Dr. Mucsi András az Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj kitüntetettje

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) 2019-ben pályázatot hirdetett az „Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj” elnyerésére. Az Egyesülés a pályázati kiírás címében az „Fajlagos energiafelhasználás-csökkenés az acélkohászat metallurgiai és továbbfeldolgozó fázisaiban, a fenntarthatóság szolgálatában” témakört fogalmazta meg.

A pályázat kiírásának alapvető célja volt, hogy az MVAE tagvállalatoknál dolgozó fiatal mérnököket innovatív műszaki megoldások kidolgozására ösztönözze. A beérkezett pályaműveket az Egyesülés szakmai bizottsága előre meghatározott szempontrendszer szerint értékelte. A díjak átadására az Egyesülés évzáró rendezvényén került sor.

Első helyezést ért el Dr. Mucsi András, az Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet, Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék egyetemi docense, az ISD Dunaferr Zrt. K+F szakértője. Pályaművének címe „A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetősége a leégési veszteség csökkentése és a revésség szempontjából optimális előmelegítés biztosítása érdekében az ISD Dunaferr Zrt. Meleghengerművében”.

Gratulálunk a kiemelkedő szakmai elismeréshez!

Dr. Gáti József