Kiemelkedő szakmai elismerés Gáti József részére

A Magyar Hegesztési Egyesület Életmű Díjat adományozott Dr. Gáti Józsefnek.

A Bánki Kar címzetes egyetemi docense, nemzetközi hegesztőmérnök a több mint 45 éves, a hegesztés és anyagtudomány terén végzett kiemelkedő oktató és kutató tevékenysége, valamint a hegesztés szakterület nemzetközi képviselete terén végzett munkássága, életműve elismeréséül részesült kitüntetésben.

Az Életmű Díj adományozására az Egyesület XXX. Jubileum Nemzetközi Hegesztési Konferenciája alkalmából került sor, ahol a laudáció rövid áttekintést adott a kitüntetett életpályájáról.

Gáti József a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, ezt követően tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1980-ban okleveles gépészmérnök diplomával fejezte be. A nemzetközi és európai hegesztőmérnöki okleveleket 2000-ben vette át.

Gáti József 1975 óta dolgozik az Óbudai Egyetem egyik jogelőd intézményénél, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán. 1975-80 között tanszéki üzemmérnökként, 1980-tól 1984-ig főiskolai tanársegédként, 1984-től főiskolai adjunktusként tevékenykedett. 1996-tól főiskolai docens, majd 2008-tól c. egyetemi docens.

Dr. Gáti József iskolateremtő egyéniség. Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt, többek között a hegesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tantárgyprogramjainak kidolgozásában. Pályafutása során oktatta az Anyagtechnológia; az Ipari anyagok és előgyártmányok; az Előgyártási technológiák, a Hegesztés, a Kötéstechnológia; valamint a Technikatörténet tárgyakat, részt vett a tananyagok részletes kimunkálásában, a jegyzetek megírásában.

Meghívott oktatóként bekapcsolódott többek között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán a Mezőgazdasági gépjavító és alkatrészgyártó szakmérnöki-, a Hegesztő Műszaki Szakember képzésbe, előadó az Európai Hegesztőspecialista, a Hegesztőtechnológus, a Hegesztő inspektor valamint a Nemzetközi Hegesztőmérnöki képzésben. A Nemzetközi / Európai Hegesztő szakember képzések során a hegesztési eljárások és berendezések, az anyagok és viselkedésük, a méretezés és tervezés, valamint a gyártás és gyártástervezés tárgycsoport oktatója. Tárgyfelelős és előadó a Metrológus szakmérnök képzésben.

Dr. Gáti József nemzetközi konferenciák, szimpóziumok szervezője (INES, ICCC, Magyar Tudósok Nemzetközi Szimpóziuma, SAMI, SISY), számos jelentős nemzetközi konferencia életre hívásában vett részt. Több mint 45 éves pályafutása alatt 121, többségében nemzetközi konferencia, szeminárium szervezőbizottságának elnöke, tudományos bizottsága tagja, szekcióelnöke.

15 könyv, 10 jegyzet, 198 szakmai publikáció, 173 ismeretterjesztő, közéleti publikáció szerző, illetve társszerzője, 1 szabadalom tulajdonosa. Szerkesztője és egyik szerzője a népszerű Hegesztési zsebkönyvnek. Vezetői pozíciói ellenére egyik szakmai vezetője és mentoroktatója a Bánki Donát Hegesztő Szakműhelynek, ahol kutatói és szakmai tapasztalatával segíti a leendő hegesztőmérnököket a szakma megismerésében.

Tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai Vizsgabizottságának, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Pártatlansági Bizottságának, elnöke az TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányító Testületének. Korábban képviseletet látott el az European Commitee for Standardization szabványosítási szervezetben, delegátusa és képviselője az International Institute of Welding világszervezetnek.

Kiemelkedő szakmai szervező és vezetői képességekkel rendelkezik, ezt tükrözi több hazai és nemzetközi szakmai szervezetben betöltött pozíciója. 1974-óta vállalt feladatokat a Gépipari Tudományos Egyesületben, a Hegesztési Szakosztály vezetőségi tagja, majd később titkára, ezt követően 2001-2013 között annak elnöke. 2013-tól alapító elnöke a Magyar Hegesztési Egyesületnek, mely funkciót a mai napig ellátja.

Ezúton Gratulálunk a kiemelkedő szakmai elismeréshez!

Kuti János