Sikeresen lezajlott a 11. Mérnöki Szimpózium a Bánkin

A Bánki Karon 2019. november 21-én megrendezett szimpózium célja az volt, hogy olyan műszaki kutatásokba és eredményekbe pillanthassanak be az érdeklődő résztvevők, amelyek a szakmai élet legújabb vívmányait taglalják. Célunk volt továbbá, hogy a társ-egyetemek oktatói és hallgatói, valamint kollégáink tudományos kapcsolatai elmélyüljenek.

A konferenciát, melyre közel nyolcvan fő regisztrált, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, karunk dékánja nyitotta meg, majd őt követte négy előadó a plenáris szekció keretében. Prof. Dr. Dusza János a „Korszerű kerámiák mechanikai tulajdonságainak vizsgálata mikro és nano szinten” című átfogó, több évtizedes kutatását mutatta be, Prof. Dr. Pokorádi László a Hálózat-struktúrájú rendszerek modellvizsgálatairól tartott előadást, Bódi Antal Az önvezető autók és az elektromos meghajtás közlekedésbiztonsági kihívásairól és lehetőségeiről beszélt, míg Prof. Dr. Kovács Tibor „Tények és tévhitek a biometrikus azonosításban” címmel tartotta meg nagy sikerű előadását.

Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés a Bánkin

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2019. november 21-én került megrendezésre a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon az immáron hagyományosnak tekinthető Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés, a munkahelyi egészség és biztonság iránt elkötelezett szakmai érdeklődők konferenciája.

A rendezvényen korábbi hallgatóink előadóként mutatkoztak be, és megosztották egymással és a közönséggel azt a tudást, amit tanulmányaik során felhalmoztak, és amely már messze túlmutat a szakdolgozat készítés követelményein.  Dr. Szabó Gyula egyetemi docens, kiemelt szakcsoportvezető a bevezetőjében elmondta, hogy ezek a munkák sokszor még publikálásra is alkalmasak, így ez a rendezvény egyszerre tudományos fórum és lehetőség a gyakorló szakemberek továbbképzésére.

A Szimpóziumon az alábbi előadásokra került sor:

 • Vitos Erzsébet: Kézi anyagmozgatás kockázat csökkentése a kiskereskedelemben
 • Marton Csaba: Élelmiszeripari tanműhely munkavédelmi kockázatértékelése különös tekintettel a liszt expozícióra
 • Cserháti László: Targoncával történő ideiglenes személy emelés
 • Szabó Zoltán: Műanyagipari cég ergonómiai átvilágítása és fejlesztése
 • Dr. Bánné Koncz Zsuzsa, igazságügyi munkavédelmi szakértő: Balesetkivizsgálás (TBC)
 • Páll Tibor (Caola Zrt. munkavédelmi vezetője): Szemléletváltás szükségessége a munkavédelmi szakemberek gondolkodásmódjában
 • Mogyorósi László (Ganteline termékszakértő): Új technológiák a védőruházat alapanyagának területén

A továbbképzés ugyanakkor kiváló lehetőséget teremtett az egykori és jelenlegi hallgatóink egymáshoz, és az egyetemhez fűződő kapcsolatának ápolására és új ismeretségek kialakítására.

Dr. Szabó Gyula
egyetemi docens,
kiemelt szakcsoportvezető

Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés a BGK-n – 2018.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében november 22-én került megrendezésre a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a hagyományos Munkavédelmi Szimpózium és Továbbképzés.

Megnyitójában Varga Csaba kancellárhelyettes hangsúlyozta a munkahelyi egészségmegőrzés és biztonság jelentőségét, és méltatta a munkavédelmi szakmérnök-képzésünk szerepét a szakmai szakemberképzésben.

Dr. Szabó Gyula egyetemi docens, szakfelelős bevezetőjében elmondta, hogy a szakon készülő szakdolgozatok magas szakmai színvonalat képviselnek, és hiánypótlóak a hazai munkavédelmi kutatásban. Ezek a munkák sokszor még publikálásra is alkalmasak, így ez a rendezvény egyszerre tudományos fórum és lehetőség a gyakorló szakemberek továbbképzésére.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának képviseletében dr. Madarász Gyula a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának munkavédelmi tapasztalatairól tartott előadást. Az ismertetett célvizsgálat eredményei igazolják, hogy szükség lesz a most induló Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó és a Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon végző hallgatóinkra.

Szakmaformáló előadásában Kapás Zsolt, egyetemünk munkavédelmi vezetője az ISO 45001 szabvány kapcsán a felső vezetés munkavédelmi szerepéről beszélt az egészségesebb munkahelyek megteremtésében. A szimpóziumhoz illeszkedő közgyűlésén az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Kapás Zsoltot ismét az elnökévé választotta.

Diós Nikolett, László Gyula és Farkas Edit júniusban megvédett szakdolgozataik alapján mutatták be kutatási eredményeiket, melyeket munkájukban jó gyakorlatként meg is valósítottak.

dr. Szabó Gyula egyetemi docens, szakcsoportvezető BGK-GBI

Lezajlott a XXIII. Őszi Biztonságtechnikai Szimpózium

2018. november 20-án lezajlott a XXIII. Őszi Biztonságtechnikai Szimpózium, melyet Dr. Drégelyi-Kiss Ágota docens, kutatási dékánhelyettes nyitott meg 9 órakor. A változatos előadások során megismerhettük a 25 éves biztonságtechnikai mérnökképzés alapításának körülményeit, az alapításban, a képzés támogatásában és az oktatásban részt vevők tapasztalatait. Az eseményről készült fényképek az esemény saját oldaláról érhetők el.

A program első előadása a Kamara és a képzés kapcsolatáról szólt Dr. Fialka György, a Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökének előadásában. A képzés alapításáról Dr. Kósa Csaba, ny. főiskolai tanár és alapító beszélt. A képzési igényre adott választ pedig Dr. Kiss Sándor világította meg a közönség előtt.

A kávészünetet követően a Kandó alapításban betöltött szerepéről beszélt Dr. Lukács György ny. egyetemi docens, őt követte Prof. Dr. Berek Lajos egyetemi tanár a mesterképzés előkészítéséről szóló előadásával. “A biztonsággal kapcsolatos képzés” az NKE RTK-n címmel tartott beszámolót Dr. Szabó Csaba adjunktus. A képzésben eddig részt vettekről sok érdekes statisztikai adatot hallhattunk Dr. habil Berek Tamás egyetemi docens és Dr. Szűcs Endre adjunktus tolmácsolásában, majd magáról a képzés hallgatói oldaláról értekezett Dr. Pető Richárd adjunktus.

A második kávészünet után Papp Róbert, a Magyar Biztonsági Fórum Egyesület elnöke tartotta meg előadását “A fórujm tevékenysége a képzés érdekében” címmel. Az egyesület támogatási lehetőségei a hallgatóknak megnevezésű előadását ezt követően tartotta meg Szigeti Lajos a Fegyveres Őrök Szakmai Egyesületének elnöke. A nap utolsó előadását Szabó Lajos, az Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért kuratóriumi elnöke tartotta meg “Az alapítvány munkája a hallgatókért” címmel.

Egy órától az elismerések átadása következett, majd a zárszó után állófogadáson vehettek részt a jelenlévők.

Az esemény kapcsán készült elektronikus emlékkönyvet a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet weboldalán tekinthetik meg az érdeklődők.

Elismerésben részesültek:

 1. Dr. habil Palásti Kovács Béla
 2. Dr. habil. Horváth Sándor
 3. Dr. Kósa Csaba
 4. Dr. Simon Ákos
 5. Dr. Kiss Sándor
 6. Dr. Lukács György
 7. Prof. Dr. Berek Lajos
 8. Szabóné Dr. Házi Erzsébet
 9. Göndör Tibor
 10. Dőring András
 11. Moharos István
 12. Haraszti Ferenc
 13. Keserűné Balázs Tímea
 14. Szász Györgyné
 15. Széll Gábor