Sikeresen zajlott 2022. november 15-én a Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia

A biztonságtechnikai mérnökképzésen elmúlt években történt tűzvédelmi tartalmi fejlesztési folyamataihoz híven, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar egy nívós programot felvonultató konferencia megrendezésével tette le névjegyét a szakmaterület tudományos életében. A világviszonylatban is jelentős tűzvédelmi fejlesztőről, Szilvay Kornélról elnevezett tudományos seregszemle egyben az elkövetkezendő évek tudományos eseménysorozatának nyitórendezvényeként került megrendezésre.

A tűzvédelem múltját és aktuális kihívásait felvonultató konferencia, a tűzvédelem interdiszciplináris jellegéhez igazodóan – nem titkolt módon –  integrálni kívánta a Kar falai között működő alap és mester, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktori képzései kapcsolódó tématerületeit. A szakmai fórum munkájában előadóként részt vettek a hazai tűzvédelmi képzést folytató felsőoktatási intézmények, valamit a technikatörténeti, illetőleg a biztonságtudományi kutatóműhelyek és nem utolsó sorban a mentő-tűzvédelem alkalmazói oldalának képviselői.

Megnyitójában a konferencia szervezőbizottságának elnöke és moderátora Dr. Nagy Rudolf, egyetemünk adjunktusa kihangsúlyozta a tűzvédelem alkalmazott tudományterületi széles spektrumát és ennek egyesítésének fontosságát az élet- és vagyonbiztonság megteremtésében. Köszönetét fejezte ki az előadóknak és a megjelent szakembereknek, hogy jelenlétükkel demonstrálják ennek az együttműködésnek elhivatott valós szándékát.

A mostani tűzvédelmi rendezvény egyik meghatározó témája volt a tűzvédelem megújításában világraszólót alkotó Szilvay Kornél életútjának és tűzoltói hivatásgyakorlása kiemelkedő epizódjainak áttekintése Dr. Berki Imre, történész, múzeumigazgató kutatásainak eredményeiként.

Dr. Gáti József az egyetemi technikatörténeti kutatásainak meghatározó személyisége, előadásában a Karunk jogelődjében gépészeti tanulmányait végző és tűzvédelmi végzettséget szerző Szilvay Kornél termékeny gépészeti újító tevékenységének főbb eseményeiről számolt be, külön kitérve az egykori párizsi világkiállításon szenzációnak számító szárazoltó rendszerrel felszerelt tűzoltó járművének technikai részleteire.

Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Karának Katasztrófavédelmi Intézetétől az elkövetkezendők tűzvédelmi mérnöki feladatait részletező prezentációjában különös hangsúlyt fektetett a jövő okos városainak tűzbiztonságát megteremteni hivatott kutatások perspektíváira.

A mindennapok tűzoltói beavatkozásainak kihívásain keresztül szemlézte Szilvay Kornél egykori Székes Fővárosi tűzoltó parancsnok örökségét Béres Ferenc tűzoltó alezredes a IV. kerületi tűzoltóparancsnokság parancsnoka a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Bemutatójában nagy teret szentelt a közúti kárhelyszíni műszaki mentések során a lítium akkumulátorok jelentette veszélyeknek.

A jelen kor tűzoltó technikai fejlesztéseit a vízköddel oltás egyedi megoldásain keresztül mutatta be Prof. Dr. Kuti Rajmund, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar professzora. A témán belül, annak mérnöki oldalának sajátosságait is ismertette a 90-es évekbeli égő kuvaiti olajkutak példájával, amelyben a fejlesztő magyar gépészmérnököknek elévülhetetlen hírnevet szerzett a lánctalpas turboreaktív oltógép.

A tűzvédelmi mérnöki képzés tapasztalatait és kihívásait világította meg Dr. Takács Lajos egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetem, Épületszerkezettani Tanszékéről, aki emellett az igen költséges tűzvédelmi kutatólaboratóriumi munka támogatásának független közös infrastrukturális fejlesztésének gondolatát is felvetette.

Karunk oktatója, Mohai Ágota tanársegéd a tűzvédelmi mérnöki kihívásokról szólva kifejtette az informatika széleskörű előre törését a tűzvédelmi tervezői szakmagyakorlás vonatkozásában. Előadásának konklúziójában a tűzvédelmi mérnöki oktatás, a kor követelményeihez igazodó továbbfejlesztésének szükségességét jelölte meg.

A tűzvédelmi tudományos kutatások területéről, az aktív tűzvédelmi rendszerek fejlesztése jelentőségének elemzésével foglalkozó előadás keretében mutatta be eddigi kutatási részeredményeit Krepuska András, a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. A kutatásai aktualitását igazoló prezentációjában, a lítium akkumulátorok mechanikai sérülései nyomán fellépő tűzfejlődési folyamatok kritikus részleteit tárta a hallgatóság elé.

A konferencia záróakkordjaként Prof. Dr. Besnyő János, az Afrika Kutatóintézet vezetője a tűzbiztonság egy különleges, nagy érdeklődést kiváltó aspektusához kapcsolódó kutatási eredményeit mutatta be a terrorista céllal kiváltott erdőtüzeket megvizsgálva.

A konferencia Dr. Nagy Rudolf egyetemi adjunktusnak, a jövő évi folytatás szándékát megerősítő elnöki zárszavával ért véget.

Dr. Nagy Rudolf