Egy félév Szabadkán kiberbiztonsági mérnöki BSc szakos hallgatóként

Az Erasmus program egy fantasztikus lehetőség volt számunkra, hogy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán töltsük második szemeszterünket. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kiberbiztonsági BSc szakos hallgatóiként rengeteget tanultunk és tapasztaltunk ebben az időszakban, mind szakmai, mind személyes szempontból.

Szabadka és Palics városai lenyűgöztek bennünket. Szabadka, a szecessziós építészeti stílusáról híres város, elkápráztatott minket gazdag kulturális örökségével és vendégszerető lakóival. A város központjában található épületek, mint például a városháza és a zsinagóga, egyszerűen lélegzetelállítóak voltak. Palics, amely csak néhány kilométerre található Szabadkától, egy gyönyörű tóparti város, amely ideális hely volt a természet közelségének élvezetére és a vizsgáink kipihenésére. A Palicsi-tó partján tett séták, a helyi éttermekben való étkezések és a barátságos helyiek mind hozzájárultak ahhoz, hogy igazán otthon érezzük magunkat.A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola magas színvonalú oktatást nyújtott számunkra. Az itt tanult tárgyak közül mindegyik különleges és hasznos volt a kiberbiztonsági szakmai fejlődésünk szempontjából.

A Web programozás tantárgy különösen érdekes volt számunkra. Megtanultuk, hogyan készítsünk biztonságos és hatékony webalkalmazásokat elsősorban PHP nyelven, amelyek megfelelnek a modern követelményeknek. Az oktatók nagyon jól felkészültek voltak, és a legújabb technológiákat és eszközöket használták az oktatás során. Gyakorlatban is sok lehetőségünk volt kipróbálni az elsajátított ismereteket, ami nagyban hozzájárult a gyakorlati készségeink fejlesztéséhez.

A Biztonság elektronikus ügyvitelben tantárgy keretében mélyebb betekintést nyertünk az elektronikus adatkezelés és a digitális kommunikáció biztonsági aspektusaiba. Megtanultuk, hogyan lehet védeni az érzékeny információkat és biztosítani a rendszerek integritását és rendelkezésre állását. A kurzus során számos valós életből vett példával találkoztunk, amelyek segítettek megérteni a különböző fenyegetéseket és a velük szembeni védekezési stratégiákat különös tekintettel a webalkalmazásokra, mivel a két tantárgy tartalmilag csatlakozott egymáshoz, így egy komplett és kiegészült tudást kaphattunk. Itt a PHP mellett Pythonban is volt lehetőségünk elsajátítani azt, hogy mik a biztonságos programozás technikái, hogyan tudunk olyan alkalmazást fejleszteni, amit nehezebb feltörni. Nekem különösen tetszett amikor a PHP-ban és Pythonban írt API-kat írtunk és ezeket hasonlítottuk össze, majd pedig biztonsági szempontból vizsgáltuk meg őket. Szerintem ez egy elengedhetetlen tárgy volt ahhoz, hogy jövendőbeli kiberbiztonsági mérnökként az OWASP Top 10-nek megfelelően fejlesszünk alkalmazást.Mind kettő tárgynál nagy meglepetés volt Prof. Dr. Zlatko Čović Tanár Úr módszertana. Ez az volt, hogy szinte minden feladatot kis részfeladatokra bontott és Capture The Flag(CTF) szerűen kellett pl.: egy web alkalmazás feltörni, amihez viszont meg kellett ismernünk a programozási nyelv egy új részét. Ezáltal mindig meg volt bennünk az izgalom, hogy „mikor törjük fel” a következő webalkalmazást és ezáltal a hosszú órák alatt sem éreztük magunkat elfáradva! Véleményem szerint ez a tökéletes módszertan arra, hogy kiberbiztonsági mérnök hallgatókat oktassanak!
Az Alkalmazott kutatómunka tantárgy lehetőséget adott arra, hogy mélyebben belemerüljünk egy minket érdeklő kutatási témába. Ez a kurzus segített fejleszteni az analitikus és kritikai gondolkodásunkat, valamint megtanított arra, hogyan kell alapos és jól dokumentált kutatómunkát végezni. Egyéni és csoportos projekteken dolgoztunk, amelyek során értékes tapasztalatokat szereztünk a tudományos kutatás terén. Olyan izgalmas témákat kutathattunk, mint „A robotika fejlődésének kihívásai a kiberbiztonság tükrében”, „A DNS jelentősége és biztonságos konfigurációja redundáns környezetben” vagy a „Vezeték nélküli hálózatbiztonsági legjobb gyakorlatok”. A tantárgy különlegessége az volt, hogy nem csak az oktatók értékeltek minket, hanem minden héten elmentünk céglátogatásra, ahol céges kurzusokat hallgattunk és a cég szakmai bemutatóját követően választottunk kutatási témát, amit a következő héten ennél a cégnél kellett prezentálnunk és válaszolni a kérdéseikre, valamint ők is részt vettek az értékelésben! Úgy gondolom, hogy így mind szakmai mind akadémiai szempontból a lehető legjobb visszajelzéseket kaphattuk meg!A Számítógépes hálózatok tantárgy pedig elengedhetetlen volt a kiberbiztonsági tanulmányaink szempontjából. Alapos ismereteket szereztünk a hálózati architektúrákról, protokollokról és a hálózati biztonsági intézkedésekről. Az órák során különös figyelmet fordítottunk a hálózati támadások és védelmi mechanizmusok tanulmányozására, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a hálózati biztonságról.

Az oktatók és a diákok közötti kapcsolat nagyon közvetlen és támogató volt. Az itt töltött idő alatt nemcsak szakmailag fejlődtünk, hanem személyesen is gazdagodtunk. Az együttműködés és a csapatmunka révén számos új barátságot kötöttünk, és egy igazán összetartó közösség részévé váltunk.
Az Erasmus sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy volt diák aki egy oktatójával közös kutatásba kezdett és az Erasmus végén a SzaFari (Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről) konferencián mutatták be közös kutatási eredményeiket!

Összességében az Erasmus program keretében a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán töltött időnk rendkívül pozitív élmény volt. Nemcsak a kiberbiztonsági ismereteinket mélyítettük el, hanem megismerkedtünk egy új kultúrával, nyelvvel és életmóddal is. Szabadka és Palics szépsége, valamint a helyiek vendégszeretete olyan élményeket nyújtottak, amelyekre mindig szívesen fogunk visszaemlékezni. Az itt tanultak (valamint az elfogyasztott pljeskavica) és tapasztaltak mind hozzájárultak ahhoz, hogy szakmailag és emberileg is gazdagabbak legyünk.

Reméljük még mindenképpen visszatérhetünk Szabadkára és Szabadkai Műszaki Szakfőiskolára!

Forrás: https://www.vts.su.ac.rs/hu/hir/egy-felev-szabadkan-kiberbiztonsagi-mernoeki-bsc-szakos-hallgatokent


ERASMUS hallgatói csereprogramon a kiberbiztonsági mérnöki alapszak hallgatói. Látogatás a Studio Present cégnél.

A Bánki Kar kiberbiztonsági mérnöki alapszak hallgatói három hónapos csereprogram keretében a szabadkai Műszaki Szakfőiskolán tanulnak. A képzésük keretében a Szakfőiskolán hálózati és programozási ismereteket, adatbiztonsággal és kiberbiztonsággal kapcsolatos tantárgyakat hallgatnak, valamint robotikai és információbiztonsági gyakorlatokon vesznek részt a projektfeladatok megoldásai során.

Az Erasmus oktatási csereprogram keretében, gyakorlati tapasztalatszerzés céljából meglátogatták a helyi neves Studio Present céget.

A látogatás során megismerték a vállalat profilját, szakmai tevékenységét, meglátogatták  laboratóriumaikat, a munkahelyeket és szakmai előadásokat hallgattak meg.

Az előadók: Malatenszki Dávid (Információs igazgató) és Nagy Viktor (Mobil alkalmazás fejlesztő). A látogatást a Bánki Kar óraadó tanára, a Biztonságtudományi Doktori Iskola oktatója, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanára, prof. dr. Čović Zlatko szervezte meg.

Zlatko Čović


Honvéd Kadétkonferencia a Bánkin

Az Óbudai Egyetem Bánki Kara szolgált helyszínéül a Védelmi Információs Központ Alapítvány szervezésében megrendezésre került Honvéd Kadétkonferenciának 2024. február 8-án.

Az eseményt Faludi Miklós zászlós honvédelmi nevelésért felelős referens, a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum tanára nyitotta meg, és köszöntötte a jelen lévőket, köztük az Alapítvány elnökét, Dr. Strommer József nyugállományú ezredest, Dr. Ráth Tamás nyugállományú mérnök ezredest és Dr. Muhoray Árpád nyugállományú vezérőrnagy kuratóriumi tagokat, Dr. Horváth Lászlót, a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum volt igazgatóját, az eseményre négy iskolából ellátogató 112 honvéd kadétot, valamint a Bánki Kar munkatársait és hallgatóit.

Az előadások sorát Kovács Zsombor, a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, prezentációjában röviden bemutatta Karunk történetét, képzési portfóliónkat, továbbá a hallgató élet érdekességeit. Dr. habil. Farkas Tibor, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet egyetemi docense a tavaly elindult kiberbiztonsági mérnöki szakról tartott részletes ismertetőt, míg Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet igazgatója a biztonságtechnikai mérnöki szak rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. A Kari bemutatókat követően a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum négy kadétja tartott érdekfeszítő és színvonalas előadást, név szerint Keszi Olivér, Kiss Gábor, Kovács Levente és Paróczi Gergő.

Az előadások sorát Dr. Ráth Tamás kuratóriumi tag zárta a kvantumszámítógépekről és a kibervédelem jövőjéről tartott értekezésével.

Az előadásokat követően elismerések átadása következett:

“Az év kadétja” serleget kapott Fási-Szabó Lilla, az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum kadétja, valamint Paróczi Gergő, a Puskás Tivadar Technikumból.

A Puskás Technikum négy kadétja kiváló előadásukért oklevélben is részesültek.

A program ezt követően a belső udvaron folytatódott, ahol a fiatalok bepillantást nyerhettek a Pneumobil csapat munkájába, megnézhették kiállított járműveiket és távirányítóval vezérelhető szerszámkocsijukat. Pintér Péter, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanársegéde, illetve Bokodi Ábel csapatvezető röviden elmagyarázták a járművek működési elvét, majd ezt követően az OUR Team, az Óbudai Egyetem Formula Student csapat tagjai mutatták be műhelyüket, versenyautójukat, az új fejlesztéseiket.

Köszönjük szépen a kadétoknak, hogy ellátogattak a Bánkira, valamint köszönjük a Védelmi Információs Központ Alapítványnak a lehetőség megteremtését, továbbá a Bánki Kar oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak a lebonyolításban való közreműködést.


Szakmai előadások és laboratóriumi gyakorlatok a kiberbiztonsági mérnöki BSc szakon

A Bánki Karon 2023. szeptemberétől elindult a Kiberbiztonsági mérnöki alapképzés, amely egy kifejezetten gyakorlatorientált képzés, az elméleti tanórák mellett kiemelten kezeljük az új technológiák minél mélyebb megismerését, a társ intézmények, ipari partnerek beoktatását.

Ennek keretében a Bánki Kar óraadó tanára, a Biztonságtudományi Doktori Iskola oktatója, prof. dr. Čović Zlatko több szakmai előadást és laboratóriumi gyakorlatot tartott a kiberbiztonsági mérnöki BSc szakon a kiberbiztonsági tudatosítás tantárgy hallgatói számára.

A gyakorlati órákon szó esett a webalkalmazások készítéséről PHP programozási nyelv és más technológiák alkalmazásával. Čović professzor kiemelt figyelmet fordított a megfelelő biztonsági technikák és módszerek elsajátítására.

A pótfelvételi eljárásban már kiberbiztonsági mérnöki szakra is jelentkezhetsz!

Az Óbudai Egyetem Bánki Karának képzési palettája az idei pótfelvételi időszakban bővült az országban egyedülálló, csak a Bánkin elérhető kiberbiztonsági mérnöki alapszakkal.

Ha érdeklődsz a kibervédelem iránt, érdekelnek a biztonsági alkalmazások és eszközök, érdekel az információbiztonság és adatvédelem, a hálózati biztonság, a felhő biztonság, az IoT okoseszközök biztonsága, vagy akár a kritikus infrastruktúrák védelme. Ha szereted a számítástechnikai eszközöket és szeretnéd ezek rendszerét átlátni. Ha szeretnél megismerni korszerű technológiákat és a jövő lehetőségeit, akkor a kiberbiztonsági mérnöki szak a legjobb választás!

A képzés célja kiberbiztonsági mérnökök képzése, akik alkalmasak különböző szervezetek működését, folyamatait támogató információbiztonsági rendszerek és infokommunikációs eszközök biztonsági szempontokat figyelembe vevő üzemeltetésére, azok üzletmenet folytonosságának biztosítására. Képesek kiberbiztonsági tevékenységek összehangolására, valamint információbiztonsági irányítási rendszerek kialakítására és működtetésére, komplex információbiztonsági és kiberbiztonsági feladatok megoldására, a védelmi tevékenység szervezésére és irányítására. Felkészültek a tanulmányaik mesterképzésben vagy szakirányú továbbképzésben történő folytatására.

Jelentkezz a felvi.hu-n 2023. augusztus 6-a éjfélig!

Részletek a képzésről: https://bgk.uni-obuda.hu/bsc-kepzes-kiberbiztonsagi-mernoki/