Új könyvtár és előadóterem az Afrika Kutatóintézetben

2023. október 26-án az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon ünnepélyesen átadásra került az Afrika Kutatóintézetben működő Dr. Füssi Nagy Géza Könyvtár, valamint a Prof. Toyin Falola Előadóterem. A könyvtár jelenleg 6000 afrikanisztikai kötetet és folyóiratot tartalmaz, valamint az itt kutatást folytatók szabadon hozzáférhetnek az Óbudai Egyetem által előfizetett adatbázisokhoz.

A könyvtárat nemcsak az Óbudai Egyetem oktatói és hallgatói, hanem más egyetemek oktatói és hallgatói is térítésmentesen használhatják. Az új előadóteremben egyidejűleg 70 hallgató képzése hajtható végre és itt zajlik a kar és a Kutatóintézet által működtetett Humanitárius műveletek menedzser (Humanitarian Response Manager) angol nyelvű posztgraduális képzés is.

Az átadó ünnepségen több hazai oktatási és kulturális intézmény, valamint az afrikai kontinenssel foglalkozó szervezetek, a tiszteletbeli konzuli testület tagjai, kutatók vettek részt, valamint megjelent Őexcellenciája Abdelhafid Alahoum, algériai nagykövet, Őexcellenciája Abdelkarim Hermi, tunéziai nagykövet, Salma Ait Belhadj első titkár, a marokkói nagykövetségről, valamint Ernesto Pedro Ganga ügyvivő, az angolai nagykövetségről.

A rendezvényen Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán mellett az Afrika Kutatóintézet vezetője, Prof. Dr. Besenyő János, valamint a névadó gyermekei, Füssi Nagy Szabolcs és Füssi Nagy Anna Orsolya köszöntötték a megjelenteket, bemutatták az Afrika Kutatóintézet tevékenységét, a Könyvtárat és létrejöttének körülményeit, valamint végül, de nem utolsó sorban a névadó életútját és munkásságát.

A most átadásra került könyvtár és kutatóterem, valamint a modern oktatási eszközökkel felszerelt előadóterem jelentősen segíti nem csak az Afrika Kutatóintézet, de a Bánki Kar munkáját is. A 2019-ben alapított tudományos műhely Prof. Dr. Besenyő János egyetemi tanár vezetésével, több mint 60 szenior és junior kutató, illetve civil és katonai szakértő munkájának köszönhetően már e rövid idő alatt is számtalan sikert könyvelhetett el. Kutatási területét tekintve a rendkívül sokrétű, interdiszciplináris megközelítés jellemzi, ahol kiemelt szerepet kapnak sok más mellett a biztonságtudomány, a hadtudomány, a történettudományok, a nemzetközi és fejlődés-tanulmányok vagy éppen a politikatudomány és a regionális tanulmányok. A szerteágazó kutatási témák mellett 4 állandó kutatócsoport tevékenykedik: a Konfliktusok és a terrorizmus, a Globális Dél, a Migráció és a Fenntartható Afrika kérdéseit vizsgálva. A kutatások során feltárt eredmények beépülnek a Bánki Kar, valamint Biztonságtudományi Doktori Iskola programjaiba, tantárgyaiba, illetve nyomtatásban több lehetséges módon is megjelennek. Az egyik ilyen megjelenési forma az immár harmadik évfolyamában járó, negyedévente, angol nyelven megjelenő, lektorált periodika, a Journal of Central and Eastern European African Studies oldalain, vagy a társadalomtudományok területén legjegyzettebb nagy nemzetközi kiadók, mint a Routledge, a Palgrave, a Rowman and Littlefield, vagy a Springer köteteiként. Emellett természetesen számos rangos külföldi tudományos folyóiratban is megjelennek a Kutatóintézet égisze alatt jegyzett publikációk.

Prof. Dr. Besenyő János


Átadásra kerültek a Humanitárius műveletek menedzser képzés oklevelei

2023. július 19-én került megrendezésre a Humanitárius műveletek menedzser szakirányú továbbképzés diplomáinak átadására a Bánki Karon azon hallgatók részére, akik tanulmányaikat itthon végezték el és személyesen el tudtak jönni. Ezúton szeretnénk gratulálni nem csak nekik, de mindazoknak, akik sikeresen elvégezték a képzést és oklevelet szereztek!

Szeptembertől új évfolyam indul, részletek és jelentkezés: https://bgk.uni-obuda.hu/humanitarian-response-manager/

Mintegy 400 rászoruló jutott melegételhez a a Bánki Kar ételosztásán

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével meleg ételt biztosított a VIII. kerület, valamint a főváros rászoruló lakói számára 2022. január 29-én szombaton, a kar Humanitárius műveletek menedzser képzésben résztvevő hallgatók gyakorlata keretében. Az eseményen mintegy 400 fő jutott meleg ételhez, a megmaradt mennyiség pedig a Baptista Szeretetszolgálat egyik hajléktalanszállására került kiszállításra és kiosztásra.

Az országban egyedüli képzés résztvevői a gyakorlat során bemutatták, hogy egy esetleges katasztrófahelyzetben miként kell főzőpontot kialakítani, működtetni, valamint a rászorulókat ellátni, élelmezni. Ezen felül bemutattak egyéb gyakorlati szociális tevékenységet is, amelyben a Baptista Szeretetszolgálat szociális munkásai, valamint orvosi csoportja és mentőjárműve is részt vett.

Gyakorlati képzés ételosztással összekötve

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Humanitárius műveletek menedzserképzésben résztvevő hallgatói gyakorlati képzés keretében meleg ételt biztosítanak a VIII. kerület, valamint a főváros rászoruló lakóinak. Tervezetten mintegy ötszáz főnek osztanak ételt január 29-én, szombaton.

Az országban egyedüli képzés résztvevői a gyakorlat során bemutatják, hogy egy esetleges katasztrófahelyzetben miként kell főzőpontot kialakítani, működtetni, valamint a rászorulókat ellátni, élelmezni. Ezen felül bemutatnak egyéb gyakorlati szociális tevékenységet is, amelyben a Baptista Szeretetszolgálat szociális munkásai, valamint orvosi csoportja és mentőjárműve is részt vesz.

Időpont: 2022.01.29. 12:00-15:00 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának belső parkolója
Cím/megközelítés: 1081. Budapest, Népszínház u. 8., a hátsó parkoló bejárata: Csokonai utca 5-7. felöl

Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja elmondta, hogy az intézmény a szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kerületben működő oktatási intézményként szociális, karitatív tevékenységet is folytasson. Ennek keretében több programot támogatnak, például rászoruló gyerekeken segítenek, vagy mint éppen most is, ételosztást szerveznek.
Az angol nyelven folyó Humanitárius műveletek menedzserképzést 2021-ben indította el az Óbudai Egyetem, amelyre több országból érkeztek hallgatók, akik arra kapnak felkészítést, hogy kormányzati és más karitatív szervezetek munkatársaiként nemzetközi környezetben legyenek képesek különféle humanitárius tevékenységet folytatni. A képzés során kiemelt figyelmet kapnak azok a (műszaki, logisztikai és szervezési) területek, amelyek működtetése a legnagyobb kihívást jelenti a karitatív szervezetek számára. A képzésre, amely egy éven keresztül tart, BA és MA végzettséggel, középfokú angol nyelvvizsgával lehet jelentkezni.