Beszámoló a II. Ipari és Szakmai Napról

ÓE-BGK II. Ipari és Szakmai Nap

Második alkalommal került megrendezésre 2018. június 5-én az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Ipari és Szakmai Napja. Az időpont választása nem véletlen, hiszen egy tanév lezárásához kötődik, ami az elért munkatársi és hallgatói eredmények bemutatására, emellett a következő tanévre vonatkozó felkészülésre, az együttműködés elemeinek felvázolására, illetve a lezárt tanévben biztosított támogatások megköszönésére is alkalmat ad. A rendezvény a Kar oktatási és kutatási lehetőségeinek bemutatásán túl, az ipari szereplők és az oktatási intézmény közötti kapcsolatban rejlő potenciál ismertetését szolgálta.

A megnyitó beszédében Balogh József, a kar titkárságvezetője köszöntötte a megjelent cégek képviselőit és a munkatársakat. Kiemelte, hogy rendkívül komoly ipari és szakmai potenciálokkal rendelkezik a Kar, melynek kiaknázása a jövő egyik fontos kihívása és feladata, egyben elmondta, hogy egyre több jó példát látunk arra, hogyan támogathatják az iparági szereplők az oktatási intézményeket.

Dr. habil Tick József rektorhelyettes előadásában az Egyetem felsőoktatásban elfoglalt helyét és szerepét emelte ki. Felvázolta a hallgatóságnak az Egyetem tradícióit, oktatási portfólióját, kiemelve a gyakorlatorientált képzést. Előadásában kihangsúlyozta az oktatás és képzés módszertani fejlesztése érdekében tett lépéseket, amelyek a megváltozott hallgatói tanulási szokásokhoz, a „Z” generáció képzéséhez voltak szükségesek. Kitért továbbá a gazdasági szereplőkkel történő együttműködésekre, illetve az oktatói és hallgatói sikerek bemutatására is.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a kar dékánja előadásában a Kar bemutatását követően kiemelte, hogy a vezetés egyik legfontosabb feladatának tartja a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a műszaki képzési területek fejlesztését az ipari partnerekkel történő széles körű együttműködés kialakításával, a meglévő kapcsolatok ápolásával. Szeretnék a Kar életében az ipari jelenlétet növelni, a hallgatók számára pedig a valós ipari környezethez történő szocializálódást és problémákkal történő szembesülést testközelbe hozni. Beszélt a bevezetésre kerülő projekt alapú oktatás működéséről is – a hallgatók valódi ipari problémákon dolgozhatnak, melyek megoldásában felhasználhatják az előadásokon megszerzett tudást. A cél egyértelmű, a hallgatók naprakész tudással gazdagodjanak, amelyeket korszerű eszközökön szereznek meg, a cégek pedig jó kapcsolatokat építhetnek nemcsak az intézménnyel, hanem a jövő munkavállalóival is. Természetesen itt sem maradhattak el a különböző oktatói és hallgatói sikereket bemutató képsorok.

Az előadásokat labor- és műhelylátogatások követték, ahol a megjelent ipari partnerek bepillantást nyerhettek a képzésbe. Megtekinthették a Kar Ipari CT mérőlaborját, a Koordináta mérőlabort, a Catia labort, a Hegesztőlabort és a Gépműhelyt, majd az udvaron kiállított alternatív hajtású járműveket, illetve az udvarban felszálló és köröző drónt.

Végül egy kellemes hangulatú állófogadáson cserélhettek tapasztalatot az egyetemi oktatók, a támogató cégek képviselői és a meghívott vendégek.