló mechatronikus” díj a következő elismerés. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából.

A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 100.000.- Ft pénzjutalommal jár.

Az idei évben Pécsi Bence Sándor érdemelte ki a Kiváló Mechatronikus díjat.

Pécsi Bence a 2020/2021-es tanévben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon mechatronikai mérnöki szakon, ez év februárjában vette át oklevelét. Az utolsó két félévben az evosoft Hungary Kft.-nél gyakornokoskodott, amely azóta állandó munkahelye lett. Itt a Siemens ipari automatizálási termékeinek szoftveres tesztelésével foglalkozik.  

Még egyszer gratulálunk a kitüntetett hallgatóknak, további pályafutásukhoz sok sikert kívánunk!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Máj Miklós gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Kovács Zsombor HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye. A Bánki Kar hagyományai szerint a diplomaátadó ünnepségen kerül sor kitüntetések, címek, elismerések átadására – ezzel szeretnénk nagyrabecsülésünket kifejezni azon munkatársak részére, akik szakmai előmenetelükkel, illetve a kar érdekében végzett munkájukkal növelik a Bánki Kar hírnevét.

A jogelőd intézmények sikeres működéséért, a Bánki Kar hírnevének öregbítéséért, jelenlegi sikereinek megalapozásában végzett munkájukért a Kar dékánja köszönetét fejezte ki Dr. Palásti Kovács Béla és Dr. Horváth Sándor egykori kari vezetőinek, dékánjainak. Nagyrabecsülésünk és tiszteletünk jeléül részükre Bánki Emlékkitűzőt adományoztunk.

Az Óbudai Egyetem és a Bánki Kar érdekében végzett több évtizedes oktatói, kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységét, fáradhatatlanságát megköszönve dékán úr díszoklevelet és emlékkitűzőt adományozott Dr. Gáti József részére.

Gáti József jogelőd intézményünkben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, később pedig gépészmérnöki diplomát. A nemzetközi és európai hegesztőmérnöki oklevelét 2000-ben vette át.

Gáti József a szakmai pályafutásának kezdetétől az Óbudai Egyetem, illetve a jogelőd intézmények munkatársa: előbb tanszéki üzemmérnök, majd főiskolai tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, és 2008-tól címzetes egyetemi docens. Anyagtechnológiához kapcsolódó oktatói munkája mellett fontos kari és egyetemi vezetői tisztségeket töltött be: előbb főtitkár, majd kancellár, illetve intézményfejlesztési főigazgató, majd általános rektorhelyettes. Több szakmai szervezetben is meghatározó munkát végzett, illetve végez.

Századik szemeszterét kezdi az Óbudai Egyetem Bánki Karán.

Az elismerések átadását folytatva: dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Szokira Katalin részére.

Szokira Katalin 2013 óta vesz részt az Óbudai Egyetem életében. Kezdetben a Rektori Hivatal munkáját segítette, majd mint rektori asszisztens az Egyetem rektorának közvetlen munkatársa volt. Szervezte a rektor napi munkaprogramját, és kiváló nyelvtudásának köszönhetően részt vállalt az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak működtetésében is.

Jelenleg a kari kutatás-fejlesztési és ipari projektek teljes körű adminisztrációját végzi, valamint az Anyagtudományi Doktori Iskola ügyeit kezeli. Precíz, gondos munkájára, szorgalmára mindig lehet támaszkodni, nagy odaadással és szaktudással látja el a feladatkörébe tartozó adminisztratív, ügyviteli és szervezési feladatokat.

Dékán úr díszoklevelet és emlékkitűzőt adományozott Széll Gábor tagkönyvtárvezető úr részére.

A Bánki Kar hallgatóinak napi életében részt vesznek az egyetem más szervezeti egységei is, így a Népszínház utcai campusban működő könyvtár is, amely évtizedek óta áll a hallgatók szolgálatában. A színvonalas szolgáltatásokért, a könyvtárban zajló programokért nagyon sokat tett és tesz Széll Gábor tagkönyvtárvezető, aki immár 30 éve kapcsolódik szorosan a karhoz. Nemcsak a könyvtárból lehet őt ismerni, hiszen többek között szórakoztató tájékoztatót tart a Gólyatáborokban, emellett sok éve népszerű a Kutatók Éjszakáján Szűcs Endre tanár úrral vitt hadtörténeti bemutatója, és a Bánki Donát Hagyományőrző Kör mentortanáraként a Nagyszakestély állandó szereplője.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a Kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkáját megköszönve az alábbi munkatársaknak:

 • Kis-Fürjes Georgina
 • Tanos Katalin
 • Révay Gabriella

A Diplomaátadó keretében köszöntöttük a kerek évfordulót elérő születésnapos, illetve nyugállományba vonuló munkatársainkat is:

Prof. Dr. Michelberger Pál

Prof. Dr. Michelberger Pál okleveles gépészmérnök diplomája mellett gazdasági mérnöki oklevelet is szerzett. 2015-ben habilitált, egyetemi tanári címét 2019-ben szerezte meg. A Bánki Karon angol és magyar nyelvű közgazdasági / menedzsment témájú tárgyakat tanít, emellett oktat az egyetem másik karán is, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskolában és az Információbiztonsági szakképzésen. A tavaly induló Kiberbiztonsági mérnöki alapszakunk alapításának támogatásában is részt vállalt.

Kis Ferenc

Kis Ferenc jogelőd intézményünkben, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán végzett forgácsoló technológusként, majd rögtön az iparban helyezkedett el. Később aztán visszatért a Bánkira gyakorlatvezetőként, és immár 20 éve tevékenykedik a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszéken, méréstechnikai szakterületen. A karon elvégezte a minőségbiztosítási szakmérnök képzést is. Évtizedek óta foglalkozik technikatörténettel, a Kutatók Éjszakáján tartott előadásai is ehhez kapcsolódnak.

Molnár Péterné nyugállományba vonuló munkatársunk

Molnár Péterné Eszter 2016-ban érkezett a Bánki Karra, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet titkárságára, előtte az akkor Bólyai János Katonai Főiskolán, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tevékenykedett mint ügykezelő, tanulmányi előadó. Az intézet nagyban támaszkodott adminisztratív tapasztalatára, kedves, mosolygós természetével a hallgatókkal is jó kapcsolatot ápolt.

Őszi nyugállományba vonulásának alkalmából köszönjük rugalmasságát és kitartását, és aktív pihenéssel eltöltött hosszú éveket kívánunk.

A Bánki Kar fontosnak tartja a nemzetköziesítési programban történő részvételt, külföldi hallgatók integrálását a képzéseibe. Ennek elősegítése érdekében a Kar nagykövete címet érdemelt ki Zhou Yongping és Szalontai László.

Karunkon már hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, amelyek az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Díszoklevelet és emléktárgyat vehetett át Vida Krisztián, a Power Belt Kft. műszaki és fejlesztési igazgatója.

A céggel több, mint 10 éves jó kapcsolatot ápolunk – ez napjainkra egyre erősebb és sokrétűbbé vált, mind anyagi, mind eszköztámogatásban is megnyilvánul. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazt a sok segítséget, rugalmas együttműködést, amelyet a kar egésze, és különösen az egyetemi Formula Student csapat és a Természettudományi és Alapozó tantárgyi Intézet kapott.

Az Egyetem és a Kar nevében gratulálunk az oklevelüket megszerző végzősöknek, a kitüntetetteknek, és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget!

Kívánjuk Önöknek, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Kérjük, hogy jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk.


Diplomaátadó Ünnepség 2024 február

2024. február 23-án pénteken került megrendezésre idei első Diplomaátadó Ünnepségünk a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. Az eseményt az elnökség bevonulása nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:

Dr. habil Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Mondics-Kurmay Lívia oktatási igazgató, Balogh József dékáni titkárságvezető és Kovács Zsombor a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök az iparban elismert diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezniük. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben és alkalmassá tegyék őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 163 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 10 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően tiszteletadásuk jeléül megérintették a Bánkis zászlót.

Kiemelésre kerültek azon hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles, az összes többi vizsga és gyakorlati jegy átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzataik között közepesnél gyengébb nincs. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök
Riz Patrik okleveles biztonságtechnikai mérnök

A Bánki Kar Tanácsa a kiváló tanulmányi eredményt elérő végzett hallgatóink munkájának elismeréseként, „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott a következő hallgatóknak:

Barát Alexandra biztonságtechnikai mérnök
Kovács Márton biztonságtechnikai mérnök
Mokos Norbert biztonságtechnikai mérnök
Molnár Mátyás biztonságtechnikai mérnök
Szabó Ákos biztonságtechnikai mérnök
Szabó Patrik biztonságtechnikai mérnök
Tüttő Barnabás biztonságtechnikai mérnök
Tűzkő Dávid biztonságtechnikai mérnök
Vida-Szücs József biztonságtechnikai mérnök
Bajna Ádám gépészmérnök
Janes Bence Dominik gépészmérnök
Szabó Bence gépészmérnök
Szemán Áldor Belián gépészmérnök
Tóth Máté gépészmérnök
Trautman Bence gépészmérnök
Varga Máté gépészmérnök
Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Arianegbe Joseph Ebosetale mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Szívből gratulálunk a kitüntetett hallgatóinknak, további sok sikert kívánunk nekik!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Janes Bence Dominik gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Kovács Zsombor HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye. A Bánki Kar hagyományai szerint a diplomaátadó ünnepségen kerül sor kitüntetések, címek, elismerések átadására – ezzel szeretnénk nagyrabecsülésünket kifejezni azon munkatársak részére, akik szakmai előmenetelükkel, illetve a kar érdekében végzett munkájukkal növelik a Bánki Kar hírnevét.

A habilitáció megszerzéséért kitüntetésben részesült

Dr. habil Drégelyi-Kiss Ágota

aki külföldi konferencián való részvétele miatt sajnos nem tudott megjelenni.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkájuk elismeréseként az alábbi munkatársaknak:

Domonyi Erzsébet
Tóth Georgina Nóra

Valamint köszöntöttük Dr. Szabó Józsefet, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszékvezetőjét 60. születésnapja alkalmából, egyúttal megköszöntük a hosszú évek óta tartó odaadó munkáját. Jó egészséget kívánunk neki!

Az elismerések átadását egy hallgatói kitüntetéssel zártuk:

A Bánki Karért folytatott színvonalas, eredményes munkájának, közéleti tevékenységének elismeréséül dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Laky Norbert végzős hallgatónk részére.

Laky Norbert az egyetemi tanulmányai alatt a karon nagy hagyományokkal bíró tésztahíd-építésben és ennek fenntartásában jeleskedett. Mint ismeretes, ezen versenyeinken 1 kg házitésztából kell hídszerkezetet építeni, s ezt az erre kifejlesztett törőgéppel terhelni. Ez a művelet komoly mérnöki tudást igényel, amelynek eredményeképpen a híd többszáz kilogramm terhelést is elbír, mielőtt széttörne. Laky Norbert a Tésztahíd-építő háziversenyeken több olyan szerkezetet épített társával, amely bőven 400 kg feletti terhelést bírt, sőt, a RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokságon harmadik helyezést is elért. Számos bemutatón és egyéb programon vett részt, amellyel a Bánki Kar hírnevét öregbítette, illetve kisfilmekben mutatta be a hídépítés technikáit, segítve ezzel a fiatalabb hallgatókat.

Végzett hallgatóinknak kívánjuk, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk. Köszönjük szépen a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Iroda és a Hallgatói Önkormányzatnak a diplomaátadó ünnepség szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.


Átadásra kerültek a Légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember oklevelek

Az Óbudai Egyetem és az AirWin Kft. közös „Légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember” képzésének első évfolyamos hallgatói augusztus 1-jén vették át diplomájukat a tököli repülőtéren.

A vendégeket Bánki Róbert ügyvezető igazgató köszöntötte. Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, a képzés vezetője értékelte a hallgatók és az oktatók három féléves munkáját, ezt követően Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán adta át a diplomákat.

Dr. Számadó Róza, a ÓE Bánki Kar Felnőttképzési Központjának vezetője pohárköszöntőjében kiemelte a hallgatók záróvizsgán tanúsított magas szintű felkészültségét.

Az ősszel új csoporttal induló képzésre augusztus 15-ig még lehet jelentkezni a Felnőttképzési Központ aloldalán elérhető online regisztrációs felületen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kovácsné Füredi Enikő
fotók: Sárai Judit


Történelmi esemény a hazai Munkavédelmi szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzés történetében

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán évtizedes múltra tekint vissza a felsőfokú szakirányú munkavédelmi továbbképzés. Nemzetgazdasági cél a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, ennek megvalósulását szolgálja, ha magasan képzett, felsőfokú munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyek támogatják a munkáltatók tevékenységét. Egyetemünk elkötelezett abban, hogy ezen célok megvalósulása érdekében minőségi tudással vértezze fel a felsőfokú munkavédelmi továbbképzés keretében nálunk diplomát szerzőket. 

A felsőfokú munkavédelmi továbbképzés keretében végzett évtizedes munkánk elismerése számunkra, hogy az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar „Munkavédelmi szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés” 2022/2023-as tanévét záró júniusi záróvizsgáinak keretében a 2023. július 4-i záróvizsga elnöki feladatait, Dr. Czomba Sándor PhD, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára töltötte be. A hazai munkavédelmi szakirányú továbbképzés történetében kiemelkedő mérföldkő, és Egyetemünk számára nagy megtiszteltetés, hogy államtitkári részvétel mellett kerültek megrendezésre az államvizsgák. Az, hogy Államtitkár Úr elfogadta felkérésünket a záróvizsga elnöki feladatok ellátására, egyértelmű pozitív visszajelzése az általunk évek óta folytatott sikeres szakmai munkának.

Államtitkár Urat a Kar dékánja Prof. Dr. Rajnai Zoltán fogadta, akivel röviden áttekintették a munkavédelmi felsőfokú továbbképzés helyzetét és eredményeit egyetemükön.

A záróvizsga bizottság munkájában Dr. Czomba Sándor PhD, államtitkár úr mellett részt vett Dr. habil. Szabó Gyula az Óbudai Egyetem egyetemi docense a munkavédelmi képzés szakfelelőse, dr. Nagy Imre a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály főosztályvezetője, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docens, Gódor Balázs és Dr. Lesfalvi Tibor PhD.

A Hallgatók a szakdolgozati védésük, majd a szaktárgyi feleleteik során sikeresen adtak számot tudásukról a záróvizsgán.

Dr. Czomba Sándor PhD, államtitkár úr a záróvizsga után kiemelte, hogy a frissen végzett Hallgatók nagyon felelősségteljes „hivatást” választottak maguknak, jelezte, hogy a munkavédelem nemzetgazdaságilag is kiemelt terület, hiszen az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósulása, megvalósítása minden munkahelyen, minden munkavállaló tekintetében alapvető jelentőségű.

Az Óbudai Egyetem „Munkavédelmi szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés” szakmai színvonalának elismerését, elismertségét mutatja, hogy a 2023. július 3-i államvizsga elnöki feladatait, dr. Zöld-Nagy Viktória a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkaerőpiacért, Munkavédelemért és Foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, illetve dr. Bakos József a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának főosztályvezetője töltötte be.

A vizsgáikat ebben a félévben sikeresen teljesítő harminc hallgató számára az Óbudai Egyetem 2023. július 21-én ünnepélyes diplomaosztó ünnepség keretében adta át a diplomákat a Kar J200-as dísztermében. A diplomaosztó ünnepség keretében Gábor Edina, Dr. habil. Szabó Gyula, dr. Nagy Imre, Dr. Lesfalvi Tibor PhD osztotta meg gondolatait a munkavédelem jelentőségéről a résztvevő Hallgatókkal. Az ünnepség keretében a frissen végzett Hallgatók is megfogalmazták személyes véleményüket, „hitvallásukat” a munkavédelmi tevékenység kapcsán. Sok sikert kívánunk nekik immár a munkavédelem „nagybetűs” világában!

Dr. habil Szabó Gyula

Átadásra kerültek a Humanitárius műveletek menedzser képzés oklevelei

2023. július 19-én került megrendezésre a Humanitárius műveletek menedzser szakirányú továbbképzés diplomáinak átadására a Bánki Karon azon hallgatók részére, akik tanulmányaikat itthon végezték el és személyesen el tudtak jönni. Ezúton szeretnénk gratulálni nem csak nekik, de mindazoknak, akik sikeresen elvégezték a képzést és oklevelet szereztek!

Szeptembertől új évfolyam indul, részletek és jelentkezés: https://bgk.uni-obuda.hu/humanitarian-response-manager/

Beszámoló a 2023. nyári diplomaátadó ünnepségről

2023. július 14-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét az Óbudai Egyetem Bánki Kara az Erkel Színházban.

Az eseményt a már megszokott elnökségi bevonulás nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:

Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, a kiváló mechatronikus díj alapítója, Dr. habil Horváth Sándor prodékán, a Würth alapítvány elnöke és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezniük. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 114 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 62 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően tiszteletadásuk jeléül megérintették a Bánkis zászlót.

Kiemelésre kerültek azon hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles, az összes többi vizsga és gyakorlati jegy átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzataik között közepesnél gyengébb nincs. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

Polonyi Tibor biztonságtechnikai mérnök

Morvay László biztonságtechnikai mérnök

A Bánki Kar Tanácsa a kiváló tanulmányi eredményt elérő végzett hallgatóink munkájának elismeréseként, „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott a következő hallgatóknak:

Kőrösi Gábor  gépészmérnöki

Pócsik György Miklós  gépészmérnöki

Varga Levente  gépészmérnöki

Szívből gratulálunk a kitüntetett hallgatóinknak, további sok sikert kívánunk nekik!

Angyal Béla Hallgatói Nagydíj

Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére. Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2023. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll.  A Bizottság döntése alapján 2023-ban az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Bloch Marcell Manó gépészmérnök kapta.

Bloch Marcell gépészmérnöki szakon, géptervező szakirányon végzett. A bizottság indokolása szerint a teljes oktatási időszakban mutatott kimagasló és példamutató, a mintatanterv szerinti előrehaladásával, 4-es fölötti tanulmányi átlagaival, valamint kiváló záróvizsga eredménye alapján érdemelte ki az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat. A februári diplomaátadó ünnepségen oklevele mellett a kiemelkedő tanulmányi eredményért járó elismerést is átvehette. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Würth-díj

A hosszú ideje sikeresen működő Würth-cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát, illetve jogelődjeit 1993 óta támogatja az Alapítvány. Fő tevékenységét egyetemi hallgatók rendszeres támogatása, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, idősotthonok és beteg gyermekek fejlesztő programjainak támogatása jelenti. Az egyetemi hallgatókat segítő program részeként rendszeres havi ösztöndíj jellegű támogatást kap 3 hazai felsőoktatási intézmény 2-2 szociálisan rászoruló, de jól tanuló hallgatója. Emellett az intézmények legjobb tanulmányi eredménnyel végzett 1-1 hallgatója Würth Tanulmányi Díjban részesül.

Az elismerő oklevelet, a tárgyjutalmat és a 150.000 Ft pénzjutalmat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. habil. Horváth Sándor adta át. Idén Tóth Csaba György érdemelte ki a Würth tanulmányi díjat.

Tóth Csaba György a biztonságtechnikai mérnöki szakon 2019-ben kezdte meg tanulmányait. A Würth Alapítvány és a Bánki Kar ezzel az elismeréssel értékeli a teljes egyetemi időszaka alatt nyújtott nagyszerű tanulmányi eredményét, szorgalmát, a februárban szerzett kitüntetéses értékelésű diplomáját. A téli diplomaátadó ünnepségen Kiváló tanulmányi eredményéért elismerő oklevelet is átvehetett.

Kiváló mechatronikus díj

A „Kiváló mechatronikus” díj a következő elismerés. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 100.000.- Ft pénzjutalommal jár.

Az idei évben Rippert Ágnes érdemelte ki a Kiváló Mechatronikus díjat. Sajnos a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudta szabaddá tenni magát, az elismerést egy későbbi időpontban adjuk át részére.

Rippert Ágnes a 2018/2019-es tanévben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon mechatronikai mérnöki szakon. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, egyúttal demonstrátorként segített az oktató kollégáknak is. A téli diplomaátadón szintén külön elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Pócsik György gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat. Beszéde végén Kapin Miklós Nándor részére adott át hallgatói elismerést a Hallgatói Önkormányzatban és a Bánki hallgatói életében tett munkájuk elismeréseként.

Arany Díszoklevél

A Bánki Kar Tanácsa Arany díszoklevelet adományoz azon volt hallgatójának, aki a Karon, vagy jogelőd felsőoktatási intézményei valamelyikében diplomáját 50 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Intézmény hírnevét öregbítette.

Az ünnepség keretében egyetemünk alapítója, Prof. Dr. Rudas Imre, és felesége, Németh Ágnes vehették át Arany Díszokleveleiket. Szívből gratulálunk!

Rudas Imre 1971-ben végzett jogelőd intézményünkben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán gépgyártástechnológus üzemmérnökként, majd 1977-ben az ELTÉ-n okleveles alkalmazott matematikus oklevelet szerzett. 1972-ben kezdett a főiskolán dolgozni, későbbi pályafutása során számos vezetői feladatot látott el, tanszékvezető, kollégiumigazgató, intézetigazgató, rektorhelyettes, a főiskola rektora, majd a 2010-es egyetemmé váláskor az egyetem első rektora.  Rudas Imre kiemelkedő iskolateremtő egyéniség. Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt többek között a robotika bevezetésével és a magyar felsőoktatásban elsők között bevezetett informatika oktatással.

Kitüntetései, elismerései közül csak néhányat említünk meg: A Magyar Tudományos Akadémia doktora, számos nemzetközi egyetem díszdoktora, a Kálmán Rudolf Professzori Cím kitüntetettje, és az Óbudai Egyetem Rector emeritusa.

Tiszteletbeli polgár

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel munkaviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja. 2023-ban dékán úr Péntek György részére adományozta a kitüntető címet.

Péntek György CAD-CAM szakirányos gépészmérnökként végzett a Bánki Karon. Az amerikai tulajdonú HAAS Automation magyarországi képviseletél helyezkedett el, ahol ma már operatív és értékesítési vezető pozíciót tölt be.

2017-ben az ő közreműködésével erősödött meg az egyetem és a HAAS közötti szakmai kapcsolat, az év végi együttműködési megállapodást követően 2018-ban a Bánki Kar Gépműhelye a HAAS egyik nagysikerű oktatási célú gépével és 4 db vezérlés szimulátorral gazdagodott. A Gene HAAS alapítvány többször részesítette anyagi támogatásban a Bánki Kart, amelynek köszönhetően közös szakmai konferenciák valósulhattak meg, és támogatóként részt vett és vesz az első Bánki – HAAS országos CNC programozóversenyen, illetve a második verseny szervezésében. Szakmai együttműködésének eredményeképpen 2019-ben a HAAS céges elismerést vehetett át. Személyes hangvételű, nagyon érdekes előadást tartott az első Nyári Egyetemen.

Péntek György küldetésének tekinti a következő generációk gyakorlatorientált oktatását, az egyetemi tevékenység patronálását. Számos esetben vett részt adományozási, jótékonysági eseményeken, példát mutatva a jövő generációinak. E különleges együttműködés elismeréseként, valamint a kapcsolatok fenntartásáért és tovább erősödéséért a Bánki Kar Tanácsa Péntek György részére adományozta a Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet.

Az  elismeréseket tovább folytatva megköszöntük a Bánki Karért és az Óbudai Egyetemért folytatott sok évi áldozatos tevékenységüket a nyugdíjba vonuló kollégáinknak. Nagyrabecsülésünk jeleként dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Prof. Dr. Szlivka Ferenc, Ráthy Istvánné Dr. és Nagyné Halász Erzsébet részére:

Dr. Szlivka Ferenc 2013 óta dolgozik Budapesten az Óbudai Egyetemen egyetemi tanárként. Okleveles gépészmérnöki végzettségét, majd PhD fokozatát is a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

A kutatómunkáját különféle OTKA-kutatásokban és ipari megbízásokban végezte. Ennek elismeréseként 1999−2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. Oktatási tevékenysége több egyetemhez is kötődik. Több évig volt a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Gépészeti Tanszékének vezetője, emellett a Bánki Karon a kutatásaihoz kapcsolódó szaktantárgyakat oktat, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskola munkájában is részt vesz.

Oktatómunkája mellett évtizedek óta az egyetemi és az országos TDK konferenciákon konzulens, bíráló és szervező is. Tevékenységét több alkalommal dékáni dicsérettel, illetve rektori dicsérettel is elismerték.

2023-ban professor emeritus kitüntető címet kapott. Munkáját mindig is nagy hozzáértéssel és elhivatottsággal végezte, nyugdíjba vonulása alkalmából további jó egészséget kívánunk.

Ráthy Istvánné Györgyi, okleveles gépészmérnök, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett.

27 éven át a Debreceni Egyetemen oktatott, 2016-ban került a Bánki Karra egyetemi docensként. 2020-tól az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék vezetője, illetve a pandémia időszakában ezzel párhuzamosan az Anyag- és Gyártástudományi Intézet megbízott igazgatója is volt. A Bánki Karon több sikeres projektben vett részt, anyagvizsgálati kutatást végzett magas színvonalon, valamint megbízhatóan segítette a projektvezető munkáját beszerzési és menedzseri feladatok ellátásával.

Kedves, barátságos személyisége hamar elfogadottá tette őt közvetlen és távolabbi munkatársai körében is. A Bánki Kar fejlődése érdekében sokat vállalt, a hallgatók sorsát mindig szívén viselte és  munkatársaiért is mindig kiállt. Idén októberben nyugdíjba vonul, sok boldog évet és jó egészséget kívánunk

Nagyné Halász Erzsébet sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, részére későbbi alkalommal kerül átadásra az elismerés.

Nagyné Halász Erzsébet okleveles kohómérnöki diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán szerezte Miskolcon, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök-tanárként végzett.

Nagyné Halász Erzsébet 22 éve dolgozik a Bánki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékén (illetve jogelőd intézményében). A tanszéki munkaközösség oszlopos tagja, kiváló munkát végez az oktatásban, a hallgatók is nagyon szeretik. Több oktatási segédlet szerzője, illetve társszerzője, amelyek az anyagtechnológia és az anyagtudomány egyes témaköreit foglalják össze. 

Kiemelkedő elkötelezettséggel dolgozik a felsőoktatási szakképzésben, amellyel a hallgatók későbbi BSc tanulmányaiba való integrálódását segíti elő.  A kohászat érdekében végzett magas színvonalú eredményes tevékenysége elismeréseként Szent Borbála Érem miniszteri kitüntetésben részesült 2018-ban. Idén szeptemberben nyugdíjba vonul, amelyhez jó egészséget kívánunk.

Dékán úr elismerő oklevelet és ajándékot adományozott búcsúzó kollégánknak, Csáki Viktóriának, aki 2014 óta erősítette a Tanulmányi Irodát, s most más kihívás elé néz külföldön. Nagyon sok boldogságot és sok sikert kívánunk neki!

Ezt követően a további munkatársi kitüntetések következtek a kiemelkedő szakmai előmenetel elismeréseként:

A habilitáció megszerzéséért:

Dr. habil Kollár Csaba részére

A doktori cím megszerzéséért:           

Beke Éva
Haraszti Ferenc
Hell Péter
és
Varga Bálint
részére

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkája elismeréseként az alábbi munkatársaknak:

Bakosné Diószegi Mónika
Dr. habil Szabó Gyula
Tóth Andrea

Végezetül a munkatársi elismerések mellett szeretnénk a hallgatóink teljesítményét is kitüntetni:

Sporteredményeiért Elismerő oklevélben részesül Szamosujvári Lilla,  a Magyar Vitorlázórepülő Válogatott tagja, az Európa Bajnokság résztvevője, amelyet az Óbudai Egyetem is támogat. Szívből gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk!

A kitüntetések zárásaként Oklevelet vehetett át Kovács Zsombor mechatronikai mérnöki végzős hallgatónk a kiváló tanulmányi eredményének, közösségi munkájának és a kar érdekében folytatott tevékenységének elismeréseként. További sikereket kívánunk a mesterképzésen!

Végzett hallgatóinknak kívánjuk, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk.

Köszönjük szépen a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Iroda és a Hallgatói Önkormányzatnak a diplomaátadó ünnepség szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.

Diplomaátadó Ünnepség – elindult a regisztráció

Tisztelt Végzős Hallgatók,

Reméljük hamarosan sokuknak személyesen gratulálhatunk a Diplomaátadó Ünnepségen. Az oklevelek / igazolások ünnepélyes átadására 2023. július 14-én 11:30 órai kezdettel kerül sor.

A részvételhez előzetesen regisztrálniuk szükséges a Neptun üzenetben kapott űrlapon legkésőbb 2023. július 5-ig.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a regisztráció során megadott e-mail fiókjaikat ebben az időszakban, mert az oklevelek átadásával kapcsolatos tájékoztatás ezen keresztül történik.

Beszámoló a 2023. februári Diplomaátadó Ünnepségről

2023. február 17-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét az Óbudai Egyetem Bánki Kara a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban, ahol több, mint 200 végzett hallgató vehette át oklevelét.

Az eseményt a már megszokott elnökségi bevonulás nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:
dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 225 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 22 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Balogh Bence                    biztonságtechnikai mérnöki
Barna Bianka Rita             biztonságtechnikai mérnöki
Bayaraa Burtejin               biztonságtechnikai mérnöki
Benkő Noémi                     biztonságtechnikai mérnöki
Bloch Marcell Manó          gépészmérnöki
Keller Zsolt                        gépészmérnöki
Kiss Balázs                        biztonságtechnikai mérnöki
Kiss Dániel                        gépészmérnöki
Krisztofóri Martin              biztonságtechnikai mérnöki
Liebhardt Péter                 gépészmérnöki
Liktor András                    biztonságtechnikai mérnöki
Marton Bence                    biztonságtechnikai mérnök
Oszaczki Patrik                 gépészmérnöki
Rippert Ágnes                   mechatronikai mérnöki
Simon Levente                  biztonságtechnikai mérnöki
Tóth Csaba György          biztonságtechnikai mérnöki
Tuboly Endre                     biztonságtechnikai mérnöki
Vadász Patrik                    biztonságtechnikai mérnöki
Zsombok Krisztián           gépészmérnöki

Több hallgatónk előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ünnepségen, ők utólagosan veszik majd át az oklevelüket és az elismerést is. Név szerint: Bárczi DávidKenzhetayev Yernar, Fekete Máté, Pásztorné Orosz Andrea és Steiner Attila József.

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

Alapkézésben részt vett:

Tóth Csaba György
Ruck Róbert

Mesterképzésben részt vett:

Bajusz Dániel
Kurilla Zsolt
Szabó Réka Krisztina
Dávid Judit

Dékáni elismerő oklevelet kapott Deák-Sala András.

Deák-Sala András 2019-ben kezdte meg gépészmérnöki tanulmányait. Eredményes tanulmányai mellett kitűnt sokszínű érdeklődésével és tehetségével – több éven keresztül a Kutatók Éjszakája programsorozat egyik leglátványosabb eleme volt a saját fejlesztésű Tesla-tekercsének bemutatója. Az erről készült kisfilm többszáz megtekintést eredményezett. Emellett aktív szerepet vállalt a bánkis hallgatói közéletben, többek között a 3D hallgatói kör tagjaként is.

Bánkis tanulmányainak végén a kar hírnevének öregbítéséért, a hallgatótársak, az oktatók és a kari munkatársak felé mutatott jólelkűségéért és önzetlen segítőkészségéért, valamint tehetségének elismeréseként Dékán úr részére Elismerő oklevelet és emléktárgyat adományozott.

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Barna Bianka biztonságtechnikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat. Beszéde végén Balla Máté és Polereczki Flórián részére adott át hallgatói elismerést a Hallgatói Önkormányzatban és a Bánki hallgatói életében tett munkájuk elismeréseként.

Ezt követően a Kar dékánja Bánki Plakettet adományozott Dr. Barányi István egyetemi adjunktus részére.

Barányi István 2000-ben szerzett gépészmérnök-mérnöktanár diplomát az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében. Ugyanitt kapta meg 2002-ben minőségügyi szakmérnök oklevelét. 2008-ban okleveles gépészmérnök, 2017-ben pedig elnyerte a Phd címet. 2002 óta dolgozik az Egyetem Bánki Karán, először tanársegédként, 2017-től egyetemi adjunktusként. Oktatói tevékenysége rendkívül széles kört ölel fel: a gépész, a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és menedzser képzésekben BSc és MSc szinten több tárgy oktatásában vesz részt.

Kiemelkedő a hallgatókkal való kapcsolattartása, mind a tananyag átadása, mind szakdolgozati konzultáció terén.  Az oktatási anyag digitális változatának elkészítésében komoly szerepet vállalt, nagyban hozzájárulva az online oktatás sikerességéhez. Kari nyílt napokon tartott érdekfeszítő előadást. Oktatói tevékenységének elismeréseként 2018-ban a hallgatók Az év oktatója díjjal értékelték, 2021-ben pedig dékáni dicséretben részesült.

A következő félévtől Barányi István máshol folytatja. Két évtizedes bánkis munkásságát szeretnénk most megköszönni, Bánki Plakett adományozásával. Tisztelettel kívánunk további szakmai sikereket, jó egészséget, az új kihívásokban sok eredményt. Reméljük, a későbbiekben is találkozunk veled, Pista, akár órát tartva, akár valamelyik bánkis rendezvényre visszalátogatva.

Barányi Tanár úr díjazását végzős hallgatóink nagy ovációval fogadták, vastapssal köszönték meg színvonalas óráit.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltöltött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik, tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.

Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2020. február

A 2020. évi téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, kora délután 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a céges vendégeinket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket, hozzátartozókat. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 154 hallgató kapott oklevelet, 29 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 15 oklevelet és 2 igazolást adott át Dékán úr. A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a Bánkis zászlót.

Lezajlott a 2019. évi nyári Diplomaátadó Ünnepség

A 2019. évi nyári diplomaátadó ünnepségünket a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, július 12-én, 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes – mint az ünnepség levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a cégek részéről érkezett vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Brabanti Kristóf hallgatónk angolul is köszöntötte a megjelenteket. Az Elnökség tagjai idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, dr. Gáti József rektori főtanácsadó, prof. dr. Réger Mihály rektor, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, Földesi Gabriella kancellár, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektor úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Beszéde elején megköszönte rektor úr eddigi munkáját, és köszöntötte újra a Bánki Karon. A végzősökhöz szólva kiemelte, hogy értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében. Beszéde végén dr. Horváth Richárd részére átadta a kutatási dékánhelyettesi megbízólevelet.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 153 hallgató kapott oklevelet, 35 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 40 oklevelet és 1 igazolást adott át Dékán úr. 

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a bánkis zászlót.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Mentusz Andrea had- és biztonságtechnikai mérnök
Mészáros Dóra Gréta had- és biztonságtechnikai mérnök
Földesi Márton gépészmérnök
Kovács Levente gépészmérnök
Rácz Bálint gépészmérnök
Lovász Dániel mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Ezt követően Angyal Béla Hallgatói Nagydíj átadására került sor. Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére.
 

A jelenlegi díjazottat a 2019. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki. A 2019-es évre vonatkozóan az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Fejes Gergő Richárd gépészmérnök kapta.

Fejes Gergő Richárd a gépészmérnöki BSc CAD-CAM szakirányán végzett kiváló eredménnyel 2019 januárjában. Kiváló tanulmányi eredményei alapján több ösztöndíjat nyert el (Óbudai Egyetem ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj). Tanulmányai alatt közel két éves kutatómunkát végzett anyagtudomány modellezés területén. Kiváló kutatói munkájának eredményeit helyi TDK helyezések (2 db első hely, 1 második hely)  bizonyítják, valamint diplomadíjban is részesült. Az utolsó félévében munkáját az Új Nemzeti Kiválóság Programban végezte. Elismeréséhez gratulálunk!

A „Kiváló mechatronikus” díj átadása következett. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el.

A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 50.000.- Ft pénzjutalommal jár. A díjat Lakatos-Wahlpetz Konrád mechatronikai mérnök kapta.

Lakatos-Wahlpetz Konrád 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon magyar mechatronikai mérnöki szakon, és azt 5,0-ás átlagú záróvizsga eredménnyel, kiváló minősítéssel teljesítette. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, ennek eredményeképpen egymás után 6 félévben nyerte el az Egyetem tanulmányi ösztöndíját. Az irányítástechnika területén szerzett tudásával, az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen képviselte az egyetemet. Mindezekkel párhuzamosan gyakornokként dolgozott egy kiváló mérnök csapat tagjaként Esztergomban, ahol lehetőséget kapott karrierjének építésére a jövőben. Az értékes szakmai tapasztalatok megszerzése mellett mesterképzésen szeretné ismereteit gyarapítani az elkövetkezendő években. Szívből gratulálunk!

Ezt követően a Würth díj átadása következett. A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely egyrészt rendszeres havi ösztöndíjat jelent, másrészt három magyar felsőoktatási intézmény egy-egy, a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatója elismerő oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kap. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az egyik támogatott. 

A díjat Vig Richárd, a Würth Szereléstechnika Kft. marketingvezetője adta át Horváth Fruzsina gépészmérnök szakon végzett hallgatónak.

Horváth Fruzsina 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Bánki Kar gépészmérnöki szakán. Záróvizsgáját 5,0 átlaggal, kiváló minősítéssel teljesítette. Aktívan részt vett a diákok tudományos életében, TDK dolgozatával II. helyezést ért el, eredményeiről folyóiratcikk is megjelent, amit Kolozsváron egy tudományos konferencián lehetősége volt bemutatni. 2017-ben és 2018-ban a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj díjazottja. Két alkalommal elnyerte a Würth kuratórium ösztöndíj támogatását is, amely nagyban segített e kiváló tanulmányi eredmény elérésében. Horváth Fruzsinát példaképül állítjuk hallgatóink elé, és a Würth Alapítványnak köszönjük a támogatását. Gratulálunk!

A hallgatók nevében Bekő Bálint, a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke búcsúzott. Beszéde végén átadta az Év oktatója díjat dr. Czifra Árpád részére, majd a hallgatói emlékplaketteket az alábbi végzős hallgatóknak:

 • Halászi Zoltán János
 • Nagy Máté
 • Kégl István Attila
 • Németh Márton

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet idén Fejes Gergő Richárd gépészmérnök olvasott fel.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek adományozására is.

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.

2019-ben dékán úr Németh Attila részére adományozta a kitüntető címet.

Németh Attila az első diplomáját a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológia Szakán szerezte 1983-ban. Ezt követően tanárai a főiskola Gépgyártástechnológia Tanszékén marasztalták, ahol először tanszéki üzemmérkökként, majd tanszéki mérnökként dolgozott. A rendszerváltást követően saját informatikai vállalkozást alapított, a későbbiekben több nemzetközi számítástechnikai nagyvállalat felsővezetőjeként dolgozott, majd 2000-től 8 éven át a Vodafone Magyarország kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi feladatait látta el. Vállalatvezetőként tevékenyen részt vett a Bánkin folyó gyakorlati képzés feltételrendszerét javító fejlesztési megállapodások előkészítésében, segítette a megvalósítást.

Az utóbbi 10 évben elsősorban innovációval, induló vállalkozások támogatásával foglalkozik, maga is gyakorló vállalkozó a mesterséges intelligencia és a proptech területén. Ezen felül a magyarországi 5G mobilkommunikációs hálózati stratégia miniszteri tanácsadói csapatát erősíti. Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2015-ben kezdeményezte a StartUp Management választható tantárgy bevezetését, irányította a tantárgyi követelmények kidolgozását. Azóta magas színvonalon oktatja régi iskolájának támogatásaként – minden ellenszolgáltatás nélkül – a korszerű ismereteket nyújtó tárgyat, amely hallgatóink körében nagyon népszerű.

Németh Attila részére a Bánki Karhoz kötődő életpályájának, szakmai elkötelezettségének elismeréséül adományozza a Bánki Kar Kari Tanácsa a Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet.

Az elismeréseket folytatva, a Bánki Karért és az Óbudai Egyetemért folytatott sok évi áldozatos tevékenységét megköszönve, nagyrabecsülése jeleként, az igazgatás, az oktatás, a kutatásszervezés, a felsőoktatási vezetői területeken végzett több évtizedes oktatói, kiemelkedő szakmai és magasabb vezetői tevékenységét, fáradhatatlanságát megköszönve dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott dr. Gáti József részére.

Gáti József a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, ezt követően tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnök diplomával fejezte be. A nemzetközi European Welding Engineer, illetve International Welding Engineer oklevelet 2000-ben vette át. 1975 óta dolgozik a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán és jogutód intézményeinél. Tanszéki üzemmérnökként, majd főiskolai tanársegédként, adjunktusként tevékenykedett. 2008-tól címzetes egyetemi docens. Pályafutása során számos vezetői feladatot látott el: kollégiumigazgató, a Bánki Donát Műszaki Főiskola főtitkára. 2000-től a Budapesti Műszaki Főiskola főtitkára, majd 2007-től kancellárja. 2010 és 2014 között az Óbudai Egyetem kancellári feladatait látta el, majd intézményfejlesztési főigazgatói megbízást követően 2016-tól az Egyetem általános rektorhelyettese, illetve rektori főtanácsadója.

Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt többek között a hegesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tantárgyprogramjainak kidolgozásában. Dr. Gáti József kiemelkedő szakmai szervező és vezetői képességekkel rendelkezik, ezt tükrözi több hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben betöltött pozíciója. Számos szakmai bizottság és testület tagja. Több mint 40 éves pályafutása alatt kari és egyetemi rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezőbizottsági elnöke, tudományos bizottsági tagja, szekcióelnöke. A 2019-es Jubileumi Év főszervezője. Emellett a Budapesti Politechnikum Acta Politechnica Szerkesztőbizottság elnöke volt, a BMF Hírlevél, majd az Óbudai Egyetem Hírmondó főszerkesztői feladatait látta el, a Gép című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Szakmai eredményei elismeréseként számos díj, kitüntetés birtokosa, több külföldi felsőoktatási intézmény díszdoktora, az idén Bakonybánk község díszpolgári címet adományozott számára.

Dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott több évtizedes munkásságát elismerve, nyugállományba vonulása tiszteletére prof. dr. Berek Lajos egyetemi tanár, professor emeritus részére.

Berek Lajos László 1972-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett radiokémikus szaktechnikus főiskolai, majd 1981-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián magasabb képesítésű összfegyvernemi tiszt egyetemi végzettséget. Emellett a későbbiekben pedagógia tanári, majd biztonságszervező szakmérnöki oklevelét is megszerezte. Hivatásos katona 2006-ig volt, ezredesi rendfokozatban került nyugállományba. Az oktatásban eltöltött ideje 38 év, ebből sok-sok év különféle vezetői megbízásokkal.

Egyetemi tanulmányait befejezve 1981-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia oktatójaként kezdte tanári pályáját, majd egyetemi adjunktus, egyetemi docens, főiskolai tanár lett. 2000-ben habilitált, 2008-tól egyetemi tanár. 2011-től az Óbudai Egyetem Bánki Karán, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben egyetemi tanár.

Szakfelelős, tárgyaik és  tantervek kidolgozója, szakdolgozatok konzulense, doktori témavezető. Számos szakmai és társadalmi szervezet, tudományos bizottság tagja, több tudományos folyóiratban szerkesztőbizottsági tag. Munkásságát az elmúlt évtizedekben számos kitüntetéssel ismerték el, többek között a Honvédelmi és Oktatási Miniszter kitüntetését 13-szor vehette át. Az egyetemi pedagógusnapon, ez év júniusában Professor Emeritus kitüntető címet adományozott rektor úr a részére.

Berek Lajos professzor úr több mint 25 éve dolgozik az egyetem és jogelődei különböző képzéseiben, amellyel nagyban hozzájárult az egyetemmé váláshoz is. A biztonságtechnikai mérnöki képzés alapító tagjainak egyike. Az egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola alapító törzstagja. A munkássága szorosan kapcsolódik a felsőoktatás korszerű módszereinek fejlesztéséhez, műveléséhez. Szakmai és emberi tulajdonságai, iskolateremtő képessége elismeréseként, 70. életévének betöltése, és nyugállományba vonulása alkalmából gratulálunk, további jó egészséget kívánunk.

Dékán úr a Bánki Karért folytatott színvonalas, eredményes munkájának, közéleti tevékenységének elismeréséül díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Halászi Zoltán János végzős hallgatónk részére

Ha eszünkbe jut, hogy a Bánki egy nagy család, és ezt a családot néhány meghatározó ember tartja össze, akkor Halászi Zoltánt hallgatóként mindenképp közéjük lehet sorolni. Ha nem is az egész szívét, de jó nagy részét Karunknak adta, és ez a diplomája átvételét követően sem fog változni. Kezdeti éveiben a Hallgatói Önkormányzat meghatározó tagja volt, a gólyatáborokból és a különböző rendezvényekről mindenki jól ismeri őt. Később barátaival megalapította a TopiWork Iskolaszövetkezetet azzal a céllal, hogy a hallgatók könnyebben tudjanak munkát vállalni. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a kari vezetéssel, nagyon sok programunk szervezésében és lebonyolításában vett részt. Derűs természete, nyitottsága, pozitív életszemlélete nagyban hozzájárult a közös munka sikeréhez.

Fiatalos gondolkodásával új színt hozott rendezvényeinkbe, ugyanakkor minden tevékenységében visszaköszön a bánkis hagyománytisztelet.

Végül, de nem utolsó sorban, Dékán úr oklevelet és emléktárgyat adományoz Bakonybánk Község Önkormányzata részére, az idei Bánki Emléknap kiváló megszervezéséért és lebonyolításáért, mely jeles napon Bánki Donát születésének 160. évfordulójára emlékezhettünk színvonalas műsor és koszorúzás keretében Bánki szülőfalujában. Bakonybánk polgármestere, Kovács Kálmán úr sajnos nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ezért részére a Kar eljuttatja a kitüntetést.

Karunkon már hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, akik az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében a következő cégek kaptak elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek köszönhetően:

 1. HAAS Factory Outlet – Hungary A Division of Bartec GmbH.

A HAAS Factory Outlet – Hungary A Division of Bartec GmbH.-val két éve erősödött meg a szakmai együttműködésünk, amikor a cég díjmentesen kihelyezte a Kar Gépműhelyébe egyik nagy sikerű oktatási célú gépét, egy új MiniMill-EDU típusú marógépet, valamint 4 db HAAS vezérlés szimulátort, melyek hatékonyan teszik lehetővé a CNC programozás és marás lépéseinek elsajátítását. Az elmúlt időszak másik fontos produktuma volt a közösen megszervezett országos CNC Konferencia. A HAAS képviselői folyamatosan részt vesznek a szakmai rendezvényeinken, és anyagi támogatásukkal is segítik azok sikeres lebonyolítását

A HAAS Factory Outlet képviseletében Péntek György területi értékesítési vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

 1. Magyar Biztonsági Fórum Egyesület

Az egyesület már hosszú ideje ápol jó szakmai kapcsolatot a Bánki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetével. Közreműködik a biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók hallgatói projektjeinek szervezésében, lebonyolításában és az oktatás gyakorlati végrehajtásában. Folyamatosan és tevőlegesen vesz részt a gyakorlati biztonságtechnikai labor kialakításában, működtetésében. Konferencia részvételi lehetőségeket és ösztöndíj támogatást biztosít a hallgatók részére. Az egyesület elnöke rendszeres résztvevője szakmai rendezvényeinknek, segíti azok sikeres lebonyolítását.

Az Egyesület képviseletében Papp Róbert elnök úr vette át dékán úrtól átvenni az elismerő oklevelet.

 1. Mitutoyo Hungária Kft.

A Mitutoyo Hungária Kft. hosszú évek óta jó szakmai kapcsolatot ápol a Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetével. Folyamatosan támogatja az Intézet oktatási és kutatási tevékenységét, mely mérőeszközök és szakmai anyagok adományozásában, továbbá mérnöki szolgáltatásokban nyilvánul meg.

A cég képviseletében Dr. Friedrich Attila ügyvezető igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

 1. Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. oktatóközpontjával a Bánki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének munkakapcsolata közel 15 éves. Az együttműködés a járműtechnika szakos hallgatók rendszeres félévenkénti szervizlátogatásán túlmenően, számtalan oktatást segítő eszköz, metszet, szakdolgozat és TDK dolgozat közös konzultálásán, valamint széles körű szakmai támogatásban valósul meg.

A cég képviseletében Markos László vevőszolgálati igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet!

 1. Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.-vel a Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézete közel 25 éve ápol szoros munkakapcsolatot. Az együttműködés egyrészt a járműépítési projektek csapágyakkal, kenőanyagokkal történő ellátásán és a járműtechnika szakos hallgatók szakdolgozat, illetve TDK dolgozatainak közös konzultálásában nyilvánul meg, valamint –  ezeken túlmenően – bemutató előadásokban, széles körű szakmai támogatásban is.

A cég képviseletében Fekete Attila értékesítési igazgatóhelyettes úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Horváth Richárd megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2019. évi nyári diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült fényképek elérhetőségét az érintettek részére Neptun-üzenet formájában hamarosan megküldjük!