Honorary Professor kitüntető címet kapott Prof. Dr. Rajnai Zoltán

A Temesvári Egyetem Szenátusa tiszteletbeli professzori címet adományozott Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja részére.

Az Óbudai Egyetem és a Temesvári Műszaki Egyetem (Politehnica University Timisoara) között hosszabb időre visszanyúló aktív kapcsolat alakult ki. Egyetemünk 2004 óta szervezi a SACI – International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – konferenciasorozatot, valamint közös kutatási projektek is generálódtak a több területen is hasonló képzést folytató egyetemmel.

Ilyen együttműködés alakult ki az Óbudai Egyetem Bánki Kara és a Temesvári Műszaki Egyetem gépészmérnök képzést folytató kara között, amelynek során egy-egy román-magyar-francia egyetem pályázott közös anyagtudományi kutatások disszeminácójára. A programban Egyetemünket Dr. Barányi István, Domonyi Erzsébet és Rajnai Zoltán professzor képviselte. Az egyéves projekt keretében mindhárom országban egy-egy miniszimpózium keretében ismertették a résztvevők anyagtudományi kutatási eredményeiket, majd közös témakört keresve a projekt nemzeti vezetőivel közösen készítettek publikációt.

A nemzetközi együttműködés a két egyetem között ezt követően is folytatódott, konferenciákon történő részvételekkel és kölcsönös látogatások alkalmával egyeztették a következő kutatási irányokat és célokat.

A közös együttműködések eredményeinek elismeréseként a Temesvári Műszaki egyetem rektora, Viorel-Aurel SERBAN az Óbudai Egyetemen „Honoris causa” kitüntető címet vehetett át.

Nemrégiben a Temesvári Egyetem szenátusának ülésén határozatot hozott elismerésekről, aminek keretében úgy döntött, hogy tiszteletbeli professzori címet adományoz Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Kar dékánja részére. A megtisztelő címet a Temesvári Műszaki Egyetem Rektorátus tanácsteremében adták át. A tiszteletbeli professzor cím odaítéléséről az Automatika és Számítástechnikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének javaslatára született döntés, a folyamatos és eredményes együttműködések alapján.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán a tiszteletbeli professzor cím elnyerése alkalmából székfoglaló előadást tartott a magyarországi kiberbiztonság koordinálására irányuló kormányzati feladatokról, mechanizmusokról és intézkedésekről is.