Bombák földjén a Bánki Kar hallgatói

A Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretében gyakorlati foglalkozáson vettek részt az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói.

2024. március 09-én – napra pontosan 79 évvel azután, hogy az amerikai légierő 343 bombázója szőnyegbombázást indított Tokió ellen – hallgatóink is testközelből ismerkedhettek meg a bombák mellet számos robbanótest működésével, alkalmazásának sajátosságaival. A gyakorlati foglalkozás impozáns környezetben az Irinyi János laktanyában, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, Tűzszerész szaktantermében került végrehajtásra. Lengyel László ezredes, az alakulat parancsnoka, az Óbudai Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a szakmai látogatást, ezzel is hozzájárulva a Robbantástechnikai szakmérnök képzés gyakorlatorientált és napjaink kihívásaira reagáló megvalósítására.

A különleges és minden tekintetben egyedinek mondható helyszint dr. Ember István I. osztályú tűzszerész mutatta be a hallgatóknak. Az alapvető biztonsági szabályok ismertetését követően rövid betekintést kaptak hallgatóink az ezred működösébe, a tűzszerészek életébe, felkészítésébe, megismerkedhettek a legfontosabb eljárásrendekkel és bepillantást nyerhettek a „Robbanószerkezetek felderítésének” lépéseibe. A leendő szakmérnökök testközelből ismerkedhettek meg a különböző típusú robbanótestek (gránátok, lőszerek, tüzérségi lövedékek, bombák stb.) inert változataival.

De, miért van erre szükség?

A szakirányú továbbképzés célja az, hogy „magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein dolgozó szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és adekvát válaszokat tudnak adni a kor követelményei által támasztott új kihívásokra.”

A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred azzal, hogy lehetővé tette a Tűzszerész szaktanteremben történő képzés végrehajtását, nem csak azt biztosította, hogy hasznos és naprakész információkhoz jussanak hozzá hallgatóink, hanem megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a leendő szakmérnökök, szakemberek tudásukat és szakmai tapasztalataikat majd az alakulat állományában kamatoztathassák.

Lengyel László ezredes véleménye a közös együttműködésről:

„Az ezred mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mind a katonai, mind a civil felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködést építsen ki. Úgy vélem a látókörünk és lehetőségeink effajta kibővítése nem csak a jelenben hasznos, de a jövőbeni terveinket is nagyban támogatja. Az együttműködésünk keretén belül saját gyakorlati tapasztalatainkat gyümölcsözően tudjuk ötvözni az egyetemen felhalmozott óriási elméleti tudással, ami nélkül a 21. században nem lehet eredményesen fejlődni.”

Dr. Ember István a következő véleményt fogalmazta meg a közös együttműködésről:

A képzésbe bevont oktatók magas szintű tudományos-elméleti ismerettel rendelkeznek, a legtöbbjük kutatója a szakterületnek és mindemellett évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Ez a minőségi tudásbázis kiegészülve az autentikus, szemléltető anyagokkal jól felszerelt oktatási helyszínekkel megteremti az alapját a kiemelkedő minőségű szakemberképzésnek. Szintén fontos szempont, hogy minden a képzés színvonalát növelő együttműködés a partnerek számára is hasznos, hiszen a végzett hallgatók már egy számukra is belátható szakmai térben keresik majd lehetőségeiket karrierépítésre, a piaci feladatokhoz illeszkedő ismeretekkel felvértezve.”

Fotó és cikk: Dr. Daruka Norbert