Búcsúzunk Dr. Váradi Andrástól

Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről: életének 79. évében, 2017. október 11-én elhunyt Dr. Váradi András főiskolai docens, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményének, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológiai Tanszékének volt tanára, tanszékvezetője.

Dr. Váradi András 1962-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1987-ben „Villamos kapcsolók érintkezése” témából írta meg doktori disszertációját. 1968-tól 2008-ig, 40 évet töltött el gépészmérnökök oktatásában, a Bánkiban.

1962-től 1968-ig az iparban dolgozott, ahol a GANZ-Mávag mérnökeként nagy gyakorlatot szerzett a forgácsolási folyamatok gyártástechnológiájának tervezésében. Tapasztalatait eredményesen kamatoztatta oktatási munkájában. 1969-ben, az akkor létesített Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán a Forgácsoló megmunkálás tantárgy tárgyfelelőse lett, melynek oktatását és gondozását nyugdíjazásáig végezte.

Tevékenyen részt vett az oktatásfejlesztési munkákban, a tanszéki kutatásokban és az iparhoz kapcsolódó fejlesztési munkákban. Irányította a Gépgyártástechnológiai Szakcsoport munkáját, s részese volt a tanszék vezetésének.

1987 – 1990 között a Gépgyártástechnológiai Intézet oktatási intézetigazgató-helyettese: Bekapcsolódott a tantervek korszerűsítésébe, az új ágazatok – Gyártóeszköz-szerkesztő, NC-technológus, Gyártásszervező – oktatási tervének kidolgozásába, az Automatizált gyártás tantárgy kialakításába.

1993 – 2003 között a Gépgyártástechnológiai Tanszék tanszékvezetője: vezetésének időszaka alatt az 1996-os tantervreformot követően komoly szakmai kihívást jelentett a posztgraduális képzések kereteiben a Termékfejlesztő és Minőségügyi szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeinek és tanterveinek kidolgozása. A képzések sikeresen beindultak, és a hallgatók oktatását – jelentős óraszámban – a Tanszék dolgozói látták el.

Erre az időszakra esett az AIFSZ, Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakemberképzés beindítása is. A gépipari mérnökasszisztensek képzéséhez a Tanszék szintén jelentős műhelyi, laboratóriumi és tantermi oktatással járult hozzá. A Tanszék vezetése mellett több éven keresztül a Bánki Tanácsának elnöke volt.

1997-től a gépészmérnöki szakon a Tanszék az új CAD/CAM szakirány gondozója (kibocsátó tanszéke), továbbá jelentős szerepet vállalt a műszaki informatika szakon indult Tervezőrendszerek szakirány oktatásában is. A Tanszék az 1997/98 tanévben jelentős erőfeszítéseket tett az általa gondozott tantárgyak laboratóriumi háttérigényének magas szintű kielégítésére, a korszerű számítástechnikai infrastruktúra kiépítésére. A Tanszéken – támaszkodva a főiskola támogatására – jött létre az ország egyik legkorszerűbb CAD/CAM laboratóriuma.

Váradi András 1963-tól aktívan részt vett a Gépipari Tudományos Egyesület munkájában. 2003-tól szerkesztőbizottsági tag a Gépgyártás c. műszaki szaklapnál. Több szakkönyv, jegyzet, szakmai-tudományos cikk szerzője, illetve társszerzője. Széles látókörű, kiváló gyakorlati ismeretekkel rendelkező mérnök, segítőkész kolléga, a műszaki problémák racionális, gyakorlatközeli megoldását kereső céltudatos ember volt, aki mindig a csapatban való dolgozást, egymás segítését, a közös munka értékeit tartotta szem előtt.

Gyászolják munkatársai és sok-sok tanítványa, akik Tőle nem csak a forgácsoló technológia rejtelmeit, hanem mérnöki gondolkodást, pontosságot és munkaszeretet is tanultak.

Kedves Bandi! Isten Veled, nyugodj békében, emlékezni fogunk Rád!

A Bánki vezetése, dolgozói és a Gépgyártástechnológiai Tanszék közössége nevében

2017. október 17.                                                      Palásti Kovács Béla, prodékán