Prof. Dr. Szabó József ny. repülő vezérőrnagy 2021. október 6-án csatlakozott az égi kötelékhez

Józsi bácsit a Honvéd Kossuth Akadémián 1949. március 14-én avatták tisztté.

Gagarin űrrepülésének hatására autodidakta módon ismerkedett meg az űrdinamika legfontosabb kérdéseivel. 1976-tól részt vett az első szovjet-magyar űrrepülés előkészítésében. Tagja volt a Legfelsőbb Állami Bizottságnak, mint szakértő. Közben kandidátusi, majd az MTA doktora tudományos fokozatot szerzett. Több magas beosztást töltött be a magyar katonai repülésben, több éven keresztül volt repülőfőnök.

Az 1990-ben megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság alapító alelnöke volt, majd 1995 és 2004 közt az elnöki tisztséget töltött be. Jelenleg a Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja. Ezen idő alatt közvetlen vagy közvetett formában Egyetemünk több oktatójának segített tudományos karrierjében, egyetemi tanárrá válásában.

Az évek során szerzett tapasztalatai alapján arra az elhatározásra jutott, hogy nyugdíjazása után, a műszaki egyetemi oktatásban vesz részt, s a mérnökjelölteknek űrdinamikát tanít. A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben hat féléven keresztül oktatta az Űrdinamika tantárgyat, amely feladatot már átadta dr. Szakács Tamás egyetemi docensnek. Rendszeresen tartott előadást a Kutatók Éjszakáin a Bánkin.

Kék eget Józsibácsi!