Jubileumi Emlékkonferencia és kísérő programok a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem – jogelőd intézményeinek históriája során – neves történelmi dátumait tekintve a 2019-es esztendőben számos kerek évfordulóról emlékezik meg. Egyetemünk a szellemi örökség ápolására, a jelentős évfordulók méltó megünneplésére az idei évet Jubileumi évvé nevezte ki, amelyhez kapcsolódva „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” címmel ünnepségsorozatot szervezett.

Ennek a sorozatnak az egyik állomásaként került megrendezésre április 25-én a Bánki Kar szervezésében az egész napos Emlékkonferenciával egybekötött jubileumi ünnepség, a Népszínház utcai épületegyüttes átadásának 130. évfordulója, illetve a Bánki Donát Kar névadásának 65. évfordulója tiszteletére.

A Jubileumi Emlékkonferenciára meghívást kaptak tiszteletbeli polgáraink és Bánki Donát leszármazottai, az egyetem és a társkarok vezetői, a Bánki Kar aktív és nyugdíjas munkatársai, a civil és a szakmai szervezetek, cégek képviselői.

Balogh József dékáni titkárságvezető köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, ismertette a programot és bemutatta a Konferencia Elnökségét, amelyet Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, a Bánki Kar dékánja, Dr. Palásti Kovács Béla PhD. címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. habil Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens, az ÓE általános rektorhelyettese, valamint Csőke Antal mérnök urak alkottak. Külön köszöntötték az elnökségben helyet foglaló Dr. Gáti Józsefet, aki a napokban ünnepelte 65. születésnapját, és aki az egyetemen koordinálja a jubileumi emlékévhez kapcsolódó programokat..

Prof. Dr. Rajnai Zoltán ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Karon egyszerre van jelen a történelmi tradíciók ápolása és a kor kihívásainak megfelelő, a jövő igényeire fókuszáló, az új ismereteket magas szinten közvetítő tudásátadás.

A Konferencia előadásai áttekintették intézményünk 140 éves történelmi múltját. Elsőként Dr. habil Horváth Sándor előadására került sor, melyben Bánki Donát életét és munkásságát ismerhette meg a hallgatóság. Bánki Donát egyszerre volt mérnök, tudós és tanár, és mindhárom területen külön-külön is maradandót alkotott. Előadásában kiemelte, hogy milyen üzenetet is hordoz Bánki Donát és családja élete a ma élők számára: a munka, tisztesség, hazaszeretet és a jövőbe vetett hit fontosságát. Legnagyobb példaképeink egyikeként tekinthetünk rá.

Ezt követően Dr. Gáti József tartott tartalmas előadást, melyben technikatörténeti kutatásait felhasználva mutatta a Népszínház utcai épületegyüttes megszületésének történetét és sorsának alakulását: „130 éves a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda és a Technológiai Múzeum új otthona” címmel.

Csőke Antal személyesen élte át a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola felszámolását, és arculatának eltörlését, mivel középiskolai tanulmányait a jogelőd Bánki Donát Gépipari Technikumban végezte 1948 – 1952. között. Nála hitelesebb előadót erről a történelmi időszakról nem is hallgathatott volna az ünneplő közönség.

Dr. Palásti Kovács Béla visszatekintésében az 1969 – 2013. közötti időszakról tartott előadásában felvázolta, hogyan lett a technikumból főiskola, milyen oktatásszervezési, technikai és személyi feltételek mentén alakult a Főiskola arculata, és lett a gépészmérnökképzés fellegvára. Betekintést nyerhettünk a 90-es évek Politechnikumának létrejöttébe, majd az ezredforduló integrációs hullámaként létrejövő Budapesti Műszaki Főiskola, és az annak kiteljesedéseként létrejövő Óbudai Egyetem megalakulásának és megerősödésének részleteibe. Zárásként Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar jelene és jövője címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a Kar működését a gyakorlatorientált, a gazdaság igényeit kielégítő, magas szintű műszaki alapképzés, mester- és doktori képzés, valamint tudományos kutatás jellemzi. Beszélt napjaink kihívásairól is, a hallgatói érdeklődés és létszám fenntartásáról, az oktatás módszertani megújulásának fontosságáról, és a pályázatokban rejlő financiális lehetőségekről. Kihangsúlyozta, hogy a Bánki erejét a közösség és az egység, illetve a hallgatókkal való kölcsönösen jó kapcsolat jelenti, mely egyben a jövő sikeres működésének a további záloga.

A Jubileumi Emlékkonferenciát követően, már kora délutánba fordulva a vendégek megtekinthették a Tanácsteremben és a Dékáni Hivatal folyosóján berendezett és megújult Tablókiállítást, mely a Népszínház utcai épületét, a Bánki kar történetét idézi fel a kezdeti időktől egészen napjainkig – régi fotók, korabeli anyagok, aktuális leporellók és szórólapok felhasználásával.

Az egész napos programot a Hallgatói Önkormányzat „XXVIII. Hagyományőrző Kupa” rendezvénye zárta, amely mindenki számára könnyed kikapcsolódási lehetőséget biztosított, az udvaron kötetlenebb beszélgetéseket folytathattak jelenlegi és volt bánkisok.

Az egész napot átjárta a meghatottság, az érzelemdús hangulat, hiszen az egymást követő generációk tagjai találkozhattak, olyanok lehettek együtt, akik sok esetben egyszerre voltak tanítványok, később munkatársak, majd akiknek már a tanítványai szintén közöttünk foglaltak helyet.

Elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres és színvonalas programon vagyunk túl, melyről hitelesebb visszaigazolás nem is lehet, mint egy volt nyugdíjas munkatársunk, Dr. habil Tóth Béláné egyetemi tanár professzor asszony levele, melyben a következőket írja:

„… Biztosan tudod, hogy ki mindenki fáradozott az ünnepségen, nekik mind gratulálok. Sok-sok rendezvényen vettem már részt, de ez volt a legtartalmasabb és a legoldottabb is, nem is beszélve a nagyszerű ebédről, a kellemes környezetről és a kedves személyzetről.”

Balogh József
dékáni titkárságvezető