Búcsúzunk Tóth Béla adjunktustól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Béla gépészmérnök tanár kollégánk 2022. május 24-én 79 éves korában elhunyt.

Tóth Béla ipari technikusi oklevél megszerzését követően gépészmérnöki és mérnök-tanári oklevelet szerzett 1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen.

1971-ben kezdte oktatói tevékenységét a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, mely 2000-ben két másik főiskolával egyesülve Budapesti Műszaki Főiskola lett, végül 2010-ben az újonnan alakuló Óbudai Egyetem részévé vált.

Az intézmény Mechatronikai és Autótechnikai Intézetben 33 éves oktatói munkája során számos tárgy előadója és gyakorlatvezetője volt, melyek közül mindenképpen megemlítendő az Energiagazdálkodás, az Erőgépek és berendezései, a Hőerőgépek és berendezései, a Hő- és áramlástechnika, a Belsőégésű motorok és a Progresszív energiatermelési módszerek című tárgy. Meghívott előadóként oktatta a KÖZGÁZ-on a Termelés technikai alapjai tantárgyat.

Oktatói tevékenységéhez kapcsolódva 1 szakkönyv, 7 jegyzet és 21 cikk, tanulmány szerzője, kimagasló volt a Tudományos Diákkörben végzett konzulensi tevékenysége is. Pályája során széleskörű ipari kapcsolatot ápolt, részt vett üzemi fejlesztési feladatok megoldásában, melynek tapasztalatait beépítette a tananyagokba.

Számos tervezői és fejlesztői feladatot oldott meg az ipari hűtőberendezések, és kalorikus berendezések és rendszerek szakmai területen hazai és külhoni üzemek megrendelésére. Ezek közül kiemelhető a Gyulai Vágóhíd, a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalat, a Budapesti Szalámigyár, a Kőbányai Sörgyár, a Budapesti Vágóhíd, a Darháni Vágóhíd (Mongólia), és még sok más vállalat hűtőberendezésének kalorikus rendszerterveinek elkészítése. Részletes kiviteli terveket készített pl. a Növényvédelmi Kutatóintézet Nagykovácsi Júlia-majori telep klímaberendezéséhez, szakértői tevékenységet végzett az energiagazdálkodási és az ipari és kereskedelmi hűtőberendezések tervezése szakterületen.

Tóth Béla szakmai közéleti tevékenységet folytatott 1968-tól a Gépipari Tudományos Egyesületben, 1975-től az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, alapító tagja volt az 1991-ben alakult Magyar Energetikai Társaságnak. Rendszeres kapcsolatot ápolt számos intézettel, így pl. a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékével, az EGI Energiagazdálkodási Rt-vel, a VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt-vel, illetve a Közúti Közlekedési Tudományi Kutató Intézettel.

Gyászolják a Családja, rokonai és barátai mellett kollégái, munkatársai és hallgatói, akik tőle a szakmát, a mérnöki hivatást sajátították el.

Kedves Béla, nyugodj békében, emlékedet megőrizzük!