Diplomaátadó Ünnepség 2024 február

2024. február 23-án pénteken került megrendezésre idei első Diplomaátadó Ünnepségünk a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. Az eseményt az elnökség bevonulása nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:

Dr. habil Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Mondics-Kurmay Lívia oktatási igazgató, Balogh József dékáni titkárságvezető és Kovács Zsombor a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök az iparban elismert diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezniük. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben és alkalmassá tegyék őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 163 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 10 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően tiszteletadásuk jeléül megérintették a Bánkis zászlót.

Kiemelésre kerültek azon hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles, az összes többi vizsga és gyakorlati jegy átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzataik között közepesnél gyengébb nincs. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök
Riz Patrik okleveles biztonságtechnikai mérnök

A Bánki Kar Tanácsa a kiváló tanulmányi eredményt elérő végzett hallgatóink munkájának elismeréseként, „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott a következő hallgatóknak:

Barát Alexandra biztonságtechnikai mérnök
Kovács Márton biztonságtechnikai mérnök
Mokos Norbert biztonságtechnikai mérnök
Molnár Mátyás biztonságtechnikai mérnök
Szabó Ákos biztonságtechnikai mérnök
Szabó Patrik biztonságtechnikai mérnök
Tüttő Barnabás biztonságtechnikai mérnök
Tűzkő Dávid biztonságtechnikai mérnök
Vida-Szücs József biztonságtechnikai mérnök
Bajna Ádám gépészmérnök
Janes Bence Dominik gépészmérnök
Szabó Bence gépészmérnök
Szemán Áldor Belián gépészmérnök
Tóth Máté gépészmérnök
Trautman Bence gépészmérnök
Varga Máté gépészmérnök
Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Arianegbe Joseph Ebosetale mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Szívből gratulálunk a kitüntetett hallgatóinknak, további sok sikert kívánunk nekik!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Janes Bence Dominik gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Kovács Zsombor HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye. A Bánki Kar hagyományai szerint a diplomaátadó ünnepségen kerül sor kitüntetések, címek, elismerések átadására – ezzel szeretnénk nagyrabecsülésünket kifejezni azon munkatársak részére, akik szakmai előmenetelükkel, illetve a kar érdekében végzett munkájukkal növelik a Bánki Kar hírnevét.

A habilitáció megszerzéséért kitüntetésben részesült

Dr. habil Drégelyi-Kiss Ágota

aki külföldi konferencián való részvétele miatt sajnos nem tudott megjelenni.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkájuk elismeréseként az alábbi munkatársaknak:

Domonyi Erzsébet
Tóth Georgina Nóra

Valamint köszöntöttük Dr. Szabó Józsefet, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszékvezetőjét 60. születésnapja alkalmából, egyúttal megköszöntük a hosszú évek óta tartó odaadó munkáját. Jó egészséget kívánunk neki!

Az elismerések átadását egy hallgatói kitüntetéssel zártuk:

A Bánki Karért folytatott színvonalas, eredményes munkájának, közéleti tevékenységének elismeréséül dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Laky Norbert végzős hallgatónk részére.

Laky Norbert az egyetemi tanulmányai alatt a karon nagy hagyományokkal bíró tésztahíd-építésben és ennek fenntartásában jeleskedett. Mint ismeretes, ezen versenyeinken 1 kg házitésztából kell hídszerkezetet építeni, s ezt az erre kifejlesztett törőgéppel terhelni. Ez a művelet komoly mérnöki tudást igényel, amelynek eredményeképpen a híd többszáz kilogramm terhelést is elbír, mielőtt széttörne. Laky Norbert a Tésztahíd-építő háziversenyeken több olyan szerkezetet épített társával, amely bőven 400 kg feletti terhelést bírt, sőt, a RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokságon harmadik helyezést is elért. Számos bemutatón és egyéb programon vett részt, amellyel a Bánki Kar hírnevét öregbítette, illetve kisfilmekben mutatta be a hídépítés technikáit, segítve ezzel a fiatalabb hallgatókat.

Végzett hallgatóinknak kívánjuk, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk. Köszönjük szépen a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Iroda és a Hallgatói Önkormányzatnak a diplomaátadó ünnepség szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.