Két Erasmus+ fejlesztési projektet nyert el a Bánki Kar

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a nyugat-balkáni országokkal közösen két Erasmus+ Felsőoktatási Fejlesztési Projektet (CBHE) nyert el, melynek konzorciumvezetője a University of Pristina in Kosovska Mitrovica. A 2023. február 28. és március 2. között Kosovska Mitrovicában megrendezett projektindító eseményen a Bánki Kar oktatói képviselték az Óbudai Egyetemet. A Gépészeti és Technológiai Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszékének oktatói – Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, Dr. Farkas Gabriella, Horváth András és Dr. habil. Mikó Balázs – a projektben részt vevő Európai Uniós és nyugat-balkáni egyetemek képviselői részére tartottak előadásokat.

A két pályázat közül az egyik elnyert pályázat témája a veszélyes anyagok szállítása (Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs, https://dgtrans.pr.ac.rs/ ). Ebben a projektben 16 felsőoktatási intézmény vesz részt, és a fő célja, hogy a nyugat-balkáni országokban új tantárgyak és tantervek kerüljenek bevezetésre a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatban. A projekt 2022. december 1-jén indult, és tervezetten 2025. november 30-ig tart.

A másik CBHE projekt az elektromos mobilitás népszerűsítését tűzte ki célul a Nyugat-Balkán államokban (Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs (PELMOB), https://pelmob.pr.ac.rs/ ). A projekt fő célja elektromobilitással kapcsolatos tananyagok fejlesztése angol és az adott ország nyelvén. Ez a projekt is 2022. december 1-jén indult, és tervezetten 2025. november 30-ig tart.

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

Oktatóink részvétele a nemzetközi tudományos és oktatási együttműködésben

2023. március 6-án a Boszniai Szerb Köztársaság Banja Lukai Egyetemének Biztonságtudományi Kara fennállásának évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi tudományos konferencián vettek rész a Bánki Kar oktatói.

Az ez alkalomból a Biztonságtudományi Kar által szervezett konferencián az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézetéből Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus, míg a Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet részéről Dr. habil. Szabó Gyula docens vettek részt. Továbbá Egyetemünk Biztonságtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza Milica Sikimić is, aki mint szekció vezető működött közre az esemény megtartásában.

A nemzetközi konferencia tudományos bizottságába meghívást kapott oktatónk, Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus szerb nyelven tartott előadást a kritikus infrastruktúrák védelmének Európai Uniós és magyar nemzeti módszertanáról. Az elhangzott előadások nyomán összeállított konferencia kötetben helyet kapott kollégánk és a doktorjelölt közös közleménye is. Az együttműködés további folyományaként a konferenciaelőadáson túl a rendészeti képzést folytató kar negyed éves hallgatói számára Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus úr felkérést kapott a Kritikus Infrastruktúravédelem tárgy nyitóelőadásának szerb nyelven történő megtartására is. A rendhagyó módszertani elemekkel tarkított előadás a hallgatók aktív közreműködésének is köszönhetően igen inspiratív légkörben zajlott le.

Dr. habil. Nagy Rudolf

“A rendvédelem láthatatlan légiója” előadás március 29-én

Kedves hallgatóink!

2023. március 29-én 16:00 órától várunk benneteket szeretettel a Biztonságtudományi Szakkollégium szervezésében megrendezésre kerülő “A rendvédelem láthatatlan légiója” elnevezésű előadásunkon. Az esemény nem csak a biztonságtechnikai mérnöki szakon hallgatók számára lehet érdekes, más szakjaink érdeklődő diákjait is várjuk a Fszt. 45-ös Tanácsteremben.

Búcsúzunk Galla Jánosné Tanárnőtől

Mély fájdalommal búcsúzik a Bánki Kar közössége Galla Jánosné nyugalmazott docenstől. Galla tanárnő minőségügyért való elkötelezettsége, a kollégákra és a hallgatókra fordított gondoskodása hiányozni fog számunkra.

Életének 78. évében, 2023. február 22-én elhunyt Galla Jánosné, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar nyugalmazott docense.

Galla Jánosné 1945-ben született Budapesten, 1970-ben végzett a gödöllői Agrártudományi Egyetemen okleveles mezőgazdasági gépészmérnökként. 1966-tól az Óbudai Egyetem Bánki Karának és jogelőd Intézményeinek oktatójaként dolgozott közel 50 éven keresztül.

Munkája során két fő oktatási területen tevékenykedett, a hosszméréstechnika és a minőségbiztosítás. A gépész alapképzésen a hosszméréstechnika előadásokat és gyakorlatokat tartotta, számos jegyzet, segédlet szerzője, 21 éven át a Műszaki Könyvkiadó számára könyvábrákat készített.

A minőségbiztosítás oktatási igénye csak 1995-től jelent meg a mérnök képzés kötelező tárgyaként. Részt vett ezeknek a tantárgyaknak a kidolgozásában, és 1996-tól a Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember képzés társ-alapítója lett.

A Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember képzés vezetőjeként 2015-ig tevékenykedett, és ezt követően is aktívan dolgozott előbb előadások megtartásával, majd lektorálási feladatok elvégzésével.

2000-től a Bánki Kari Minőségellenőrzési Bizottság tagja, 2007-től pedig vezetője volt. A minőségügyi auditok, illetve a 2011-es MAB akkreditáció nélküle nem lettek volna olyan eredményesek. Az Intézmény Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatainak munkálataiban is kiemelkedő szerepet vállalt.

Munkája során szoros kapcsolatot ápolt a szakmai szervezetekkel (EOQ MNB, ISO9000 Fórum). Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának tisztviselője volt, a szervezet Örökös Tagjává választotta.

Galla Tanárnő sokat jelentett diákjainak, számtalan hallgatót patronált az egyetemi tanulmányai alatt. A diákjai szemében „mindenki nagymamája” volt, munkabírása és következetessége példaértékű volt kollégái számára is.

A tanítást hivatásnak tekintette, Antoine de Saint-Exupéry gondolata szerint:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Emlékét szívükben örökké őrizni fogják kollégái és tanítványai!

„Videó-hidat” képeztünk a Montenegrói UDG Egyetem és a Bánki között

Nemzetközi Mechatronikai Diák mikro-konferencia (IMSµC 2022) a Bánkin

2022. december 13-án sikeresen megrendezésre került, immár 10. alkalommal, a Nemzetközi Mechatronikai Diák mikro-Konferencia az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének, és a Montenegrói Donja Gorica Egyetem (UDG), közös szervezésében.  

Ez már a második alkalom, hogy a konferencia egy „videó-hidat” alakított ki egy külföldi egyetem, jelen esteben a Montenegrói UDG Egyetem, és a Bánki Kar között. Ez lehetővé tette, hogy a Monetegrói Egyetem diákjai, tanárai is bekapcsolódjanak ebbe a konferenciasorozatba. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Montenegrói Egyetemen, dolgozó munkatársaknak, kollégáknak a szervezésben való részvételért, és a szerzőknek pedig a színvonalas előadásokért.  

A konferencia célja, hogy a mechatronikai és a hozzá közel álló tudományok területén lehetőséget adjon a diákoknak, úgy a hazaiaknak, mint külföldieknek, megismerni egymást, elmélyíteni szakmai tudásukat, növelni prezentációs készségüket és nem utolsó sorban mélyíteni angol nyelvű kommunikációs jártasságukat.

A diákokra való tekintettel a konferencia ingyenes volt, viszont a gördülékenyebb szervezés miatt, az előadóknak, és az esetleges érdeklődőknek is (tanárok, diákok, látogatók) előre regisztrálniuk kellett a konferencia honlapján.  A nemzetközi jellegre való tekintettel a konferencia hivatalos nyelve az angol volt. Ez már az ötödik alkalom, hogy a konferenciára 4-6 oldalas konferencia cikkel lehetett jelentkezni. A cikkek előzetes elbíráláson mentek keresztül, majd ennek alapján került sor az elfogadásukra. Minden elfogadott cikket elő kellett adni a konferencián. A beadott legjobb konferenciacikkekből, jelenleg az utolsó öt év válogatott cikkeiből, a szervezők elkészítik a konferencia-sorozat konferencia-kiadványát, ami elektronikus formában a konferencia honlapján lesz elérhető.  A kiadvány egy ISBN számmal ellátott hivatalos publikáció, ami külön kérésre, díjazás ellenében, nyomtatva is megjeleníthető.      

A konferencia szinte teljes egészében „lemásolta” a nagy nemzetközi konferenciák folyamatát. Reggel az előadók regisztrációjával kezdődött, ahol az előadók átvehették a konferenciacsomagjukat, majd a hivatalos program szerint folytatódott. 

A konferencia a Montenegrói egyetem online nyitóbeszédével kezdődött, Dr. Kruna Ratkovic, adjunktus részéről, majd a helyi nyitóbeszéd dr. habil Laufer Edit  után akonferenciasorozat alapítója, dr. Nagy István, tartott egy plenáris előadást „A mechatronika múltjáról jelenéről és jövőjéről”. A hivatalos megnyitót kávészünet, majd a hivatalos program követte. A program megtalálható a konferencia honlapján.

A program szerint az előadások két párhuzamos „off-line”, és egy „on-line” szekcióba rendeződtek, ahol szekciónként 10-8-7 előadás hangzott el. Minden szekciónak megvolt a szekcióvezetője, akik értékelték a szekcióban elhangzott előadásokat, majd az értékelések alapján megállapításra került a szekció legjobb előadása. A szekciók végeztével, a konferencia büféjében szendvicsek, kávék és üdítők csillapították az előadók, látogatók és szervezők éhségét, szomjúságát.

A konferencia végén a szekciók vezetői, szekciónként díjazták a legjobb előadásokat. Ezek alapján 3 díjat osztottak ki a rendezők:

•           B. Kertész; B. Wunderlich: Mechatronics in Aeronautics – The use of Mechatronics in Commercial Airlines (1. párhuzamos szekció,  szekció, elnök:  Dr. Nagy István)

•           T. Muratovic: Time Series Analysis of Air Pollution in Podgorica Using ARMA Model (2. párhuzamos, “on-line” szekció, elnök: Dr. Frigyik András)

•           A. Stijepovic; U. Sredovic: Fuzzy Logic in Drone Controls (3. párhuzamos szekció, elnök: Dr. Lukács Judit)

A konferencia nem jöhetett volna létre, anyagi támogatás nélkül. Ebben a legnagyobb köszönet illeti a Magyar Fuzzy Társaságot, akik már harmadik éve támogatják a konferenciát, majd a Bánki Kart és Dékáni Hivatalát, akik a termeket biztosították, majd az egyetem Nemzetközi Mobilitási Osztályát, akik a szendvicseket, kávékat adták. Természetesen további köszönet illeti a bánki Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetét, mint szervezőket is, akik szinte egy családként segítették a konferencia létrejöttét.

Remélem ez a konferenciasorozat tovább folytatódik, és jövőre még nagyobb létszámmal, több nemzetközi egyetem bevonásával és gazdagabb programmal várhatjuk majd a résztvevőket.

Találkozzunk jövőre is!

A konferenciával kapcsolatos részletesebb információk (fotók, előadások), továbbra is megtalálhatók a konferencia honlapján, lásd: http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/IMSmC/2022/index.php

Dr. Nagy István, alapító elnök  

Beszámoló a 2023. februári Diplomaátadó Ünnepségről

2023. február 17-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét az Óbudai Egyetem Bánki Kara a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban, ahol több, mint 200 végzett hallgató vehette át oklevelét.

Az eseményt a már megszokott elnökségi bevonulás nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:
dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 225 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 22 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Balogh Bence                    biztonságtechnikai mérnöki
Barna Bianka Rita             biztonságtechnikai mérnöki
Bayaraa Burtejin               biztonságtechnikai mérnöki
Benkő Noémi                     biztonságtechnikai mérnöki
Bloch Marcell Manó          gépészmérnöki
Keller Zsolt                        gépészmérnöki
Kiss Balázs                        biztonságtechnikai mérnöki
Kiss Dániel                        gépészmérnöki
Krisztofóri Martin              biztonságtechnikai mérnöki
Liebhardt Péter                 gépészmérnöki
Liktor András                    biztonságtechnikai mérnöki
Marton Bence                    biztonságtechnikai mérnök
Oszaczki Patrik                 gépészmérnöki
Rippert Ágnes                   mechatronikai mérnöki
Simon Levente                  biztonságtechnikai mérnöki
Tóth Csaba György          biztonságtechnikai mérnöki
Tuboly Endre                     biztonságtechnikai mérnöki
Vadász Patrik                    biztonságtechnikai mérnöki
Zsombok Krisztián           gépészmérnöki

Több hallgatónk előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ünnepségen, ők utólagosan veszik majd át az oklevelüket és az elismerést is. Név szerint: Bárczi DávidKenzhetayev Yernar, Fekete Máté, Pásztorné Orosz Andrea és Steiner Attila József.

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

Alapkézésben részt vett:

Tóth Csaba György
Ruck Róbert

Mesterképzésben részt vett:

Bajusz Dániel
Kurilla Zsolt
Szabó Réka Krisztina
Dávid Judit

Dékáni elismerő oklevelet kapott Deák-Sala András.

Deák-Sala András 2019-ben kezdte meg gépészmérnöki tanulmányait. Eredményes tanulmányai mellett kitűnt sokszínű érdeklődésével és tehetségével – több éven keresztül a Kutatók Éjszakája programsorozat egyik leglátványosabb eleme volt a saját fejlesztésű Tesla-tekercsének bemutatója. Az erről készült kisfilm többszáz megtekintést eredményezett. Emellett aktív szerepet vállalt a bánkis hallgatói közéletben, többek között a 3D hallgatói kör tagjaként is.

Bánkis tanulmányainak végén a kar hírnevének öregbítéséért, a hallgatótársak, az oktatók és a kari munkatársak felé mutatott jólelkűségéért és önzetlen segítőkészségéért, valamint tehetségének elismeréseként Dékán úr részére Elismerő oklevelet és emléktárgyat adományozott.

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Barna Bianka biztonságtechnikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat. Beszéde végén Balla Máté és Polereczki Flórián részére adott át hallgatói elismerést a Hallgatói Önkormányzatban és a Bánki hallgatói életében tett munkájuk elismeréseként.

Ezt követően a Kar dékánja Bánki Plakettet adományozott Dr. Barányi István egyetemi adjunktus részére.

Barányi István 2000-ben szerzett gépészmérnök-mérnöktanár diplomát az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében. Ugyanitt kapta meg 2002-ben minőségügyi szakmérnök oklevelét. 2008-ban okleveles gépészmérnök, 2017-ben pedig elnyerte a Phd címet. 2002 óta dolgozik az Egyetem Bánki Karán, először tanársegédként, 2017-től egyetemi adjunktusként. Oktatói tevékenysége rendkívül széles kört ölel fel: a gépész, a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és menedzser képzésekben BSc és MSc szinten több tárgy oktatásában vesz részt.

Kiemelkedő a hallgatókkal való kapcsolattartása, mind a tananyag átadása, mind szakdolgozati konzultáció terén.  Az oktatási anyag digitális változatának elkészítésében komoly szerepet vállalt, nagyban hozzájárulva az online oktatás sikerességéhez. Kari nyílt napokon tartott érdekfeszítő előadást. Oktatói tevékenységének elismeréseként 2018-ban a hallgatók Az év oktatója díjjal értékelték, 2021-ben pedig dékáni dicséretben részesült.

A következő félévtől Barányi István máshol folytatja. Két évtizedes bánkis munkásságát szeretnénk most megköszönni, Bánki Plakett adományozásával. Tisztelettel kívánunk további szakmai sikereket, jó egészséget, az új kihívásokban sok eredményt. Reméljük, a későbbiekben is találkozunk veled, Pista, akár órát tartva, akár valamelyik bánkis rendezvényre visszalátogatva.

Barányi Tanár úr díjazását végzős hallgatóink nagy ovációval fogadták, vastapssal köszönték meg színvonalas óráit.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltöltött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik, tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.

Rengetegen voltak kíváncsiak a Bánki Kar nyílt napjára januárban

Több, mint 150 diák részvételével zajlott idei első nyílt napunk 2023. január 26-án. A Bánki Kar új, József körút felőli épületszárnyában található dísztermet teljesen megtöltötték a pályaválasztás előtt álló, reméljük, hogy leendő Bánkis gépész, mechatronikai vagy biztonságtechnikai mérnök hallgatók.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán nyitotta meg, majd Trunk Dániel, a Kar külkapcsolati munkatársa mutatta be Karunk képzési rendszerét és általánosságban tájékoztatta a hallgatóságot a Bánki sajátosságairól. Ezt követően oktatóink tartottak előadást a szakokról, Dr. Barányi István, a Gépészeti és Technológiai Intézet docense, a gépészmérnöki szakról, Dr. habil Kiss Gábor docens, a Biztonságtudományi és Kiberbiztonsági Intézet igazgatója, a biztonságtechnikai mérnöki szakról, Dr. Nagy István docens, a Mechatronikai és Jármútechnikai Intézet tanszékvezetője pedig a mechatronikai mérnöki szakról.

Miután a fiatalok megismerték képzéseinket, Horváth Gergő, a Hallgatói Önkormányzat elnöke beszélt a HÖK munkájáról, valamint a diákok lehetőségeiről a hallgatói körök, kollégiumok, ösztöndíj lehetőségek, versenyek és a hallgatói élet kapcsán. Az előadások után kvízjátékra invitáltuk a diákokat, akik szinte minden kérdésre nagyon ügyesen és gyorsan tudtak válaszolni. A három első helyezett ajándékcsomagot vehetett át.

A nyílt nap második felében a középiskolások 20-25 fős csoportokban látogatták meg a nagyműhelyt, a fizika-kémia labort, a biztonságtechnikai labort, a robotika labort, valamint a hallgatói műhelyeket, ahol a pneumolbil és a Formula Student csapataink dolgoznak.

Reméljük, hogy mind az előző év végi, mind pedig ezen nyílt napon sok mindent meg tudtunk mutatni a hozzánk elllátogató diákoknak, és sokukkal szeptemberben már hallgatóként fogunk találkozni.

Sikeres volt az Educatio kiállítás

Véget ért az idei Educatio Szakkiállítás, rengetegen érdeklődtek az Óbudai Egyetem és azon belül a Bánki Kar képzései iránt, köszönjük szépen minden látogatónak, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével és kérdéseivel, reméljük sikerült sok hasznos információt átadnunk. Lesz még nyílt napunk 2023. január 26-án a Bánkin (1081 Budapest, Népszínház utca 8.), ahol ismét szívesen látjuk az érdeklődőket.
Köszönjük továbbá munkatársainknak, oktatóinknak és hallgatóinknak, hogy kint voltak és színvonalas tájékoztatást nyújtottak! 😊

Karácsonyi ajándékozás a bakonybánki, illetve lovászpatonai óvodában

2022. december 13-án Bakonybánkon és Lovászpatonán jártunk, hogy karácsony alkalmából megajándékozzuk a helyi óvodásokat, ezáltal is tisztelegve Bánki Donát emléke előtt. Mint ismeretes, iskolánk névadója Bakonybánkon született, életének meghatározó részét pedig Lovászpatonán töltötte. Idén a HÖK képviseletében Horváth Gergő HÖK-elnök és Kovács Zsombor vettek részt az eseményen, míg a Dékáni Hivatalt Barta Andrea hivatalvezető, valamint Hasilló György munkatárs képviselték.

A bakonybánki óvodásokhoz egy-egy Bánkis mikuláscsomag kíséretében a Mikulásnap bevételével érkeztünk – az idei évben 85.000 Forintot adtunk át. Ezt követően megtekinthettük karácsonyi előadásukat, mely mindannyiunk szívét elnyerte.

A Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a Bánkis hallgatók ismét sok szép játékot gyűjtöttek a Gólyatábor, valamint a Mikulásnap alatt, valamint más ajándékokat is vittek magukkal Lovászpatonára. Az így összegyűlt játékokat a helyi óvodásoknak ajándékoztuk, majd megtekinthettük a Mókus csoport ünnepi műsorát, melyet a gyerekek nagyon ügyesen, kitörő örömmel adtak elő. Ezúton is köszönjük a gyermekeknek és az óvoda dolgozóinak ezt a kedves karácsonyi élményt, illetve a megvendégelést az óvoda munkatársainak.

Hallgatóinknak pedig köszönjük a segítséget, mellyel óriási örömet tudtak szerezni sok kisgyermeknek!