Elérhető az I. Alverad-Bánki Kiberbiztonsági Konferencia kötete, valamint elindult az előadói jelentkezés a második eseményre!

Az Alverad Technology Focus Kft. és az Óbudai Egyetem Bánki Karának közös szervezésben 2023. október 25-én első alkalommal került megrendezésre hibrid formában az 1. Alverad-Bánki Nemzetközi Kiberbiztonsági konferencia, amely lehetőséget biztosított elsősorban a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, továbbá a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és informatikai tudományok területéről kutatási eredmények bemutatására fiatal kutatók, doktoranduszok számára.

Az esemény konferencia kötete itt érhető el: https://bgk.uni-obuda.hu/alverad-banki-kiberkonferencia-2023/

Az Alverad Technology Focus Kft. és az Óbudai Egyetem Bánki Karának közös szervezésben a tervek szerint 2024. októberében második alkalommal rendezi meg nemzetközi tudományos konferenciáját.

A konferencia célja, hogy a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket a szakértő közönség számára elérhetővé tegyük, továbbá lehetőséget biztosítsunk a fiatal kutatók, a PhD hallgatók számára a publikációs gyakorlat megszerzésére, diplomamunkák eredményeinek bemutatására.

Célunk továbbá, hogy a társ egyetemek oktatói és hallgatói, valamint kollégáink tudományos kapcsolatai elmélyüljenek.

II. Alverad-Bánki Nemzetközi Kiberbiztonsági konferencia lehetőséget biztosít elsősorban a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, továbbá a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és informatikai tudományok területéről kutatási eredmények bemutatására.

Az előadói jelentkezés részleteit az alábbi oldalon lehet megtekinteni: https://bgk.uni-obuda.hu/alverad-banki-kiberkonferencia/

Matematikából legjobban teljesítő hallgatóink – 2023/2024/1. félév

Tisztelt Hallgatóink!

Szeretnénk hagyományt teremteni Karunkon a legjobb eredményeket elérő hallgatók nevének felsorolásával, ezért a Bánki Kar Vezetősége és Oktatói nevében ezúton gratulálunk az 1. évfolyamon matematikából jeles eredményt elérő hallgatóknak. Kívánunk nekik további sikeres féléveket!


2023/24  1. félév
I. évfolyam (BSc)
Matematikából a legjobban teljesítő hallgatók

NévSzakVizsgaÖsszpontszámEredmény
Szemenyei Pétergépész48,092,5jeles
Papp Andrásmechatronika48,088,0jeles
Palkovics Tamásmechatronika44,586,5jeles
Czigány Leventegépész43,585,5jeles
Surányi Zombormechatronika43,085,0jeles
Cseh Mátégépész41,585,0jeles

Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről – SzaFARi 2024

A szimpózium időpontja: 2024. május 17.

A fuzzy alapú rendszerek méltán népszerűek a mérnöki feladatok megoldásában, hiszen képesek intelligens rendszert létrehozva hatékony megoldást nyújtani komplex, illetve optimalizálási problémák esetén. Képesek nehezen számszerűsíthető adatokkal dolgozni és kezelni az adatokban, valamint a kiértékelésben rejlő bizonytalanságot, pontatlanságot, szubjektivitást. A szimpózium célja alkalmat adni a hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez kapcsolódó projektmunkáinak bemutatására. A megvalósított feladatok sokfélesége lehetőséget ad a fuzzy megközelítés mélyebb megismerésére, sokszínűségének bemutatására.

A konferenciára benyújtott cikkek a Bánki Közlemények különszámaként jelennek meg.

A konferencia részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Határidők:

Regisztráció: 2024. április 30.

Cikk benyújtás: 2024. május 15.

További információk:

https://siva.bgk.uni-obuda.hu/SzaFARi/2024/

Szervező: Óbudai Egyetem, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Társszervezők: Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szerbia

Újvidéki Egyetem, Szerbia

Donja Gorica Egyetem, Montenegró

Támogatók: Magyar Fuzzy Társaság

Magyar Tudományos Akadémia, Gépszerkezettani Bizottság, Mechatronikai Albizottság

Diplomaátadó Ünnepség 2024 február

2024. február 23-án pénteken került megrendezésre idei első Diplomaátadó Ünnepségünk a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. Az eseményt az elnökség bevonulása nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:

Dr. habil Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Mondics-Kurmay Lívia oktatási igazgató, Balogh József dékáni titkárságvezető és Kovács Zsombor a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök az iparban elismert diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezniük. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben és alkalmassá tegyék őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 163 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 10 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően tiszteletadásuk jeléül megérintették a Bánkis zászlót.

Kiemelésre kerültek azon hallgatók, akik kitüntetéses oklevéllel végeztek, tanulmányaik során végig példamutató szorgalommal haladtak, vagyis a záróvizsgájuk minden tárgyából jeles eredményt értek el, szakdolgozatuk és valamennyi szigorlatuk osztályzata jeles, az összes többi vizsga és gyakorlati jegy átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzataik között közepesnél gyengébb nincs. Ezt a teljesítményt értékelve diplomájuk mellett elismerő oklevelet is átvehettek:

Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök
Riz Patrik okleveles biztonságtechnikai mérnök

A Bánki Kar Tanácsa a kiváló tanulmányi eredményt elérő végzett hallgatóink munkájának elismeréseként, „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott a következő hallgatóknak:

Barát Alexandra biztonságtechnikai mérnök
Kovács Márton biztonságtechnikai mérnök
Mokos Norbert biztonságtechnikai mérnök
Molnár Mátyás biztonságtechnikai mérnök
Szabó Ákos biztonságtechnikai mérnök
Szabó Patrik biztonságtechnikai mérnök
Tüttő Barnabás biztonságtechnikai mérnök
Tűzkő Dávid biztonságtechnikai mérnök
Vida-Szücs József biztonságtechnikai mérnök
Bajna Ádám gépészmérnök
Janes Bence Dominik gépészmérnök
Szabó Bence gépészmérnök
Szemán Áldor Belián gépészmérnök
Tóth Máté gépészmérnök
Trautman Bence gépészmérnök
Varga Máté gépészmérnök
Alodainy Abd-Alfatah Sadeq Ahmed mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Arianegbe Joseph Ebosetale mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Szívből gratulálunk a kitüntetett hallgatóinknak, további sok sikert kívánunk nekik!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Janes Bence Dominik gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Kovács Zsombor HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye. A Bánki Kar hagyományai szerint a diplomaátadó ünnepségen kerül sor kitüntetések, címek, elismerések átadására – ezzel szeretnénk nagyrabecsülésünket kifejezni azon munkatársak részére, akik szakmai előmenetelükkel, illetve a kar érdekében végzett munkájukkal növelik a Bánki Kar hírnevét.

A habilitáció megszerzéséért kitüntetésben részesült

Dr. habil Drégelyi-Kiss Ágota

aki külföldi konferencián való részvétele miatt sajnos nem tudott megjelenni.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott a kar érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes és elkötelezett munkájuk elismeréseként az alábbi munkatársaknak:

Domonyi Erzsébet
Tóth Georgina Nóra

Valamint köszöntöttük Dr. Szabó Józsefet, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszékvezetőjét 60. születésnapja alkalmából, egyúttal megköszöntük a hosszú évek óta tartó odaadó munkáját. Jó egészséget kívánunk neki!

Az elismerések átadását egy hallgatói kitüntetéssel zártuk:

A Bánki Karért folytatott színvonalas, eredményes munkájának, közéleti tevékenységének elismeréséül dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Laky Norbert végzős hallgatónk részére.

Laky Norbert az egyetemi tanulmányai alatt a karon nagy hagyományokkal bíró tésztahíd-építésben és ennek fenntartásában jeleskedett. Mint ismeretes, ezen versenyeinken 1 kg házitésztából kell hídszerkezetet építeni, s ezt az erre kifejlesztett törőgéppel terhelni. Ez a művelet komoly mérnöki tudást igényel, amelynek eredményeképpen a híd többszáz kilogramm terhelést is elbír, mielőtt széttörne. Laky Norbert a Tésztahíd-építő háziversenyeken több olyan szerkezetet épített társával, amely bőven 400 kg feletti terhelést bírt, sőt, a RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokságon harmadik helyezést is elért. Számos bemutatón és egyéb programon vett részt, amellyel a Bánki Kar hírnevét öregbítette, illetve kisfilmekben mutatta be a hídépítés technikáit, segítve ezzel a fiatalabb hallgatókat.

Végzett hallgatóinknak kívánjuk, hogy életük során minden tervük teljesüljön, hogy örömet és boldogságot jelentsenek a munkával eltöltendő évek. Jó szívvel őrizzék meg és tartsák a kapcsolatot a Bánki Karral. Reméljük, hogy a jövőben majd az Önök által alapított cég lehet az egyik szakmai partnerünk, és akár gyermekük egy lehetséges hallgatónk. Köszönjük szépen a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Iroda és a Hallgatói Önkormányzatnak a diplomaátadó ünnepség szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.


Mutasd az utadat! közlekedésépítési tehetségprogram

Elindult a Magyar Út- és Vasútügyi társaság MAÚT30 rendezvénysorozata keretében megvalósuló tehetségkutató programja, a MAÚT30 NextGen.

A pályázatra felsőbb osztályos középiskolás és egyetemista fiatalok jelentkezését várják, akár olyan témával, amit már máshol bemutattak (tanulmányi verseny, TDK, diplomaterv), vagy olyan ötletekkel, amelyek ebben a programban debütálnának. Nem kell nagy dologra gondolni, egy-egy lokális közlekedési ötlet, vagy technológiai variáció is érdekes lehet, a programban majd segítünk megtalálni a fiataloknak azokat a szakembereket, akiknek segítségével jobban el tudnak mélyülni a választott témában. Ha a téma már jobban kidolgozott (TDK), akkor pedig abban tudnak segíteni, hogy a prezentálás legyen profibb és gyakorlottabb. A kiválasztott témákat kidolgozó fiatalok részt vehetnek a MAÚT30 Nemzetközi Tudományos Szimpózium konferencián, ahol védett közegben és kellő bátorítással, támogatással szakmai közönség előtt is megmutathatják a projektjüket. A legjobbak pedig pénzjutalomban részesülnek.

Bővebb információk és jelentkezés a nextgen.maut.hu oldalon érhetők el.

KÖZÖS JÖVŐNK Kárpát-medencei környezetvédelmi verseny

A Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány és Népfőiskola és gróf Széchenyi István Népfőiskola, valamint a Magyar Műhely Általános Művelődési Központ környezetvédelmi versenyt hirdet Kárpát-medencei fiatalok számára három korosztályban.

A Közös Jövőnk Környezetvédelmi versenyt 2002-ben hoztuk létre azzal a szándékkal, hogy egy akkor még a közoktatásban kevésbé megjelent témát, a környezetvédelmet közelebb hozzuk a fiatalokhoz. Kezdetben körzeti versenyként a környék iskoláit, diákjait igyekeztük megszólítani. Később már inkább megyei, majd 2014-től országos versenyként hirdettük meg a közben rangos eseményként emlegetett megmérettetést. A jelenlegi kiírásban a versenyt kiterjesztettük az egész Kárpát-medencére és három korosztályra, azaz ebben a tanévben az általános iskolások mellet a középiskolások és a felsőfokú képzésen részt vevők jelentkezését is várjuk. Az előző évekhez hasonlóan a verseny az online térben lesz lebonyolítva, ezzel is mérsékelve környezetre gyakorolt káros hatást. A verseny kijelölt témaköreiben igyekszünk a klímaváltozás tématerületének minél szélesebb spektrumát felölni, több oldalról közelíteni, ezzel is innovatív, problémamegoldó gondolkodásra ösztönözni a versenyzőket. A verseny fordulói során igyekszünk a versenyzőket minél izgalmasabb és élményszerűbb módon bevonni a környezetvédelem erdejébe, hogy az ottani tapasztalatokkal felvértezve, képviselhessék megváltozott gondolataikat, véleményüket a kortársak felé.

A verseny fővédnöke: Dr. Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke

A versenyt forgatókönyve

3. korosztály:

a. Felsőfokú oktatási intézménnyel aktív tanulói jogviszonyban álló hallgatók

b. Egyéni pályázat

c. Két részből álló online feladatból áll, melynek része egy adott környezetvédelmi problémával kapcsolatos pályamű elkészítése.

Témakörök:

1. A klímaváltozás népszerű szkeptikus érvei és ellenérvei

2. A mezőgazdaság Földre gyakorolt hatása

3. Mikroműanyagok hatása a környezetre és a táplálékláncra

4. Édesvízhasználat és az emberiség jövője

5. Génmódosított élelmiszerek

6. Körforgásos gazdaság és hulladékmentesség

d. A legjobbak pályamunkájukat szakmai zsűri előtt mutatják be a 2024. június 07-i döntőben.

Jelentkezés: 2024. március 15-ig.

Jelentkezés menete:

Jelentkezni a verseny online felületén lehet: www.kozosjovonk.hu

A jelentkezési lap kitöltésére a regisztrációt követően van lehetőség.

A verseny részletes leírása és az I. forduló kiírása a jelentkezők számára március 15-től elérhető a verseny online felületén! (www.kozosjovonk.hu)

Díjazás:

A díjak összesített értéke 1 000 000 forint.

I.               helyezett: 400 000 Ft ösztöndíj

II.             helyezett: 300 000 Ft ösztöndíj

III.           helyezett: 200 000 Ft ösztöndíj

Különdíj: 100 000 Ft ösztöndíj

Egyéb fontos információk: Nevezési díj nincs!

A díjazásról, a verseny menetéről, valamint a kijelölt témákról bővebb információt a www.kozosjovonk.hu weblapon kaphatnak az érdeklődők, illetve a megadott elérhetőségeken.

Szervező kapcsolat:

Szepesi Gergő

Magyar Műhely Alapítvány Magyar Műhely ÁMK

Tel: +36-70/321-92-04

iroda.mma@gmail.com

Cseh Dániel

+36 70 395 5260

cseh.mma@gmail.com

Jelentkezz 2024. február 25-ig a BEST Budapest mérnökversenyére!

Felhasználnád az egyetemen szerzett tudásodat, hogy végre a való életben is előforduló informatikai és mérnöki problémákra keress választ?🧑‍🎓⚙️ Olyan lehetőségeket keresel, ahol tanulmányaid alatt is, olyan tapasztalatokat szerezhetsz, amik később a munkapiacon is kifizetődnek?📈

Vágj bele ebbe a kihívásba és jelentkezz február 25-ig a BEST Budapest két napos mérnökversenyére!💥http://mernokverseny.hu/

Az INEC (Innovative Engineering Competition) egy hallgatók számára szervezett esemény, amelynek során a versenyzők maximum 4 fős csoportokban mérhetik össze magukat különböző a való életből vett műszaki és informatikai problémák megoldásában. A versenyfeladatokat egyetemi és ipari partnereink állítják össze, ezzel biztosítjuk, hogy a résztvevők olyan problémákkal kerüljenek szembe a feladatmegoldás során, ami a munka világában is várhat rájuk. A verseny célja egy olyan környezet teremtése, ami közelebb hozza az egyetemistákat, az egyetemet és az ipari szereplőket.

Mérnökverseny felhívás

Ipari Fórumot szervez márciusban a Bánki Kar

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetésének eltökélt szándéka, hogy megerősítse az Ipari jelenlétet a Kar Oktatási, Kutatás-Fejlesztési és Pályázati tevékenységében, így biztosítva hallgatóink naprakész tudását, illetve az ipar szereplőivel közös pályázatokon vehessünk részt, továbbá innovatív projekteket valósíthassunk meg.

Ennek elősegítése érdekében „Az Ipar és a Felsőoktatás kapcsolódási lehetőségei” címmel Fórumot szervezünk 2024. március 6-án.

Helyszín: ÓE BGK 1088 Budapest, József körút 6. (J. 200. Díszterem)

Az esemény részletes programját az alábbi linken tekinthetik meg.

Búcsúzunk Dr. Nagy P. Sándor Kollégánktól

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 85. évében, 2024. február 5-én elhunyt
Dr. Nagy P. Sándor címzetes egyetemi docens, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményének,
a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológiai Tanszékének tanára, tanszékvezetője,
a Főiskola oktatási főigazgató-helyettese.

Nagy P. Sándor ifjú korától vonzódott a gépekhez. Egyetemi évei alatt a nyári szünetekben felült a kombájnra és a Kisújszállási Termelőszövetkezetben aratott. 1963-ban szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1964-óta volt oktatója a BÁNKINAK. Technikumi tanárként kezdte pedagógusi pályafutását, a felsőfokú technikumban, a főiskolán, majd az intézményi integrációt követően, a Budapesti Műszaki Főiskolán folytatta. 2009. évi nyugdíjba-vonulásáig 45 éven át oktatott a Népszínház utcai épületben. Az oktatói pálya lépcsőit végig járta, volt tanszékvezető, illetve 1984-1990 között oktatási főigazgató-helyettes is.

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapítói közé tartozott, alkotó részese volt a főiskolává válás folyamatának, a gépészmérnök képzés szakmai formálásának! A tantervek, szervezetek kialakításában tevékenyen részt vett.

Oktatási tevékenysége igen széleskörű volt, számos tárgy elméleti és gyakorlati oktatásában vett részt előadások és gyakorlatok vezetésével, feladatok konzultálásával. Szerszámgépek előadásai mindig közvetlen hangúak, egyértelműek voltak, az ismereteket úgy adta át a hallgatóknak, hogy azok ok-okozati kapcsolódásaira mindig rámutatott.

Korán felismerte az automatizálás jelentőségét. Az 1975-ben megvédett doktori dolgozata a hagyományos gépek pótlólagos automatizálását dolgozta fel, mely megoldásai lehetővé tették a hagyományos gépek kissorozat gyártásra való gazdaságos felhasználását.
A hallgatókkal való foglalkozást, a velük való közvetlen törődést élethivatásának tekintette. Hosszú oktatói pályája alatt számos csoportnak volt tankör-felelős tanára, akit volt diákjai később is sokszor megkeresték.
Tankönyveivel a megmunkálógépek témakörében, a gyakorlati megoldásaival új iskolát, szemléletet vitt be az oktatásba. Mindez szorosan illeszkedett a gyakorlat-orientált oktatás problémakörének a tananyagokba integrálásához.

Vezetőként a tanszék oktatóit, munkatársait megbecsülte, személyisége összetartó erejű volt. Ifjú, új belépő kollégákat maximálisan segítette a beilleszkedésben, azonnal önálló feladatokat adott nekik, azt ellenőrizte, tanácsaival segítette munkájukat.

A szakoktatás elismert szakértőjeként 1998-tól a Műszaki Oktatók Egyesületének elnökségi tagja, számos középfokú és felsőfokú tankönyv, jegyzet szerzője, illetve szerkesztője.

Az intézményben töltött évek alatt több ipari (K/6, A/2, G/6) és vállalati K+F projekt résztvevője, illetve témavezetője volt. Alapelve volt, hogy hagyta munkatársait dolgozni, tudta, hogy akkor adják ki a legjobb megoldásokat. Munkatársai által elért eredményeket soha nem aratta le. Problémák esetében mindig kereste a kompromisszumot, amit kevés ember mondhat el magáról. Egy jóakaratú, joviális ember volt, a szó pozitív értelmében.

Gyászolják munkatársai és sok-sok tanítványa, akik tőle nem csak szakmai rejtelmeket, a mérnöki gondolkodást, hanem toleráns emberi kapcsolatokat is tanultak.
Kedves Sándor! Isten Veled, nyugodj békében, emlékezni fogunk Rád!

A Bánki vezetése, dolgozói és a Gépgyártástechnológiai Tanszék közössége.

A Formula Student csapatunk bemutatta idei terveit

A Bánki Karon 2024. február 9-én került sor a Design Freeze Event-re, az Óbudai Egyetem Formula Student csapatának 2024-es idényét beharangozó, bemutató eseményére, amelyen képviseltette magát az egyetem felső vezetése, valamint egyetemi és Kari munkatársak, támogatók és versenytársak is megjelentek.

Nyitó beszédében köszöntötte a jelen lévőket Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja, majd ezt követően beszédet mondott Prof. Dr. Felde Imre, ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, aki a hallgatói projektek fontosságát emelte ki, és sok sikert kívánt a csapatnak a 2024-es idényre.

A hallgatói projekt bemutatója keretében Labutyin Máté csapatkapitány ismertette a team felépítését, az eddig elért eredményeket és a jövőbeli terveket, amelyek között két megmérettetés is szerepel az idei évben, a Magyarországon megrendezésre kerülő Formula Student East, valamint a Horvátországban rajtoló Student Alpe Adria. E két versenyre kvalifikálta magát a csapat. Ezt követően Kiss Márton Péter konstrukciós vezető a következő versenyautó technikai részleteibe engedett bepillantást a közönségnek, prezentációja végén pedig leleplezésre került a jármű koncepciós modellje. Az autó erőforrását a SZEngine által fejlesztett motor fogja adni, amelyet Pap Róbert, a csapat vezetője mutatott be a közönség számára. A SZEngine projektet az Audi Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszéke az Audi Hungaria Motorfejlesztési Részlegével és a Széchenyi István Egyetem hallgatóival közösen hívta életre 2008 év végén. A SZEngine Motorfejlesztő Csapat célja Formula Student verseny-sorozatra optimalizált motor fejlesztése, gyártása és biztosítása több csapat számára.

A számos érdekes újdonságot bemutató előadások után a résztvevők közösen megtekinthették a csapat műhelyét, az első versenyautójukat és részt vehettek a motorindításon.

A 2024-es szezon izgalmasnak ígérkezik, a Bánki Kar nevében ezúton kívánunk élményekben, sikerekben gazdag felkészülést, fejlesztést és versenyzést az OUR Team-nek!