Összefoglaló: Jubileumi emlékkonferencia a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon

2019. szeptember 26-án jubileumi emlékkonferenciát rendezett a Bánki Kar a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapításának 50. évfordulója tiszteletére, melyre a Kar jelen munkatársai és hallgatói mellett meghívást kaptak az intézmény korábbi oktatói és diákjai.

1969-ben jelent meg a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 25. számú törvényerejű rendelete a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről. Eszerint a főiskola feladatául határozták meg a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a gyártó-szerelő üzemek vezetésének és szervezésének, a termelés programozásának és irányításának, a termelést kiszolgáló üzemek irányításának és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzését. A rendelettel egy időben megjelent kormányhatározat intézkedett a Főiskola irányításáról, a képzés idejéről.

A jubileumi emlékkonferencia az elmúlt 50 év történelmét idézte fel az adott időszak vezetőinek közreműködésével. Balogh József megnyitó szavait követően Dr. Nagy P. Sándor korábbi oktatási főigazgató-helyettes osztotta meg emlékeit az 1969-1984 közötti időszakról, az intézmény átalakítás feladatairól, a főiskolai szervezet kialakításáról. Megemlékezett néhai Dr. Angyal Béláról, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatójától, aki 1984. júniusáig vezette az intézményt.

Dr. Nagy P. Sándor személyes élményekkel tűzdelt előadását követően Dr. Gáti József vetített képes előadással tekintette át az 1984-1990 közötti időszakot. Előadásában kiemelte, hogy a néhai Dr. Pomázi Lajos által vezetett főiskola 1984-et követő története elválaszthatatlan a hazai felsőoktatás fejlesztési folyamataitól. Az intézmény főtitkáraként az alapvető feladatok közé sorolta a tanterv felülvizsgálatát, új tantervi koncepció kidolgozását, az igazgatási, gazdálkodási és oktatásszervezési tevékenység korszerűsítését, a szervezet fejlesztését, a szabályzatalkotó tevékenységet, valamint az intézmény és a gépipar területén élenjáró termelő üzemek és intézetek közötti kapcsolat erősítését.

Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, aki 1990-1997 között főigazgatóként vezette az intézményt, elsőként az időszak felsőoktatási változásait – a Felsőoktatási Törvény (FTT) és a MAB létrejöttét, a hallgatói létszám megkétszerezését, a Bolognai nyilatkozatot – említette. Áttekintette a Bánki Donát Műszaki Főiskola szervezeti változásait, fejlesztési eredményeit, majd a kiemelt kulturális eseményeiről készült felvételek bemutatásával kellemes pillanatokat idézett fel.

Dr. Palásti Kovács Béla az 1997-2009 közötti időszak BDMF főigazgatója/BMF BGK dékánja vezetői időszakáról, valamint Dr. Horváth Sándor 2009-2015 közötti ÓE BGK dékáni időszakáról szólt (Horváth Sándor akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a programon). Az előadás áttekintést adott a szervezeti átalakulásokról, az integrációról, a hallgatói létszám alakulásáról, adatokkal alátámasztva a kutatás-fejlesztés és gazdálkodás kérdéseiről, a kar humán erőforrásának alakulásáról, a tehetséggondozásról, a Bánki védjegyéről. Prezentációját eredeti képekkel illusztrálta.

Tóth Béláné Dr. egyetemi tanár, a műszaki pedagógusképzést mutatta be a Bánki Főiskolán. Prezentációja korabeli képekkel színesítve szemléltette a mérnöktanár képzés történetét – a képzés indulásától a tantervek fejlesztésén, a Tanárképző Tanszék projektjein és a tudományos tevékenységén át. Dr. Gonda Gyuláné, a Nyelvi Lektorátus korábbi vezetője az idegennyelvi képzés intézménytörténetét elevenítette fel a hallgatóság előtt.

A jubileumi emlékkonferencia záró előadását Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja tartotta, aki 2015-től látja el a Kar vezetését. Előadásában az elmúlt időszak szervezeti kérdéseit, a tantervfejlesztés, a tehetséggondozás, a doktori képzés eredményeit, valamint a kutatás-fejlesztés, a pályázati tevékenység jelentős bővülését emelte ki. Utalt a jubileumi év eseményeire, megköszönve a szervezésben és a lebonyolításban közreműködők tevékenységét, a megjelentek figyelmét.

Az emlékkonferencia programját Hartmann László, a Kar munkatársa zenei betétműsora színesítette. A rendezvényhez kapcsolódva a szervezők fotópályázatot hirdettek a Kar munkatársai és hallgatói számára az oktatás, kutatás, a kari élet, a történelmi örökség témakörben, melynek eredményhirdetésére a délelőtti program zárásaként került sor.

Első helyezést ért el Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens, a Kar oktatója – „Galamb József nyomán… Dr. Kovács Mihályra emlékezve” c. alkotása, míg a második helyet Várhalmi Sándor hallgatónk szerezte meg drónfelvételével. A harmadik helyen szintén Karunk hallgatója, Pergel Áron végzett, „A kutatás soha nem érhet véget” c. fotójával.

A fogadást követően a program résztvevői megtekinthették a fotópályázat képeit, valamint Dr. Gáti József által a gyűjteményéből összeállított, az elmúlt 50 év relikviáit bemutató kiállítását. A program kitartó résztvevői ezt követően bekapcsolódhattak az udvaron a XXIX. ÓE BGK Hagyományőrző Kupa estébe nyúló programjaiba.

Dr. Gáti József