A vírushelyzet ellenére nem csökken a kutatás-fejlesztés a burkolat vizsgáló robot projektben

Habár a járványügyi intézkedések minden téren nehezítik az oktatást, intézményünkben továbbra is folyik a 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt megvalósítása, melynek keretében egy olyan eszköz és egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról.

A PLC eszközökkel, szenzorokkal felszerelt robot többféle útfelületi mérést végez kollégáink felügyeletével az aktuális mérföldkő mérési szakaszában. A projekt megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem együttműködésében.

A projekt összköltsége 1.094,726 millió Ft, a támogatási összeg 729,466 millió Ft.

Sikerrel zárult a Bánki Kar robotfejlesztési projektje

Hároméves kutatás-fejlesztési ciklust zárt konzorciumi partnerként a Bánki Kar. A kutatás-fejlesztés során a LATEREX építőipari vállalat partnereként olyan mobil, ipari robotot és alkalmazásokat fejlesztett a kar, amelyik képes 24 óra időtartam alatt 10.000 m2 burkolt felület hibáinak feltérképezésére. A fő profil az automatikus feltérképezésre, a hibapontok feltárására és regisztrálására irányult.

A pályázat a „Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” címmel. A projekt összköltsége: 1.094,726 millió Ft, támogatási összege pedig 729,466 millió Ft volt.

Hamarosan befejeződik a Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja

A végéhez közeledik a 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt megvalósítása, melynek keretében egy olyan eszköz és egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról vagy útfelületről.

További méréseket végzünk a “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia” pályázatban

A 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt megvalósítása keretében egy olyan eszköz és egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról. Ezen projekt kapcsán a szenzorokkal felszerelt robottal számos útfelületi mérést végeznek kollégáink a második mérési szakaszban, és ezek eredményeit összegezve és elemezve haladnak mérnök kollégáink a kutatási ütemterv alapján.

A projekt megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem hatékony együttműködésében. A sikeres kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósulását a szakterület elismert hazai képviselői biztosítják.

A projekt összköltsége 1.094,726 millió Ft, a támogatási összeg 729,466 millió Ft.

Folynak a mérések a burkolat vizsgálattal kapcsolatos kutatási programunkban

2020-ban sem lassul a 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt, melynek megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem hatékony együttműködésében.

Összefoglalóul elmondható, hogy a pályázat keretében arra keresünk megoldást, hogy a burkolatvizsgálatok esetén ne kelljen az alacsony mintavételből fakadó esetleges hiányosságokat elfogadni, mert az ilyen ellenőrzések használhatatlanul pontatlanok, és ezek nagyon magas kockázatot jelentenek. Szükség van egy olyan eszközre és egy olyan eljárásra, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról és természetesen annak szegélyéről is. Jelen fejlesztésünk egyszerre nyújt megoldást mind a három problémára: előzetes számításaink szerint egy ütemben legalább hat-kilenc vizsgálati paraméter egyidejű ellenőrzését teszi lehetővé, – összességében a vizsgálható paraméterek száma meghaladja a százat – ugyanakkor úgy képes napi mintegy 10.000 m2-es haladási sebességgel, állandó emberi jelenlét nélkül vizsgálni, hogy e közben nem károsítja a burkolatot, vagy aljzatát, és komplett, számítógéppel feldolgozott CAD alapú hibatérképet készít a teljes bevizsgálható területről. Jelenleg az Egyetemen az e pályázat keretében, erre a célra kifejlesztett robottal végzünk próbaméréseket, azokat mérési jegyzőkönyvekben összesítjük és elemezzük.

A projekt összköltsége 1.094,726 millió Ft, a támogatási összeg 729,466 millió Ft.

Következő mérési szakaszába lépett a “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja”

A májusi első szakaszt követő második mérési ütemben még több kollégánk segítségével végezzük a 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt keretében, a robottal történő felületvizsgálati méréseket. Mint ismeretes, ebben a projektben egy olyan eszköz és e mellett egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen felületről. A szenzorokkal felszerelt robot képes feltérképezni az útfelületi eltéréseket, pontos képet tud adni a talaj eltéréseiről, különbségeiről. A mérési eredményeket a mérési jegyzőkönyveken összesítve, azokat kielemezve haladunk előre a projekttel, a kutatási ütemtervnek megfelelően.

Méréseket végzünk a Laterex pályázat keretében

2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt megvalósítása keretében egy olyan eszköz és egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról. Ezen projekt kapcsán a szenzorokkal felszerelt robottal számos útfelületi mérést végeznek kollégáink, melynek eredményeit a mérési jegyzőkönyveken összesítve, azokat kielemezve tudunk továbbhaladni a kutatási ütemtervünk szerint.

A projekt megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem hatékony együttműködésében. A sikeres kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósulását a szakterület elismert hazai képviselői biztosítják.

Folyamatban az Óbudai Egyetem és a Laterex Építő Zrt. kutatási projektje

2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt megvalósítása keretében egy olyan eszköz és egy olyan eljárás kutatása zajlik, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról.

A projekt a legkülönfélébb kutatási területeket érinti, egy autonóm robot szenzorhálózatának összekapcsolási lehetőségeitől egészen annak pályakijelölési mechanizmusának kutátásán át, a gép informatikai hálózatát érintő kérdésekig bezárólag.

A projekt megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem hatékony együttműködésében. A sikeres kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósulását a szakterület elismert hazai képviselői biztosítják.

Elindult a Laterex Építő Zrt. és az ÓE Bánki Kar közös kutatási projektje

Elindult a 2017-1.3.1-VKE-2017-00031 azonosító számú, “Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” című projekt, melynek megvalósulása konzorciumi formában történik a Laterex Építő Zrt. és az Óbudai Egyetem hatékony együttműködésében. A sikeres kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósulását a szakterület elismert hazai képviselői biztosítják.

Az építőipar területén a most érvényes szabványaink teljes egészében statisztikai mintavételen alapulnak. Nagy felületek esetén jelenleg a teljes felület mindössze 2%-át kell véletlenszerűen kiválasztani és azon szükséges az előírt vizsgálatokat elvégezni. Az alacsony mintavételből fakadóan az ellenőrzések használhatatlanul pontatlanok, amelyek nagyon magas kockázatot jelentenek. A felvetett probléma megoldásához szükség van egy olyan eszközre és egy olyan eljárásra, ami a jelenleginél lényegesen pontosabban, nagy sebességgel és sokkal több paraméter vizsgálatával képes képet alkotni egy aljzatról, vagy bármilyen padlóról és természetesen annak szegélyéről is. Az eszköz és az eljárás jelenleg teljesen újnak számít, egyetlen eszköz van, amely hasonló vizsgálatokat végez, de ennek adatfelvétele nehézkes és az eszköz nem automatizált, továbbá folyamatos emberi jelenlétet igényel.

Jelen fejlesztés azonban egyszerre nyújt megoldást mind a három problémára: előzetes számításaink szerint egy ütemben legalább hat-kilenc vizsgálati paraméter egyidejű ellenőrzését teszi lehetővé, – összességében a vizsgálható paraméterek száma meghaladja a százat – ugyanakkor úgy képes napi mintegy 10.000 m2-es haladási sebességgel, állandó emberi jelenlét nélkül vizsgálni, hogy e közben nem károsítja a burkolatot, vagy aljzatát, és komplett, számítógéppel feldolgozott CAD alapú hibatérképet készít a teljes bevizsgálható területről.

A projekt összköltsége 1.094,726 millió Ft, a támogatási összeg 729,466 millió Ft.