Búcsúzunk Korondi Endrétől

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy karunk óraadó mestertanára, egyúttal a Könnyűipari Műszaki Főiskola alapító tagja, a mérnöki tárgyak elkötelezett oktatója, Korondi Endre életének 75. évében, 2022. január 2-án elhunyt.

Az ÓE BGK jogelőd középiskolájában érettségizett. Egyetemi tanulmányai után a Könnyűipar Műszaki Főiskolára került, ahol 2012-ig – akkor már főiskolai docensként – kezdetben elsősorban gépészeti tárgyakat oktatott, majd bekapcsolódott a környezetvédelmi és minőségirányítási szakterületek munkájába is.
A 90-es évek végétől magas színvonalú oktatói-kutatói munkája mellett a kari vezetésben vállalt szerepet, 1998-tól főtitkárként, majd kari hivatalvezetőként, és végül 2003-2012 között oktatási dékánhelyettesként szervezte és irányította a munkát. A Gépészeti Tanszék, majd a Környezetmérnöki Intézet Gépészeti Szakcsoport munkáját vezette és intézetigazgató helyettese volt nyugdíjba vonulásáig.

Az integrációval 2000-ben megalakult Budapesti Műszaki Főiskola Ideiglenes Intézményi Tanácsának titkára volt az első időszakban. Éveken át volt a Szenátus tagja a kar képviseletében és az egyetemi adatvédelmi biztos feladatait is ellátta.
2012 és 2013 között az Óbudai Egyetem Rektori Hivatalának ügyvivő szakértőjeként tevékenykedett, 2013-tól pedig a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar óraadó mestertanárként vett részt a Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoportjának munkájában.

Munkáját 2003-ban Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozásával ismerték el, 2004-ben rendkívüli főigazgatói dicséretet, 2008-ban Rendkívüli dékáni dicséretet és BMF Emlékgyűrűt, 2012-ben Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetést kapott.
Karunk egy elhivatott tanártól, köztiszteletben álló kollégától, egy nagyszerű embertől búcsúzik.

Korondi Endre búcsúztatása 2022. január 26-án 10 órakor lesz a Farkasréti Temető Hóvirág utcai ravatalozójában.

Isten Veled, Korondi Tanár úr!