Bánkis elismerések a 2023-as EU-PED-en

“Mi vagyunk azok, akik a jövő mérnöknemzedékét képezzük, amellyel elsődlegesen járulunk hozzá a tudásalapú társadalom építéséhez, nemzetünk versenyképességének növeléséhez. A tudás pedig határokon átívelő, ereje nemzetegyesítő” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepen 2023. június 2-án.

Az eseményen Professor Emeritus címet vehetett át:

Dr. Dusza János, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet egyetemi tanára, valamint Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Dr. Dusza János a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Gépészeti és Technológiai Intézetének egyetemi tanára, az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola törzstagja és doktori tanácsának tagja és témavezetője. A kerámia- és nanokompozitok, anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata területén kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenységet végzett. Szlovákiai magyarként nagyon szoros kapcsolatot ápol a budapesti és a szlovák akadémiai intézményekkel, tudományos munkásságával nagymértékben elősegítette a kari és a doktori iskolai kutatási tevékenységet.

Dr. Szlivka Ferenc CSc egyetemi tanár a műszaki tudományok doktora, 2013 óta dolgozik Budapesten az Óbudai Egyetem munkatársaként. Tudományos érdeklődése, kutatási területe széleskörű, melyek közül a legfontosabbak az Áramlástan, az Áramlástechnikai gépek, Axiális ventilátorok tervezése, Szél- és Vízturbinák fejlesztése, Kémények biztonsági problémáinak elemzése, valamint Légellátó hálózatok biztonsági problémáinak vizsgálata. Oktatási tevékenysége több egyetemhez is kötődik. Bár több évig volt a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Gépészeti Tanszékének vezetője, 2013-tól az Óbudai Egyetemen kutatómunkájához kapcsolódó szaktantárgyakat oktat, Hő és Áramlástechnikát, Pneumatika – Hidraulikát, Gépjármű-hidraulikát. Oktatómunkája mellett évtizedek óta részt vesz az egyetemi és az országos TDK konferenciákon konzulensként, bírálóként és szervezőként is.

Az Óbudai Egyetem díszérmét és oklevelet vehetett át:

Dr. Hanka László, egyetemi docens, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet oktatója.

Dr. Hanka László okleveles matematika-fizika szakos diplomáját 1991-ben szerezte meg, PhD fokozatát 2011-ben vehette át summa cum laude minősítéssel katonai műszaki tudományok tudományterületen. A felsőoktatásban 25 éve oktat, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2007-től foglalkoztatja, kezdetben részmunkaidős, majd 2011-től teljes állású adjunktusként. 2021-től egyetemi docens. Dr. Hanka László hosszú ideje a kari-egyetemi matematika oktatás oszlopos tagja. 2016 óta irányítja, szervezi a matematika szakcsoport oktatási tevékenységét. A matematikai tárgyak magyar és angol nyelvű előadásait és gyakorlatait vezeti mind nappali, mind levelező tagozaton. Felzárkóztató órákat is vállal annak érdekében, hogy a hallgatók minél könnyebben tudják elsajátítani a tananyagot. 2021-ben a hallgatók szavazatai alapján az Év oktatójának választotta a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzata.

Rektori dicséretben részesült:

Kovács Gábor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar gépészmérnök hallgatója

Kovács Gábor 2019-ben kezdte meg tanulmányait az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán nappali gépészmérnöki BSc szakon. Tanulmányai mellett 2020-ban csatlakozott a karon működő pneumobil csapathoz, amelynek tagjaként a kezdetektől rengeteg időt áldozott a rábízott feladatok elvégzésére. 2021-ben Flex-Air csapat vezetője lett. Pneumobil csapatvezetői feladata mellett a 2022. februárjától a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet munkáját segíti demonstrátori pozícióban. Feladatai elsősorban a Járműtechnika, illetve a Pneumobil Műhely támogatását biztosítják. 2022-ben Pintér Péter irányításával készített „Több független hengeres pneumobil motor” című TDK dolgozatával első helyezést ért el.

Törzsgárda tag elismerésben részesült:

Prof. Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Habilitált doktori fokozatot szerzett:

Dr. Kollár Csaba, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet kutatási főmunkatársa.

PhD doktori fokozatot szerzett:

Hell Péter Miksa, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet egyetemi tanársegéde.