Előadások az Anyagtechnológiai Tanszék 60 éves jubileumi konferenciáján

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke (alapításkor: Mechanikai Technológia Tanszék) idén, 2023-ban ünnepli alapításának 60. évfordulóját.

Ez alkalomból a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként az „ESB 2023 Mérnöki Szimpózium a Bánkiban” konferencia keretében egy „ATT60 JUBILEUMI SZEKCIÓ” került megrendezésre 2023. november 16-án az Óbudai Egyetem Bánki Karán, melyen részt vettek volt és jelenlegi kollégáink, szakmai partnereink, barátaink.

A délelőtti program során konferenciaelőadásokon keresztül került bemutatásra múltunk, jelenünk és jövőbeli terveink, társtanszékeinkkel a kapcsolataink.

Az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék ünnepi szekcióját Dr. habil. Gonda Viktor tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg. A Gépészeti és Technológiai Intézet nevében köszöntőt mondott Dr. Pinke Péter intézetigazgató egyetemi docens, amelyben kiemelte két új egyetemi tanári pályázat előkészítését az intézet számára.

Az Anyagtechnológiai Tanszék történetét az alapítástól napjainkig Dr. Gáti József egyetemi docens mutatta be. A Tanszék fő szakterületei az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a hőkezelés, az alakítástechnológia és a hegesztéstechnológia, melyekkel kapcsolatban Dr. habil. Kovács Tünde egyetemi docens, Dr. habil. Gonda Viktor tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens készültek előadásokkal. A közelmúltban több konzorciumi projektben részt vállalt a Tanszéki munkaközösség, az elért eredményeket Dr. Pinke Péter intézetigazgató egyetemi docens foglalta össze. A Tanszéki kutatások szorosan kapcsolódnak az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolához, melynek bemutatásával Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár készült.

A szünet után társtanszékeink képviselőinek előadásaira került sor: Prof. Dr. Hargitai Hajnalka tanszékvezető egyetemi tanár a győri Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszékét mutatta be, valamint kiemelte a titán protézisek 3D nyomtatásban végzett közös kutatómunkát.

Dr. Béres Gábor tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető adjunktus a kecskeméti Neumann János Egyetem Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékéről, az egyetemi változásokról tartott gondolatébresztő előadást, megemlítve kapcsolatainkat a képlékenyalakításban.

Dr. Lukács Zsolt intézetigazgató egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszékét mutatta be kiemelve a hegesztés területén végzett közös tevékenységeket, továbbá díszes köszöntő emléklapot adott át munkatársai nevében.

Dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes, egyetemi docens a Dunaújvárosi Egyetem Gépészeti és Anyagtudományi Tanszékét mutatta be, megemlítve az alumínium ötvözetek könyöksajtolásában végzett közös munkát, és kiemelte azon laborfejlesztéseiket, melyeken keresztül közös anyagvizsgálati lehetőségek adódnak az aktuális nukleáris erőművi fejlesztésekhez.

Dr. Reé András egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékével való szoros kapcsolatot mutatta be a főiskolai képzések elindításánál, mely közös oktatási tevékenységet hozott magával. A szoros kapcsolat ma is él, a tudományos területen az MTA Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottságban is fellelhető, melynek elnöke Prof. Dr. Szabó Péter János (BME-ATT), elnökhelyettese Prof. Dr. Réger Mihály (ÓE-BGK-ATT) és titkára Prof. Dr. Hargitai Hajnalka (SZE-ATT).

A délutáni program visszaemlékezéssel, kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott.

Dr. habil. Gonda Viktor


Jubileumi konferencia a biztonságtechnikai mérnökképzés indításának 30. évfordulója alkalmából

Tisztelt Érdeklődők!

2023. december 6-án délután szervezünk egy konferenciát a biztonságtechnikai mérnökképzés indításának 30. évfordulója alkalmából.

A hibrid formában megrendezésre kerülő szekcióüléseken szeretnénk a Biztonságtudomány jelenleg folyamatban lévő, illetve tervezett kutatási irányainak, témáinak bemutatására lehetőséget biztosítani.
Az előadások anyagát ISBN számmal ellátott kiadványban jelentetnénk meg.

A konferencia honlapja, amelyen a regisztrációs felület is megtalálható: https://bgk.uni-obuda.hu/jubileumi-bt-konferencia/

Minden előadót, érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
Dr. Kiss Gábor

Összefoglaló: Jubileumi emlékkonferencia a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon

2019. szeptember 26-án jubileumi emlékkonferenciát rendezett a Bánki Kar a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapításának 50. évfordulója tiszteletére, melyre a Kar jelen munkatársai és hallgatói mellett meghívást kaptak az intézmény korábbi oktatói és diákjai.

1969-ben jelent meg a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 25. számú törvényerejű rendelete a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről. Eszerint a főiskola feladatául határozták meg a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a gyártó-szerelő üzemek vezetésének és szervezésének, a termelés programozásának és irányításának, a termelést kiszolgáló üzemek irányításának és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzését. A rendelettel egy időben megjelent kormányhatározat intézkedett a Főiskola irányításáról, a képzés idejéről.

A jubileumi emlékkonferencia az elmúlt 50 év történelmét idézte fel az adott időszak vezetőinek közreműködésével. Balogh József megnyitó szavait követően Dr. Nagy P. Sándor korábbi oktatási főigazgató-helyettes osztotta meg emlékeit az 1969-1984 közötti időszakról, az intézmény átalakítás feladatairól, a főiskolai szervezet kialakításáról. Megemlékezett néhai Dr. Angyal Béláról, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatójától, aki 1984. júniusáig vezette az intézményt.

Dr. Nagy P. Sándor személyes élményekkel tűzdelt előadását követően Dr. Gáti József vetített képes előadással tekintette át az 1984-1990 közötti időszakot. Előadásában kiemelte, hogy a néhai Dr. Pomázi Lajos által vezetett főiskola 1984-et követő története elválaszthatatlan a hazai felsőoktatás fejlesztési folyamataitól. Az intézmény főtitkáraként az alapvető feladatok közé sorolta a tanterv felülvizsgálatát, új tantervi koncepció kidolgozását, az igazgatási, gazdálkodási és oktatásszervezési tevékenység korszerűsítését, a szervezet fejlesztését, a szabályzatalkotó tevékenységet, valamint az intézmény és a gépipar területén élenjáró termelő üzemek és intézetek közötti kapcsolat erősítését.

Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, aki 1990-1997 között főigazgatóként vezette az intézményt, elsőként az időszak felsőoktatási változásait – a Felsőoktatási Törvény (FTT) és a MAB létrejöttét, a hallgatói létszám megkétszerezését, a Bolognai nyilatkozatot – említette. Áttekintette a Bánki Donát Műszaki Főiskola szervezeti változásait, fejlesztési eredményeit, majd a kiemelt kulturális eseményeiről készült felvételek bemutatásával kellemes pillanatokat idézett fel.

Dr. Palásti Kovács Béla az 1997-2009 közötti időszak BDMF főigazgatója/BMF BGK dékánja vezetői időszakáról, valamint Dr. Horváth Sándor 2009-2015 közötti ÓE BGK dékáni időszakáról szólt (Horváth Sándor akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a programon). Az előadás áttekintést adott a szervezeti átalakulásokról, az integrációról, a hallgatói létszám alakulásáról, adatokkal alátámasztva a kutatás-fejlesztés és gazdálkodás kérdéseiről, a kar humán erőforrásának alakulásáról, a tehetséggondozásról, a Bánki védjegyéről. Prezentációját eredeti képekkel illusztrálta.

Tóth Béláné Dr. egyetemi tanár, a műszaki pedagógusképzést mutatta be a Bánki Főiskolán. Prezentációja korabeli képekkel színesítve szemléltette a mérnöktanár képzés történetét – a képzés indulásától a tantervek fejlesztésén, a Tanárképző Tanszék projektjein és a tudományos tevékenységén át. Dr. Gonda Gyuláné, a Nyelvi Lektorátus korábbi vezetője az idegennyelvi képzés intézménytörténetét elevenítette fel a hallgatóság előtt.

A jubileumi emlékkonferencia záró előadását Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja tartotta, aki 2015-től látja el a Kar vezetését. Előadásában az elmúlt időszak szervezeti kérdéseit, a tantervfejlesztés, a tehetséggondozás, a doktori képzés eredményeit, valamint a kutatás-fejlesztés, a pályázati tevékenység jelentős bővülését emelte ki. Utalt a jubileumi év eseményeire, megköszönve a szervezésben és a lebonyolításban közreműködők tevékenységét, a megjelentek figyelmét.

Az emlékkonferencia programját Hartmann László, a Kar munkatársa zenei betétműsora színesítette. A rendezvényhez kapcsolódva a szervezők fotópályázatot hirdettek a Kar munkatársai és hallgatói számára az oktatás, kutatás, a kari élet, a történelmi örökség témakörben, melynek eredményhirdetésére a délelőtti program zárásaként került sor.

Első helyezést ért el Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens, a Kar oktatója – „Galamb József nyomán… Dr. Kovács Mihályra emlékezve” c. alkotása, míg a második helyet Várhalmi Sándor hallgatónk szerezte meg drónfelvételével. A harmadik helyen szintén Karunk hallgatója, Pergel Áron végzett, „A kutatás soha nem érhet véget” c. fotójával.

A fogadást követően a program résztvevői megtekinthették a fotópályázat képeit, valamint Dr. Gáti József által a gyűjteményéből összeállított, az elmúlt 50 év relikviáit bemutató kiállítását. A program kitartó résztvevői ezt követően bekapcsolódhattak az udvaron a XXIX. ÓE BGK Hagyományőrző Kupa estébe nyúló programjaiba.

Dr. Gáti József

Jubileumi Emlékkonferencia és kísérő programok a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem – jogelőd intézményeinek históriája során – neves történelmi dátumait tekintve a 2019-es esztendőben számos kerek évfordulóról emlékezik meg. Egyetemünk a szellemi örökség ápolására, a jelentős évfordulók méltó megünneplésére az idei évet Jubileumi évvé nevezte ki, amelyhez kapcsolódva „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” címmel ünnepségsorozatot szervezett.

Ennek a sorozatnak az egyik állomásaként került megrendezésre április 25-én a Bánki Kar szervezésében az egész napos Emlékkonferenciával egybekötött jubileumi ünnepség, a Népszínház utcai épületegyüttes átadásának 130. évfordulója, illetve a Bánki Donát Kar névadásának 65. évfordulója tiszteletére.

A Jubileumi Emlékkonferenciára meghívást kaptak tiszteletbeli polgáraink és Bánki Donát leszármazottai, az egyetem és a társkarok vezetői, a Bánki Kar aktív és nyugdíjas munkatársai, a civil és a szakmai szervezetek, cégek képviselői.

Balogh József dékáni titkárságvezető köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, ismertette a programot és bemutatta a Konferencia Elnökségét, amelyet Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, a Bánki Kar dékánja, Dr. Palásti Kovács Béla PhD. címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. habil Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens, az ÓE általános rektorhelyettese, valamint Csőke Antal mérnök urak alkottak. Külön köszöntötték az elnökségben helyet foglaló Dr. Gáti Józsefet, aki a napokban ünnepelte 65. születésnapját, és aki az egyetemen koordinálja a jubileumi emlékévhez kapcsolódó programokat..

Prof. Dr. Rajnai Zoltán ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Karon egyszerre van jelen a történelmi tradíciók ápolása és a kor kihívásainak megfelelő, a jövő igényeire fókuszáló, az új ismereteket magas szinten közvetítő tudásátadás.

A Konferencia előadásai áttekintették intézményünk 140 éves történelmi múltját. Elsőként Dr. habil Horváth Sándor előadására került sor, melyben Bánki Donát életét és munkásságát ismerhette meg a hallgatóság. Bánki Donát egyszerre volt mérnök, tudós és tanár, és mindhárom területen külön-külön is maradandót alkotott. Előadásában kiemelte, hogy milyen üzenetet is hordoz Bánki Donát és családja élete a ma élők számára: a munka, tisztesség, hazaszeretet és a jövőbe vetett hit fontosságát. Legnagyobb példaképeink egyikeként tekinthetünk rá.

Ezt követően Dr. Gáti József tartott tartalmas előadást, melyben technikatörténeti kutatásait felhasználva mutatta a Népszínház utcai épületegyüttes megszületésének történetét és sorsának alakulását: „130 éves a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda és a Technológiai Múzeum új otthona” címmel.

Csőke Antal személyesen élte át a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola felszámolását, és arculatának eltörlését, mivel középiskolai tanulmányait a jogelőd Bánki Donát Gépipari Technikumban végezte 1948 – 1952. között. Nála hitelesebb előadót erről a történelmi időszakról nem is hallgathatott volna az ünneplő közönség.

Dr. Palásti Kovács Béla visszatekintésében az 1969 – 2013. közötti időszakról tartott előadásában felvázolta, hogyan lett a technikumból főiskola, milyen oktatásszervezési, technikai és személyi feltételek mentén alakult a Főiskola arculata, és lett a gépészmérnökképzés fellegvára. Betekintést nyerhettünk a 90-es évek Politechnikumának létrejöttébe, majd az ezredforduló integrációs hullámaként létrejövő Budapesti Műszaki Főiskola, és az annak kiteljesedéseként létrejövő Óbudai Egyetem megalakulásának és megerősödésének részleteibe. Zárásként Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar jelene és jövője címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a Kar működését a gyakorlatorientált, a gazdaság igényeit kielégítő, magas szintű műszaki alapképzés, mester- és doktori képzés, valamint tudományos kutatás jellemzi. Beszélt napjaink kihívásairól is, a hallgatói érdeklődés és létszám fenntartásáról, az oktatás módszertani megújulásának fontosságáról, és a pályázatokban rejlő financiális lehetőségekről. Kihangsúlyozta, hogy a Bánki erejét a közösség és az egység, illetve a hallgatókkal való kölcsönösen jó kapcsolat jelenti, mely egyben a jövő sikeres működésének a további záloga.

A Jubileumi Emlékkonferenciát követően, már kora délutánba fordulva a vendégek megtekinthették a Tanácsteremben és a Dékáni Hivatal folyosóján berendezett és megújult Tablókiállítást, mely a Népszínház utcai épületét, a Bánki kar történetét idézi fel a kezdeti időktől egészen napjainkig – régi fotók, korabeli anyagok, aktuális leporellók és szórólapok felhasználásával.

Az egész napos programot a Hallgatói Önkormányzat „XXVIII. Hagyományőrző Kupa” rendezvénye zárta, amely mindenki számára könnyed kikapcsolódási lehetőséget biztosított, az udvaron kötetlenebb beszélgetéseket folytathattak jelenlegi és volt bánkisok.

Az egész napot átjárta a meghatottság, az érzelemdús hangulat, hiszen az egymást követő generációk tagjai találkozhattak, olyanok lehettek együtt, akik sok esetben egyszerre voltak tanítványok, később munkatársak, majd akiknek már a tanítványai szintén közöttünk foglaltak helyet.

Elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres és színvonalas programon vagyunk túl, melyről hitelesebb visszaigazolás nem is lehet, mint egy volt nyugdíjas munkatársunk, Dr. habil Tóth Béláné egyetemi tanár professzor asszony levele, melyben a következőket írja:

„… Biztosan tudod, hogy ki mindenki fáradozott az ünnepségen, nekik mind gratulálok. Sok-sok rendezvényen vettem már részt, de ez volt a legtartalmasabb és a legoldottabb is, nem is beszélve a nagyszerű ebédről, a kellemes környezetről és a kedves személyzetről.”

Balogh József
dékáni titkárságvezető