Elhunyt Kártyás Gyula

Tisztelt Kollégák!

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Kártyás Gyula címzetes egyetemi docens, oktatási főigazgató 2018. október 3-án este elhunyt.

Gyula 1972-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola műszaki tanári szakán. Szorgalmas, aktív hallgatóként tevékeny tagja volt a diákvezetésnek. A kollégiumi hallgatók életét jól ismerve és képviselve, tagja volt az Országos Kollégiumi Tanácsnak is. Végzése után kollégiumi tanár, majd pár év elteltével a Bánki Kollégiumának igazgatója lett.
1979 óta oktatója az Óbudai Egyetemnek illetve a jogelőd főiskoláknak. Kezdetben automatizálás, energetika tárgyakat tanított, majd a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Intézet munkatársaként társadalmi ismereteket és szociológiát.
1991-től 2000-ig a Bánki Tanulmányi Osztályát vezette, majd 2000-ben a Budapesti Műszaki Főiskola megalakulásakor oktatási főigazgatóként az egyetem oktatásszerzvezésének élére állt.

Nevéhez fűződik a kreditrendszer bevezetése, az egyetemi közös szabályzatok megalkotása.

2003-tól tagja az egyetem legfelső vezető testületének, a szenátusnak. 2014-ben kiemelkedő oktató-nevelő munkája, iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatainak színvonalas ellátása, több évtizedes vezetői tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat vehetett át Balog Zoltán oktatási minisztertől.

Munkáját mindig nagy hozzáértéssel, elhivatottsággal és szerénységgel végezte. Véleményalkotását, legyen az szakmai vagy személyes, mindig az átgondoltság, és a mértékletesség jellemezte, melyben egyszerre volt jelen az őszinteség és a tapintat is.

Nem felejtjük el, hogy köztünk volt és hogy iskolateremtő tudást adott át nekünk munkájában, munkatársként, vezetőként, barátként.

Tisztelgünk emléke előtt.