Diplomaátadó ünnepség 2018. február

A 2018. évi téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: Moharos István oktatási igazgató, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, prof. dr. Réger Mihály rektor, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes és Trunk Dániel HÖK elnök.

Rektor úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, mert ezeknek a mérnököknek már nemzetközi versenyben kell megállniuk a helyüket. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 161 hallgató kapott oklevelet, 42 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 27 oklevelet és 2 igazolást adott át Dékán úr.

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet a Bánkis zászló megérintésével tettek még ünnepélyesebbé.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek következtek.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emlékgyűrűt adományozott Sipeki Gábor had- és biztonságtechnikai mérnök, illetve Tóth Kristóf had- és biztonságtechnikai mérnök részére.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott Molnár Judit gépészmérnök, Simon Viktor gépészmérnök, Dunai Dávid mechatronikai mérnök, Murányi Mihály mechatronikai mérnök, Csata Gergely had- és biztonságtechnikai mérnök, Dicső Ágnes had- és biztonságtechnikai mérnök, Máté Tamás had- és biztonságtechnikai mérnök és Prohászka Anna Viktória had- és biztonságtechnikai mérnök részére.

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Tóth Kristóf kapta e megtisztelő feladatot.

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.

Ennek keretében dékán úr – az egyetem vezetése nevében – a Bánki Karon folytatott meghatározó szakmai munkásságának, a kar érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként Berende Péter úr részére tiszteletbeli polgár kitüntető címet adományozott.

Berende Péter már egészen kisgyermek korától az elektronika, biztonságtechnika területe iránt érdeklődött. Tanulmányai során biztonságtechnikai ismereteket szerzett (gyenge-, erősáramú, majd biztonságtechnikai témában).

1999 óta foglalkozik vállalkozóként biztonsági rendszerek telepítésével, integrálásával. Látva és felhasználva tapasztalatait, kezdett saját rendszereket is fejleszteni ipari célokra. Több rendszer elkészülte után nemzetközi szintre lépett, ennek köszönhető, hogy egy 8 ország közötti versenyben IoT-i beléptető rendszerek tárgykörében I. helyezést szerzett.

Tevékenysége a rendszerek fejlesztésére és bővítésére, több rendszer összekötésére terjed ki.

A Bánki Karhoz úgy kapcsolódik, hogy egy általa fejlesztett rendszert és eszközeit átadott részünkre, melyet az oktatásban is használunk, és ezzel új technológiát tanítunk a hallgatóinknak.  Az átadott rendszer ma a legmodernebbek közé tartozik. A rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel mindig fordulhatunk hozzá, folyamatos támogatást biztosít az oktató kollégák számára.

Jelenleg Angliában dolgozik, feleségével egy gyermeket és egy kutyát nevelnek.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Ancza Erzsébet megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2018. évi téli diplomaátadó ünnepség.