Jelentkezz 2024. február 25-ig a BEST Budapest mérnökversenyére!

Felhasználnád az egyetemen szerzett tudásodat, hogy végre a való életben is előforduló informatikai és mérnöki problémákra keress választ?🧑‍🎓⚙️ Olyan lehetőségeket keresel, ahol tanulmányaid alatt is, olyan tapasztalatokat szerezhetsz, amik később a munkapiacon is kifizetődnek?📈

Vágj bele ebbe a kihívásba és jelentkezz február 25-ig a BEST Budapest két napos mérnökversenyére!💥http://mernokverseny.hu/

Az INEC (Innovative Engineering Competition) egy hallgatók számára szervezett esemény, amelynek során a versenyzők maximum 4 fős csoportokban mérhetik össze magukat különböző a való életből vett műszaki és informatikai problémák megoldásában. A versenyfeladatokat egyetemi és ipari partnereink állítják össze, ezzel biztosítjuk, hogy a résztvevők olyan problémákkal kerüljenek szembe a feladatmegoldás során, ami a munka világában is várhat rájuk. A verseny célja egy olyan környezet teremtése, ami közelebb hozza az egyetemistákat, az egyetemet és az ipari szereplőket.

Mérnökverseny felhívás

Ipari Fórumot szervez márciusban a Bánki Kar

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetésének eltökélt szándéka, hogy megerősítse az Ipari jelenlétet a Kar Oktatási, Kutatás-Fejlesztési és Pályázati tevékenységében, így biztosítva hallgatóink naprakész tudását, illetve az ipar szereplőivel közös pályázatokon vehessünk részt, továbbá innovatív projekteket valósíthassunk meg.

Ennek elősegítése érdekében „Az Ipar és a Felsőoktatás kapcsolódási lehetőségei” címmel Fórumot szervezünk 2024. március 6-án.

Helyszín: ÓE BGK 1088 Budapest, József körút 6. (J. 200. Díszterem)

Ipari partnereink az alábbi linken tudnak regisztrálni.

Búcsúzunk Dr. Nagy P. Sándor Kollégánktól

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 85. évében, 2024. február 5-én elhunyt
Dr. Nagy P. Sándor címzetes egyetemi docens, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményének,
a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológiai Tanszékének tanára, tanszékvezetője,
a Főiskola oktatási főigazgató-helyettese.

Nagy P. Sándor ifjú korától vonzódott a gépekhez. Egyetemi évei alatt a nyári szünetekben felült a kombájnra és a Kisújszállási Termelőszövetkezetben aratott. 1963-ban szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1964-óta volt oktatója a BÁNKINAK. Technikumi tanárként kezdte pedagógusi pályafutását, a felsőfokú technikumban, a főiskolán, majd az intézményi integrációt követően, a Budapesti Műszaki Főiskolán folytatta. 2009. évi nyugdíjba-vonulásáig 45 éven át oktatott a Népszínház utcai épületben. Az oktatói pálya lépcsőit végig járta, volt tanszékvezető, illetve 1984-1990 között oktatási főigazgató-helyettes is.

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapítói közé tartozott, alkotó részese volt a főiskolává válás folyamatának, a gépészmérnök képzés szakmai formálásának! A tantervek, szervezetek kialakításában tevékenyen részt vett.

Oktatási tevékenysége igen széleskörű volt, számos tárgy elméleti és gyakorlati oktatásában vett részt előadások és gyakorlatok vezetésével, feladatok konzultálásával. Szerszámgépek előadásai mindig közvetlen hangúak, egyértelműek voltak, az ismereteket úgy adta át a hallgatóknak, hogy azok ok-okozati kapcsolódásaira mindig rámutatott.

Korán felismerte az automatizálás jelentőségét. Az 1975-ben megvédett doktori dolgozata a hagyományos gépek pótlólagos automatizálását dolgozta fel, mely megoldásai lehetővé tették a hagyományos gépek kissorozat gyártásra való gazdaságos felhasználását.
A hallgatókkal való foglalkozást, a velük való közvetlen törődést élethivatásának tekintette. Hosszú oktatói pályája alatt számos csoportnak volt tankör-felelős tanára, akit volt diákjai később is sokszor megkeresték.
Tankönyveivel a megmunkálógépek témakörében, a gyakorlati megoldásaival új iskolát, szemléletet vitt be az oktatásba. Mindez szorosan illeszkedett a gyakorlat-orientált oktatás problémakörének a tananyagokba integrálásához.

Vezetőként a tanszék oktatóit, munkatársait megbecsülte, személyisége összetartó erejű volt. Ifjú, új belépő kollégákat maximálisan segítette a beilleszkedésben, azonnal önálló feladatokat adott nekik, azt ellenőrizte, tanácsaival segítette munkájukat.

A szakoktatás elismert szakértőjeként 1998-tól a Műszaki Oktatók Egyesületének elnökségi tagja, számos középfokú és felsőfokú tankönyv, jegyzet szerzője, illetve szerkesztője.

Az intézményben töltött évek alatt több ipari (K/6, A/2, G/6) és vállalati K+F projekt résztvevője, illetve témavezetője volt. Alapelve volt, hogy hagyta munkatársait dolgozni, tudta, hogy akkor adják ki a legjobb megoldásokat. Munkatársai által elért eredményeket soha nem aratta le. Problémák esetében mindig kereste a kompromisszumot, amit kevés ember mondhat el magáról. Egy jóakaratú, joviális ember volt, a szó pozitív értelmében.

Gyászolják munkatársai és sok-sok tanítványa, akik tőle nem csak szakmai rejtelmeket, a mérnöki gondolkodást, hanem toleráns emberi kapcsolatokat is tanultak.
Kedves Sándor! Isten Veled, nyugodj békében, emlékezni fogunk Rád!

A Bánki vezetése, dolgozói és a Gépgyártástechnológiai Tanszék közössége.

A Formula Student csapatunk bemutatta idei terveit

A Bánki Karon 2024. február 9-én került sor a Design Freeze Event-re, az Óbudai Egyetem Formula Student csapatának 2024-es idényét beharangozó, bemutató eseményére, amelyen képviseltette magát az egyetem felső vezetése, valamint egyetemi és Kari munkatársak, támogatók és versenytársak is megjelentek.

Nyitó beszédében köszöntötte a jelen lévőket Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja, majd ezt követően beszédet mondott Prof. Dr. Felde Imre, ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, aki a hallgatói projektek fontosságát emelte ki, és sok sikert kívánt a csapatnak a 2024-es idényre.

A hallgatói projekt bemutatója keretében Labutyin Máté csapatkapitány ismertette a team felépítését, az eddig elért eredményeket és a jövőbeli terveket, amelyek között két megmérettetés is szerepel az idei évben, a Magyarországon megrendezésre kerülő Formula Student East, valamint a Horvátországban rajtoló Student Alpe Adria. E két versenyre kvalifikálta magát a csapat. Ezt követően Kiss Márton Péter konstrukciós vezető a következő versenyautó technikai részleteibe engedett bepillantást a közönségnek, prezentációja végén pedig leleplezésre került a jármű koncepciós modellje. Az autó erőforrását a SZEngine által fejlesztett motor fogja adni, amelyet Pap Róbert, a csapat vezetője mutatott be a közönség számára. A SZEngine projektet az Audi Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszéke az Audi Hungaria Motorfejlesztési Részlegével és a Széchenyi István Egyetem hallgatóival közösen hívta életre 2008 év végén. A SZEngine Motorfejlesztő Csapat célja Formula Student verseny-sorozatra optimalizált motor fejlesztése, gyártása és biztosítása több csapat számára.

A számos érdekes újdonságot bemutató előadások után a résztvevők közösen megtekinthették a csapat műhelyét, az első versenyautójukat és részt vehettek a motorindításon.

A 2024-es szezon izgalmasnak ígérkezik, a Bánki Kar nevében ezúton kívánunk élményekben, sikerekben gazdag felkészülést, fejlesztést és versenyzést az OUR Team-nek!


Honvéd Kadétkonferencia a Bánkin

Az Óbudai Egyetem Bánki Kara szolgált helyszínéül a Védelmi Információs Központ Alapítvány szervezésében megrendezésre került Honvéd Kadétkonferenciának 2024. február 8-án.

Az eseményt Faludi Miklós zászlós honvédelmi nevelésért felelős referens, a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum tanára nyitotta meg, és köszöntötte a jelen lévőket, köztük az Alapítvány elnökét, Dr. Strommer József nyugállományú ezredest, Dr. Ráth Tamás nyugállományú mérnök ezredest és Dr. Muhoray Árpád nyugállományú vezérőrnagy kuratóriumi tagokat, Dr. Horváth Lászlót, a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum volt igazgatóját, az eseményre négy iskolából ellátogató 112 honvéd kadétot, valamint a Bánki Kar munkatársait és hallgatóit.

Az előadások sorát Kovács Zsombor, a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, prezentációjában röviden bemutatta Karunk történetét, képzési portfóliónkat, továbbá a hallgató élet érdekességeit. Dr. habil. Farkas Tibor, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet egyetemi docense a tavaly elindult kiberbiztonsági mérnöki szakról tartott részletes ismertetőt, míg Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet igazgatója a biztonságtechnikai mérnöki szak rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. A Kari bemutatókat követően a Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum négy kadétja tartott érdekfeszítő és színvonalas előadást, név szerint Keszi Olivér, Kiss Gábor, Kovács Levente és Paróczi Gergő.

Az előadások sorát Dr. Ráth Tamás kuratóriumi tag zárta a kvantumszámítógépekről és a kibervédelem jövőjéről tartott értekezésével.

Az előadásokat követően elismerések átadása következett:

“Az év kadétja” serleget kapott Fási-Szabó Lilla, az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum kadétja, valamint Paróczi Gergő, a Puskás Tivadar Technikumból.

A Puskás Technikum négy kadétja kiváló előadásukért oklevélben is részesültek.

A program ezt követően a belső udvaron folytatódott, ahol a fiatalok bepillantást nyerhettek a Pneumobil csapat munkájába, megnézhették kiállított járműveiket és távirányítóval vezérelhető szerszámkocsijukat. Pintér Péter, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanársegéde, illetve Bokodi Ábel csapatvezető röviden elmagyarázták a járművek működési elvét, majd ezt követően az OUR Team, az Óbudai Egyetem Formula Student csapat tagjai mutatták be műhelyüket, versenyautójukat, az új fejlesztéseiket.

Köszönjük szépen a kadétoknak, hogy ellátogattak a Bánkira, valamint köszönjük a Védelmi Információs Központ Alapítványnak a lehetőség megteremtését, továbbá a Bánki Kar oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak a lebonyolításban való közreműködést.


OUR Team – Design Freeze Event

Holnap délután az O.U.R Team, az Egyetem Formula Student csapata tart bemutatót a Bánki Karon.

A Design Freeze Event keretein belül, a csapattagok ismertetik a második versenyautójuk terveit és fejlesztéseit. Az eseményen az egyetem felső vezetése részéről Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes is részt vesz, valamint egyetemi és Kari munkatársak, támogatók és versenytársak is tiszteletüket teszik a bemutatón.

A bemutatóra délután 16:00-kor kerül sor a J. 200-as díszteremben.

Jelentkezz PLC rendszerüzemeltető haladó tanfolyamunkra!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani március elején megtartásra kerülő PLC rendszerüzemeltető haladó tanfolyamunkat, amely során egy MELSEC FX PLC eszköz beüzemelését sajátíthatják el, mind hardver, mind pedig szoftver oldalról. Ezen felül képesek lesznek a hálózaton lévő eszközök azonosítására, hibakezelésre és feltárására.  A tanfolyam keretein belül egy, a valóságban is előforduló ipari projektet fogunk létrehozni és szimulálni azt. A képzés után a hallgató magabiztosan fogja tudni kezelni a MELSEC PLC szoftvert, olvasni és értelmezni a PLC programokat és a gyártó által kínált eszközökből is magabiztosan tudja majd kiválasztani a projekthez leginkább alkalmasat.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, bővebb információt és az online jelentkezési lapot weboldalunkon találja: https://bgk.uni-obuda.hu/plc-halado-tanfolyam/

Szükséges ismeretek és eszközök

Haladó tanfolyamunkra mindazokat várjuk, akik az alaptanfolyamot, vagy a PLC szakmérnök képzést elvégezték vagy a szükséges ismeretek bizonyítását szolgáló tesztet (minimum 60 %-os szinten) teljesítették.

Lehetőség szerint saját laptopot mindenki hozzon magával, aki teheti. Oktatási segédanyagokat biztosítunk.

Jelentkezési feltételek

A jelentkező a 18. életévét betöltötte, továbbá rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal.

További információk

A tanfolyam időpontja:

2024. március 1-2. és 7-8.

Jelentkezési határidő:

2024. február 12.

A tanfolyam helyszíne:

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

1081 Budapest, Népszínház utca 8. – II. em. 225. terem (PLC labor)

Részvételi díj: 196.000 Ft

Kapcsolattartó:

Czigány Gabriella, czigany.gabriella@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5390)

Szakmai előadások és laboratóriumi gyakorlatok a kiberbiztonsági mérnöki BSc szakon

A Bánki Karon 2023. szeptemberétől elindult a Kiberbiztonsági mérnöki alapképzés, amely egy kifejezetten gyakorlatorientált képzés, az elméleti tanórák mellett kiemelten kezeljük az új technológiák minél mélyebb megismerését, a társ intézmények, ipari partnerek beoktatását.

Ennek keretében a Bánki Kar óraadó tanára, a Biztonságtudományi Doktori Iskola oktatója, prof. dr. Čović Zlatko több szakmai előadást és laboratóriumi gyakorlatot tartott a kiberbiztonsági mérnöki BSc szakon a kiberbiztonsági tudatosítás tantárgy hallgatói számára.

A gyakorlati órákon szó esett a webalkalmazások készítéséről PHP programozási nyelv és más technológiák alkalmazásával. Čović professzor kiemelt figyelmet fordított a megfelelő biztonsági technikák és módszerek elsajátítására.

A Gene Haas Alapítvány Európai Központ vezetőjének látogatása a Bánki Karon

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr és a Kar vezetése, illetve a szakmai hátteret biztosító Gépészeti és Technológiai Intézet Gyártástechnológiai Tanszék munkatársai 2024. január 15-én látták vendégül Simon Vanmaekelbergh urat, a Gene Haas Foundation Európai Központjának (HTEC Supervisor Haas Automation, Inc. Europe Headquarters) vezetőjét.

A HAAS Automation Inc a világ egyik legnagyobb, 100% amerikai magántulajdonban lévő szerszámgépgyártó vállalata. A HAAS a globális ipari jelenlét mellett évek óta aktívan részt vesz a technikai sportok világában (Forma-1, Nascar), illetve világszerte partner a CNC oktatásban. Teszi mindezt azért, hogy a hallgatók modern, a mai kornak megfelelő gépeken, megfizethető technológiával kaphassanak képet a CNC technológia térhódításáról. Gene Haas úr – a Haas Automation Inc alapítója és tulajdonosa – az általa korábban létrehozott Gene Haas Alapítvány minden évben pályázati keretek között anyagilag támogatja mindazon európai oktatási intézményeket és hallgatóikat, akik a CNC oktatás minőségi fejlesztésében és népszerűsítésében részt vesznek és élenjárnak.

Az elmúlt időszakban szoros szakmai kapcsolat alakult ki a Cég magyarországi képviselete (HAAS Factory Outlet – Hungary Division of Bartec) és az Óbudai Egyetem Bánki Kara között, mely számunkra is megnyitotta, és lehetővé tette, hogy Magyarországról első egyetemként részt vehessünk az Alapítvány által kiírt pályázatokon. Ennek köszönhetően 2019-ben 10 000 $, majd 2023-ban 17 500 € támogatást nyert el a Kar az Alapítvány pályázatain.

Simon Vanmaekelbergh úr megtisztelő látogatásának célja egyrészt az volt, hogy képet adjunk számára az Egyetem Bánki Karán folyó CNC és CAD/CAM oktatásról és annak infrasrukturális hátteréről, másrészt köszönetünket fejezzük ki a támogatásokért és megmutassuk a pályázaton elnyert összegek felhasználásával megvalósult programokat, illetve eredményeinket.

Utólagosan értékelve az eseményt rendkívül kedvező benyomást tettünk Vanmaekelbergh úrra, aki számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodva utazott vissza Brüsszelbe. Nagyon tetszett neki az intézményben folyó szakmai munka, a munkatársaink felkészültsége, a hallgatói lelkesedés és önállóság. Elégedetten hallgatta a HAAS Factory Outlet – Hungary Division of Bartec-el való kölcsönös szakmai együttműködésünkről szóló tájékoztatónkat. Rendkívül pozitívan értékelte és elégedett volt a Gene Haas Alapítvány által juttatott támogatások felhasználási módjával, mint ahogyan említette: munkálkodásunk teljesen összecseng a Alapítvány filozófiájával és a küldetésében megfogalmazott célkitűzésekkel. Az elismerő szavak azért is nagyon értékesek, mert elmondása szerint közel 3000 egyetemmel van kapcsolata az Alapítványnak Európában, és minden tekintetben felvesszük velük a versenyt.

Mindezek megerősítenek bennünket abban, hogy az idei évben is teljes erőbedobással vegyünk részt a Geene Haas Alapítvány által meghirdetett pályázatokon, és reményeink szerint sikeresen is fogunk szerepelni. Vanmaekelbergh úr a maga részéről a támogatásáról biztosított bennünket.

Balogh József