Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés a BGK-n – 2018.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében november 22-én került megrendezésre a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a hagyományos Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés.

Megnyitójában Varga Csaba kancellárhelyettes hangsúlyozta a munkahelyi egészségmegőrzés és biztonság jelentőségét, és méltatta a munkavédelmi szakmérnök-képzésünk szerepét a szakmai szakemberképzésben.

Dr. Szabó Gyula egyetemi docens, szakfelelős bevezetőjében elmondta, hogy a szakon készülő szakdolgozatok magas szakmai színvonalat képviselnek, és hiánypótlóak a hazai munkavédelmi kutatásban. Ezek a munkák sokszor még publikálásra is alkalmasak, így ez a rendezvény egyszerre tudományos fórum és lehetőség a gyakorló szakemberek továbbképzésére.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának képviseletében dr. Madarász Gyula a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának munkavédelmi tapasztalatairól tartott előadást. Az ismertetett célvizsgálat eredményei igazolják, hogy szükség lesz a most induló Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó és a Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon végző hallgatóinkra.

Szakmaformáló előadásában Kapás Zsolt, egyetemünk munkavédelmi vezetője az ISO 45001 szabvány kapcsán a felső vezetés munkavédelmi szerepéről beszélt az egészségesebb munkahelyek megteremtésében. A szimpóziumhoz illeszkedő közgyűlésén az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Kapás Zsoltot ismét az elnökévé választotta.

Diós Nikolett, László Gyula és Farkas Edit júniusban megvédett szakdolgozataik alapján mutatták be kutatási eredményeiket, melyeket munkájukban jó gyakorlatként meg is valósítottak.

dr. Szabó Gyula egyetemi docens, szakcsoportvezető BGK-GBI