Pedagógusnapi elismerések 2024 júniusában

2024. június 14-én került megtartásra Karunkon a Pedagógusnap, melynek keretében oktatóink és munkatársaink elismeréseket vehettek át. Az eseményt Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes nyitotta meg, majd beszédét követően Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja is köszöntötte a megjelent kollégákat.

Elsőként átadásra került a Kari kiváló oktatói díj, melyet idén Felker Péter egyetemi gyakornok (MEI) vehetett át. A Kar dékánja Kiváló oktatói díjat adományozhat azon kari oktató részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes oktatási, oktatásszervezési tevékenységet folytatott.

Felker Péter

Közel 40 éve dolgozik a Bánki Karon, itt is végzett általános gépészmérnökként, majd oktatási informatikusként. Minden félévben 4,0 feletti OMHV eredményt ér el, a szöveges értékelésben is dicsérik az oktatási stílusát, módszereit, a feltöltött anyagokat. Nélkülözhetetlen szerepet vállal a záróvizsgák és az intézet, illetve a kar által szervezett konferenciák, valamint az online értekezletek technikai hátterének biztosításában, a kapcsolódó anyagok elkészítésében. Nemcsak az intézet, hanem a kar minden munkatársa fordulhat hozzá informatikai jellegű kérdésekkel. Az intézetek és a Bánki Kar költözésekor erőn felül vett részt az informatikai rendszer feljavításában / kiépítésében, a rendszerhez történő kapcsolódás biztosításában. A MEI-ben a teljes informatikai hibaelhárítást kezeli. Napi feladatain túlmutatóan példaértékű szorgalommal a Széchenyi Szabad Akadémia programjának színvonalas közvetítését, az eseményen felmerülő kérdések megoldását.

Segítőkészsége, barátságos természete miatt az egész karon kedvelik és elismerik. Az épülettel kapcsolatos tapasztalatainak köszönhetően ötleteire, gyakorlati megoldásaira lehet támaszkodni.

A Kari kiváló munkatársi díjat Baksa Noémi szakértő (TAI) kapta. A Kar dékánja Kiváló munkatárs díjat adományozhat azon kari munkatárs részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes tevékenységet folytatott.

Baksa Noémi

2015. február 11-én kezdte munkáját a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetnél, majd 2022. október 1-jétől a Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet munkatársa. Utóbbinál egyedül végzi az adminisztrációs teendőket. Az intézeti adminisztrációs feladatait példaértékűen ellátja; ezen felül az oktatással kapcsolatosan maximálisan támogatja az intézeti tantárgyfelelősi és oktatói adminisztrációs munkáját, és jó meglátásaival az oktatás színvonalának növelését is segíti. Az intézet munkatársai kimagaslóan támaszkodhatnak rá.

Átfogó tapasztalattal és tudással rendelkezik a kar működésének vonatkozásában. Az új intézet indulásakor a közösség összekovácslódásában fontos szerepe volt és van, és a gyakorlati vonatkozásban is sokat segített (pl. a költözés koordinálása).

A Dékáni dicséretek átadása következett, a kar dékánja Dékáni Dicséretet adományozhat azon kari dolgozók részére, akik legalább 2 éven keresztül a kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak. A Dékáni Dicséret ugyanazon dolgozónak háromévenként legfeljebb egy alkalommal adható. Évente legfeljebb nyolc dékáni dicséret adományozható.

Dékáni dicséretben részesült Klie Gábor mestertanár (TAI):

Klie Gábor

Klie Gábor a Bánki Karon mechatronikai mérnökként, 2010-ben pedig kollégaként csatlakozott hozzánk, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetet erősítette. A Természettudományi és Alapozó tantárgyi Intézet megalakulása óta része a szervezeti egységnek. Határozott jellemével és hasznos vélemény-nyilvánításaival mindig aktívan támogatja az intézetet. Jó kapcsolatteremtő, kellemes kolléga, kimagasló teherbírással.

Egy jelenség, aki népszerű a hallgatók körében is. A hallgatói generáció is elismeri, az túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egyik legkedveltebb tanár a karon.

Dékáni dicséretben részesült Mohai Ágota egyetem tanársegéd (BKI):

Mohai Ágota

Mohai Ágota az Ybl Karról érkezett 2021-ben. A Kar oktatási ritmusához és elvárásaihoz hamar alkalmazkodva kivívta a hallgatók elismerését, mely az OMVH értékelésekben is rendre megjelenik. Társintézményekkel szépen együttműködik, az intézet tud rá támaszkodni, és a kar munkatársaival is jól megérti magát.

Dékáni dicséretben részesült Dr. Tóth László egyetemi adjunktus (GTI):

Dr. Tóth László

Dr. Tóth László 1991-ben kezdte az Óbudai Egyetem jogelődjénél, majd ipari vállalatoknál helyezkedett el, több cégnél vezetőként tevékenykedett. 2018-ban tért vissza Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékére.

Szakmai felkészültségével segíti az Intézet és az Anyagtechnológiai Tanszék fiatal munkatársait, megosztja velük szakmai tapasztalatait, a tanszéki kollégákkal és a Kar más szervezeti egységeinek munkatársaival is jó kapcsolatokat ápol. Nyugodt természetével, segítőkész magatartásával nagyban hozzájárul az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék oktatási és kutatási feladatainak teljesítéséhez. 

Hamarosan betölti 65. életévét, amelyhez ezúton is gratulálunk.

A Bánki Kar érdekében végzett eredményes és fáradhatatlan munkájáért, kimagasló szorgalmáért, a munkaidőt meghaladó oktatási vagy egyéb területeken végzett tevékenységéért elismerő oklevelet kapott:

Kocsiné Fábián Margit és Laky Zoltán (TAI)

Dr. Fábián Enikő Réka, Dunavölgyi Dávid és Major Szabolcs (GTI)

Nikitscher Bálint (KKSzK)

Kőműves Katalin, Lantos Zoltán, Visnyei László, Pethő István, Hartmann László és Zentai Judit (DH)

Továbbá a diplomaátadó ünnepségen veheti át oklevelét:

Molnár Péterné (MEI), Kis Ferenc (GTI), Prof. Dr. Michelberger Pál (BKI), Gáti József és Szokira Katalin (KKSzK), Kis-Fürjes Georgina, Tanos Katalin, Révay Gabriella (TI), Dr. Daruka Norbert, Dr. Számadó Róza, Lőrincz Andrea és Kovácsné Füredi Enikő (FKK)

A kar érdekében végzett oktató-nevelő munka színvonalának emeléséért, fáradhatatlan és elhivatott tevékenységének elismeréseként Bánki Plakett kitüntetést kapott Dr. Házi Erzsébet.

Az év oktatója – Hallgatói díjban részesült Stadler Róbert egyetemi tanársegéd, mely elismerést a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Kovács Zsombor adott át részére.

Végezetül a Pedagógusnap alkalmával kerültek átadásra a Törzsgárda oklevelek is:

35 év

 • Balogh József
 • Dr. habil Kiss Gábor

30 éve

 • Dr. Nagy István

25 év

 • Szabó Terézia
 • Dr. habil Kovács Tünde

20 éve

 • Prof. Dr. Goda Tibor
 • Dr. Horváth Richárd
 • Dr. Pinke Péter
 • Dr. Szakács Tamás
 • Dr. Varga Péter

15 éve

 • Magyarkúti József
 • Szabó Katalin

10 év

 • Farkasné Hronyecz Erika
 • Dr. Fürstner Igor
 • Hartmann László
 • Dr. Lukács Judit
 • Dr. Őszi Arnold
 • Tóth Andrea