A Gene Haas Alapítvány támogatásában részesült a Bánki Kar

A BGK Kari Tanács ülése keretében 2023. november 8-án került sor a Gene Haas Alapítvány által kiírt pályázaton elnyert 15 000 € támogatás Ünnepélyes átadására. A támogatásról szóló jelképes csekket Péntek György a Haas Factory Outlet A Division of Bartec magyarországi operatív és értékesítési igazgatója adta át, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán részére.

A HAAS Automation Inc. a világ egyik legnagyobb, 100% amerikai magántulajdonban lévő szerszámgépgyártó vállalata. A globális ipari jelenléten felül évek óta aktívan részt vesz a technikai sportok világában (Formula-1, Nascar), illetve világszerte partner a CNC oktatásban. Teszi mindezt azért, hogy a hallgatók modern, a mai kornak megfelelő gépeken, megfizethető technológiával kaphassanak képet a CNC technológia térhódításáról. Gene Haas úr, a Haas Automation Inc. alapítója és tulajdonosa által korábban létrehozott Gene Haas Alapítvány minden évben pályázati keretek között anyagilag támogatja azokat az európai oktatási intézményeket és hallgatóikat, akik a CNC oktatás minőségi fejlesztésében és népszerűsítésében részt vesznek és élenjárnak. Az elmúlt időszakban szoros szakmai kapcsolat alakult ki a Cég magyarországi képviselete és az Óbudai Egyetem Bánki Kara között, mely alapvetően annak volt köszönhető, hogy Péntek György a Bánki Kar hallgatója volt, és ezer szállal kötődik az alma materhez.A szakmai együttműködésnek köszönhetően 2018 februárjában ingyenesen helyeztek ki egy MiniMill-EDU típusú marógépet, valamint 4 db HAAS vezérlés szimulátort a Kar Gépműhelyébe. 2018 májusában nagy sikerrel került megrendezésre az első közös, ”HAAS & ÓE-BGK CNC Konferencia – Az ipar és az oktatás kapcsolatának fontossága napjainkban” címmel. 2019 végére érdemelte ki és kapta meg a Kar azt a lehetőséget, hogy Magyarországról elsőként pályázhasson az Alapítványnál. A megfelelő szakmai munka és kapcsolatrendszer eredményeként, akkor az alapítvány 10 000 $ támogatásban részesítette a Kart. 2022. tavaszán nagy érdeklődéssel került megrendezésre 11 felsőoktatási intézmény csapatának a részvételével az Ez igazi CAMu országos CNC verseny

Az idei évben ez utóbbi verseny folytatására, és a CNC oktatás népszerűsítésére fókuszálva nyújtottuk be a pályázatunkat. Az alapítvány pozitív döntése alapján, a Kar 15 000 € támogatásban részesült. A díjazásból hosszas szervező és előkészítő munkát követően került meghirdetésre, a II. Bánki-HAAS Országos CNC Programozási Verseny”. A versenyre 12 felsőoktatási intézmény csapata jelentkezett és a selejtezőt követően 6 csapat vesz részt a Magyar Tudomány Ünnepe Egyetemi Rendezvénysorozata keretében, november 10-én megrendezésre kerülő döntőben.

A jelképes csekk Ünnepélyes átadásán Péntek György kihangsúlyozta, hogy a lehető legjobb helyre került a pénz, mivel a Bánki Kar nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált mérnökképzésre, és folyamatosan törekszik a hallgatók CNC technológiával kapcsolatos tantárgyainak fejlesztésére, az oktatás minőségének emelésére. Rajnai Zoltán dékán köszönetét fejezte ki a Cégnek, illetve személyesen Péntek Györgynek a Karnak nyújtott támogatásért, és reményét fejezte ki, hogy hosszútávon fenntartható lesz az együttműködés, hiszen ez mindkét fél számára egy gyümölcsöző szakmai kapcsolatot jelent.

Balogh József
mestertanár
ipari kapcsolatok kari koordinátor
dékáni titkárságvezető


10 000 $ támogatásban részesült az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Gene Haas Alapítvány jóvoltából

2020. június 24-én a Kar Igazgatótanácsának ülésén került átadásra a Gene Haas Alapítvány által megítélt 10 000 $-os támogatás. A támogatásról szóló csekket Péntek György a Haas Bartec GmbH magyarországi értékesítési vezetője adta át a Kar vezetői részére.

A HAAS Automation Inc a világ egyik legnagyobb, 100% amerikai magántulajdonban lévő szerszámgépgyártó vállalata, mely 1983-as alapítását követően, töretlenül követi azt az elvét, ami szerint a folyamatos fejlődés egyenlő a magasabb termelékenységgel! A vállalat fő profilja CNC függőleges- és vízszintes megmunkáló központok, CNC esztergák és forgóasztalok fejlesztése és gyártása. A HAAS a globális ipari jelenléten felül évek óta aktívan részt vesz a technikai sportok világában (Forma-1, Nascar), illetve világszerte partner a CNC oktatásban mind az ipari vállalatok, mind az oktatási intézmények tekintetében. Számos HTEC központ (HAAS Technical Education Center) működik sikeresen annak érdekében, hogy a hallgatók modern, a mai kornak megfelelő gépeken, megfizethető technológiával, szoros kapcsolatban az iparág képviselőivel kaphassanak egy jövőképet a CNC oktatásról.

A szerszámgépek világméretű értékesítésében nagy szerepet kap a HAAS viszonteladói hálózata, amelyet HAAS Factory Outlet-nek neveztek el. Magyarországon ezt a feladatot az osztrák székhelyű Bartec GmbH látja el, melynek értékesítési vezetője Péntek György az ÓE BGK volt hallgatója. Ennek köszönhetően talált egymásra 2017 decemberében és kötött Együttműködési Megállapodást a HAAS Bartec GmbH és az ÓE BGK. A hosszútávra tervezett kimagasló partneri kapcsolat alapjaiként a Bartec GmbH 2018 februárjában ingyenesen helyezte ki határozott időre a Bánki Kar Gépműhelyébe a HAAS egyik nagysikerű oktatási célú gépét, egy új MiniMill-EDU típusú marógépet. A projekt részét képezte még további 4 db HAAS vezérlés szimulátor is, amely hatékonyan lehetővé tette, valamint remekül kiegészítette a CNC programozás lépéseinek elsajátítását és a hallgatók gyakorlatorientált oktatását. 2018 májusában rendkívül nagy sikerrel került megrendezésre az első közös, ”HAAS & ÓE-BGK CNC Konferencia – Az ipar és az oktatás kapcsolatának fontossága napjainkban” címmel.

Gene Haas Úr, a Haas Automation Inc alapítója és tulajdonosa által korábban létrehozott Gene Haas Alapítvány (GHF), minden évben pályázati keretek között anyagilag támogatja azokat az európai oktatási intézményeket és hallgatóikat, akik a CNC oktatás minőségi fejlesztésében és népszerűsítésében részt vesznek és élenjárnak. További célkitűzése az Alapítványnak, hogy minél több hallgató számára tegye vonzóvá és érdekessé a CNC programozás és megmunkálás világát. Az elmúlt időszakban folyamatos szakmai kapcsolat zajlott a magyarországi képviselet munkatársai és az Egyetem között. Számos bemutató és előadás került kidolgozásra, illetve a MiniMill-EDU megmunkáló gép szerves része lett a hallgatók gyakorlati képzésének. 2019 végére érdemelte ki és kapta meg a Kar azt a lehetőséget, hogy Magyarországról elsőként pályázhasson az Alapítványnál. A megfelelő szakmai munka és kapcsolatrendszer eredményeként, az alapítvány 10 000 $ támogatásban részesítette a Kart.

A támogatás felhasználásával szeretnénk minél hatékonyabbá tenni a hallgatók CNC technológiával kapcsolatos tantárgyainak az oktatását, a tárgyi feltételrendszert, illetve növelni a hallgatók személyes fejlődési lehetőségét, továbbá még vonzóbbá tenni a CNC-s jövőképet.

Balogh József
mestertanár
dékáni titkárságvezető