Tudományos tűzvédelmi konferencia az újító tűzoltó-feltaláló Szilvay Kornél nyomdokain

Az idei szárazoltó tűzoltó szer szabadalmaztatásának centenáriumi évében folytatódott a tűzvédelmi kutatásoknak szentelt tűzvédelmi mustra a Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia égisze alatt. A színvonalas és értékes információkat nyújtó rendezvényhez a tavaly meghirdetett tudományos eseménysorozat újabb állomásaként került sor 2023. november 22-én.

A tűzvédelmi mérnöki fejlesztések múltidézése mellett a tűzvédelem terén folyó széleskörű doktori kutatások széles spektruma kapott helyet az Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozatának részeként. A tudományos, egyetemi, felnőttképzési, valamint hatósági és mentő-tűzvédelmi területről érkezett széles szakmai közönség előtt lezajlott rendezvény előadói között egyebek mellett a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata és is a legmagasabb szinten képviseltette magát.

A nagytekintélyű, elismert szakemberekből álló szervezőbizottság nevében a konferencia házigazdájaként Dr. habil. Nagy Rudolf, egyetemünk adjunktusa a bizottság elnöke és moderátora köszöntötte a konferencia közönségét. Külön kiemelte a szemünk előtt kibontakozó új kihívásokra adandó válaszok szükségességét a tűzvédelem oldaláról, és enne a konferencia programjában tetten érhető visszatükröződését.

A kezdőmértékkén választott technikatörténeti kutatási eredmények részeként Lipták Attila tűzoltó, veterángépjármű-restaurátor szakmérnök, a Szilvay Kornél korabeli tűzvédelmi fejlesztési törekvések egyedi vonatkozásait mutatta be előadásában, a tűzoltó kerékpárok műszaki tökéletesítéseinek epizódjait felvillantva.

Decsi György a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke a mesterséges intelligencia szolgálatba állításának lehetőségeit vázolta a tűzvédelem terén, melynek bemutatóját is színesítő felhasználásával igen inspiráló jövőképet festett a közönség elé.

Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója, mint a tűzvédelmi történeti kutatások meghatározó személyisége, a hazai tűzoltó járműgyártás állomásait érintő kutatásai eredményeit szemléltette a centenárium alkalmából.

Előadásában a konferencia névadójának tűzoltó fejlesztő munkásságát és a technikatörténeti jelentőségét méltatta Dr. Gáti József a szakavatott közönség számára. A Karunk mérnöki hagyományainak feltárásában jeleskedő kutató kitért arra is, hogy ezen falak között kapott helyet az első hivatalos tanintézeti keretek között folytatott tűzoltó tanfolyam 1909-től, melyet maga a konferencia névadója is elvégzett, és így fordult életpályája végérvényesen a tűzvédelem szolgálata felé.

A doktori kutatások nyitányaként Gyöngyössy Éva, tudományos kutatásait vázolta, a villamos kábelek oxigén indexhez kötődő tűzvédelmi minősítő vizsgálatainak aktualitásait prezentálva. A vizsgálati eredményei összevetése alapján hozott megállapításait értékelve alátámasztotta a kábelek eltérő oxigénindexekhez rendelhető minősítésének akár jelentősen módosuló változásait.

Komlai Krisztina az ÉMI Nonprifit Kft. vizsgáló mérnöke, ugyancsak mint a Nemzeti Köszszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskolájának doktorandusza a tűzállósági vizsgálatok korszerűsítésére irányuló kutatásainak részeredményeibe avatta be a jelenlévők. A megjelentek az épületszerkezetek tűzvédelmi minősítésének mérnöki részleteibe nyerhettek bepillantást a kőzetgyapot szigetelésű teherhordó trapézlemezek eltérő vizsgálati elrendezésének kihatásait is összehasonlító komoly vizsgálati háttérnek is köszönhetően.

Papp Csenge, a Széchenyi István Egyetem tanársegédje járműtechnika tűzbiztonságát szolgáló tűzterjedési vizsgálatait mutatta be, kitüntetetten az autóipari szabványosítási kérdések eltéréseiből adódható minősítési eredményekre, valamint az azokban alkalmazott anyagok öregedése okozta összefüggésekre.

Az új habképző anyagok alkalmazására történő átállás kihívásait vizsgálta előadásában Krepuska András, a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. Előadásában a fluorozott tűzoltó habok környezetbiztonsági kockázataiból eredeztethető szabályozási háttér változásait állította szembe a már meglévő beépített habbaloltó berendezések létesítéskori műszaki-technikai követelményeivel.

Az ugyanezen témakörben folytatott kutatásainak aktualitásait vázolta fel Stadler Tamás, a Nemzeti Köszszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskolájának doktorandusza. A fiatal kutató az oltóanyagok lehetséges környezeti hatásai terén a talajban lejátszódó geokémiai változásokat vette górcső alá.

Somogyi Tamás, a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza az erdőtüzek elleni védekezés új, innovatív a lakosságbiztonságát szolgáló, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Tűzvédelmi Ügynöksége által létrehozott módszertant elemezte. Következtetéseiben a magyar viszonyokra vonatkoztatott implementációhoz adott tudományosan megalapozott javaslatokat.

Végezetül Kurmay Sándor, a Biztonságtudományi Doktori Iskola első éves doktorandusza a nukleáris biztonság és a tűzvédelem integrált megközelítésének általa fontosnak ítélt összefüggésrendszeréről adott képet. Tervezett kutatásai elemeként kitért a szomszédságunkban található nukleáris létesítmények háborús konfliktus általi fenyegetettsége kockázatainak főbb szempontjaira.

A konferenciát lezáró hozzászólásban Dr. habil. Nagy Rudolf egyetemi adjunktus, kiemelte az elhangzott előadások inspiráló közeget teremtő jelentőségét. Felhívta továbbá a közönség figyelmét a bemutatott kutatások részletesebb megismerésének lehetőségére, melyhez a jövő év elején a Biztonságtudományi Szemle tűzvédelmi konferencia előadásainak szemtelt különszáma biztosít tudományos publikációs hátteret.

Dr. habil. Nagy Rudolf


Sikeresen zajlott 2022. november 15-én a Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia

A biztonságtechnikai mérnökképzésen elmúlt években történt tűzvédelmi tartalmi fejlesztési folyamataihoz híven, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar egy nívós programot felvonultató konferencia megrendezésével tette le névjegyét a szakmaterület tudományos életében. A világviszonylatban is jelentős tűzvédelmi fejlesztőről, Szilvay Kornélról elnevezett tudományos seregszemle egyben az elkövetkezendő évek tudományos eseménysorozatának nyitórendezvényeként került megrendezésre.

A tűzvédelem múltját és aktuális kihívásait felvonultató konferencia, a tűzvédelem interdiszciplináris jellegéhez igazodóan – nem titkolt módon –  integrálni kívánta a Kar falai között működő alap és mester, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktori képzései kapcsolódó tématerületeit. A szakmai fórum munkájában előadóként részt vettek a hazai tűzvédelmi képzést folytató felsőoktatási intézmények, valamit a technikatörténeti, illetőleg a biztonságtudományi kutatóműhelyek és nem utolsó sorban a mentő-tűzvédelem alkalmazói oldalának képviselői.

Megnyitójában a konferencia szervezőbizottságának elnöke és moderátora Dr. Nagy Rudolf, egyetemünk adjunktusa kihangsúlyozta a tűzvédelem alkalmazott tudományterületi széles spektrumát és ennek egyesítésének fontosságát az élet- és vagyonbiztonság megteremtésében. Köszönetét fejezte ki az előadóknak és a megjelent szakembereknek, hogy jelenlétükkel demonstrálják ennek az együttműködésnek elhivatott valós szándékát.

A mostani tűzvédelmi rendezvény egyik meghatározó témája volt a tűzvédelem megújításában világraszólót alkotó Szilvay Kornél életútjának és tűzoltói hivatásgyakorlása kiemelkedő epizódjainak áttekintése Dr. Berki Imre, történész, múzeumigazgató kutatásainak eredményeiként.

Dr. Gáti József az egyetemi technikatörténeti kutatásainak meghatározó személyisége, előadásában a Karunk jogelődjében gépészeti tanulmányait végző és tűzvédelmi végzettséget szerző Szilvay Kornél termékeny gépészeti újító tevékenységének főbb eseményeiről számolt be, külön kitérve az egykori párizsi világkiállításon szenzációnak számító szárazoltó rendszerrel felszerelt tűzoltó járművének technikai részleteire.

Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Karának Katasztrófavédelmi Intézetétől az elkövetkezendők tűzvédelmi mérnöki feladatait részletező prezentációjában különös hangsúlyt fektetett a jövő okos városainak tűzbiztonságát megteremteni hivatott kutatások perspektíváira.

A mindennapok tűzoltói beavatkozásainak kihívásain keresztül szemlézte Szilvay Kornél egykori Székes Fővárosi tűzoltó parancsnok örökségét Béres Ferenc tűzoltó alezredes a IV. kerületi tűzoltóparancsnokság parancsnoka a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Bemutatójában nagy teret szentelt a közúti kárhelyszíni műszaki mentések során a lítium akkumulátorok jelentette veszélyeknek.

A jelen kor tűzoltó technikai fejlesztéseit a vízköddel oltás egyedi megoldásain keresztül mutatta be Prof. Dr. Kuti Rajmund, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar professzora. A témán belül, annak mérnöki oldalának sajátosságait is ismertette a 90-es évekbeli égő kuvaiti olajkutak példájával, amelyben a fejlesztő magyar gépészmérnököknek elévülhetetlen hírnevet szerzett a lánctalpas turboreaktív oltógép.

A tűzvédelmi mérnöki képzés tapasztalatait és kihívásait világította meg Dr. Takács Lajos egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetem, Épületszerkezettani Tanszékéről, aki emellett az igen költséges tűzvédelmi kutatólaboratóriumi munka támogatásának független közös infrastrukturális fejlesztésének gondolatát is felvetette.

Karunk oktatója, Mohai Ágota tanársegéd a tűzvédelmi mérnöki kihívásokról szólva kifejtette az informatika széleskörű előre törését a tűzvédelmi tervezői szakmagyakorlás vonatkozásában. Előadásának konklúziójában a tűzvédelmi mérnöki oktatás, a kor követelményeihez igazodó továbbfejlesztésének szükségességét jelölte meg.

A tűzvédelmi tudományos kutatások területéről, az aktív tűzvédelmi rendszerek fejlesztése jelentőségének elemzésével foglalkozó előadás keretében mutatta be eddigi kutatási részeredményeit Krepuska András, a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. A kutatásai aktualitását igazoló prezentációjában, a lítium akkumulátorok mechanikai sérülései nyomán fellépő tűzfejlődési folyamatok kritikus részleteit tárta a hallgatóság elé.

A konferencia záróakkordjaként Prof. Dr. Besnyő János, az Afrika Kutatóintézet vezetője a tűzbiztonság egy különleges, nagy érdeklődést kiváltó aspektusához kapcsolódó kutatási eredményeit mutatta be a terrorista céllal kiváltott erdőtüzeket megvizsgálva.

A konferencia Dr. Nagy Rudolf egyetemi adjunktusnak, a jövő évi folytatás szándékát megerősítő elnöki zárszavával ért véget.

Dr. Nagy Rudolf