Bánkis sikerek az OTDK 2019-en – Összefoglaló az eseményről

Eredmények

2019. április 16-18. között zajlott az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciója az ÓE – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezésében. Hallgatóink nem csak hogy helytálltak a megmérettetésen, de kiváló eredményeket is sikerült felmutatniuk. Biztonságtechnika tagozatban első helyezett lett Sándor Barnabás a “Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével” című pályamunkájával. Témavezetői Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás voltak.

Második helyezést ért el Dudás Martin Achilles “A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során” című pályamunkájával, témavezetői voltak: Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán.

Különdíjat kapott Németh Áron “Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése” című pályaművével, témavezetői Illés Mihály Sándor és Dr. Szűcs Endre voltak.

Ugyancsak ebben a tagozatban Sándor Barnabás is különdíjat érdemelt a “Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton” pályamunkával, témavezetője Dr. Kiss Gábor volt. Továbbá a legkiemelkedőbb prezentációért járó elismerést is Sándor Barnabás gyűjtötte be, ezáltal részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén.

Biztonság- és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János “Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata” című pályamunkájával, témavezetője Hováth András volt.

Továbbá nagyon szépen szerepelt Péczka Polett “Gépjárművek fékezést segítő rendszereinek fejlesztése az út-kerék közötti online kapcsolatának vizsgálatával” című pályamunkájával Biztonságtechnika tagozatban, témavezetője: Moharos István volt. Reining Márton Tűzvédelem és mentésirányítás tagozatban “Az nukleáris erőművek tűzvédelmének tanulmányozása” című pályaművével indult, témavezetője Dr. Nagy Rudolf volt. A Biztonság- és védelempolitika tagozatban Kun Tamás, az ÓE KGK hallgatója is szépen szerepelt “Az Európai Menekültválság Biztonságpolitikai Aspektusai” című pályamunkájával, témavezetője: Prof. Dr. Takács István József volt.

A Kar nevében ezúton is gratulálunk hallgatóink eredményeihez, a további tanulmányaikhoz, tudományos tevékenységeikhez pedig sok sikert kívánunk!

Összefoglaló a Záró Ünnepségről

A 17-i egész napos tagozati üléseket követően másnap, április 18-án 9 órakor kezdődött el a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának eredményhirdetéssel egybekötött záró eseménye.

Az ünnepség elnökségi tagjai között helyet foglalt Mihócza Zoltán altábornagy úr, a Magyar Honvédség Parancsnokság Törzsfőnöke, Réger Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora, Szendrő Péter professzor úr, rector emeritus, az OTDT elnöke, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr, az OTDT HRT SZB elnöke, Dr. Ruzsonyi Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, illetve Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke.

Az ünnepi beszédek meghallgatása után a várva várt eredményhirdetés következett. Az első hat tagozat díjait átadta Mihócza Zoltán altábornagy úr, míg a 7-12. tagozat díjait Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr adta át a díjazott hallgatóknak. A 13-18. tagozatok díjait Dr. Gáti József és Prof. Dr. Szendrő Péter urak adták át.

Az első három helyezettek díjazását követően a különdíjazásban részesülő hallgatókat szólítottuk a pulpitushoz, majd a legkiemelkedőbb prezentáció előadóját, aki így részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén. Minden tagozat első helyezettje pályázhat a Pro Scientia aranyérem elnyerésére.

A díjak átadása után az OTDK HRT Szekció részéről Rajnai Zoltán dékán úr adta át a Szekció stafétáját Pohl Árpád dékán úrnak, hivatalosan is lezárva ezzel a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióját.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának Szervezőbizottsága köszönetét fejezi ki a konzulenseknek, zsűritagoknak, állami és tudományos szervezeteknek, szponzoroknak a rendezvényhez nyújtott segítségükért. A Had-és Rendészettudományi Szekció Arany fokozatú támogatója a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt volt.