Műszaki Irodalmi Díjat kapott Dr. Czifra Árpád és Dr. Horváth Sándor

Örömmel tudatjuk, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület Dr. Czifra Árpád egyetemi docens kollégánkat, valamint Dr. Horváth Sándort, karunk pro-dékánját Műszaki Irodalmi Díjjal tüntette ki a “GÉP” című szakmai folyóirat 2017/3. számában megjelent, a “Műszaki felületek osztályozása mikrotopográfiai paraméterek alapján” című írásukért. Kiemelkedő teljesítményük alapján is érzékelhető, hogy munkatársaink számára a szakmai tudományos nyelv ápolása legalább olyan fontos, mint maga a tudás. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Kitüntetések a Bánki Karon

Az Európai Uniós Pedagógusnapi (EU-PED) ünnepségen  kitüntetésben részesült prof. dr. Rajnai Zoltán, karunk dékánja – az Óbudai Egyetem Szenátusa Pro Universitate kitüntetését prof. dr. Réger Mihály rektor adta át a Bánki Kar munkatársainak javaslatára.

Az elismerést az Óbudai egyetem, a Bánki Kar, és az oktatásban dolgozók érdekében folytatott kiemelkedő és lelkiismeretes tevékenységéért, elhivatott és áldozatos munkájáért, valamint a biztonságtudományi doktori iskola megalapításában és létrejöttében vállalt szerepéért kapta.

Címzetes egyetemi docens elismerésben részesült továbbá Galla Jánosné, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék ny. főiskolai docensének a műszaki felsőoktatásban négy évtizeden át végzett színvonalas, az ipari gyakorlathoz szorosan kötődő oktatómunkája, valamint a minőségbiztosítási szakmérnöki képzés szervezési, vezetési tevékenységének elismeréseként. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Bánkis siker a TEK pályázatán

A Terrorelhárítási Központ és a TEK Tudományos Tanácsa 2017 szeptemberében nyílt pályázatot hirdetett „az ún. „ramming” típusú terrortámadások megelőzésének, megakadályozásának technikai kihívásai és újszerű, innovatív műszaki megoldások keresése és lehetőségei” címmel.

A pályázat célja a járművekkel elkövetett gázolásos terrorcselekményekkel szembeni védekezés lehetőségeinek felmérése, olyan szakmai szempontok és megoldások megismerése, melyek hazánkban még nem elterjedtek.

(A pályázati kiírás a honlapunkon a Hírarchívumban található)

A pályázaton a Bánki Kar munkatársai is képviselték magunkat, és nagyon szép eredményt értek el:

I. helyezett:  Hasilló György (BGK; kari honlapok karbantartója) “Baltimore” jeligéjű pályázata lett, melynek címe: Bemutatkozik a GTMVR

A tanulmány a gázolásos terrorcselekményt megakadályozó védelmi rendszer (GTMVR) elméletét vázolja fel, egy olyan komplex szisztémát, amely a közterületek autóktól elválasztott területeit hivatott megvédeni a gépjárműves támadásokkal szemben. Öt fő komponense: a járdákba épített rejtett, avagy süllyesztett oszlopok, az ezeket és a különböző szenzorokat is vezérlő mesterséges intelligencia, a támadó személyek ellen fellépő drónok, az egész rendszer mögött álló, folyamatosan bővülő adatbázis, valamint a kisegítő eszközök, úgymint kamerák, érzékelők, internethálózat. A dokumentum elméleti síkon vázolja a rendszer bemutatását, annak elemeit, működését. Írásának célja, hogy még ha csak elméleti szinten is, de segítséget nyújtson a rendvédelmi szervek jövőbeli tevékenységéhez, az aljas, gonosz szándékból elkövetett merényletek megakadályozásában, melyek ártatlan emberéleteket veszélyeztetnek szerte a világon.

II. helyezett: Dr. Balogh Zsuzsanna és Szabó Lajos (a REMOK Alapítvány kuratóriumi elnöke, de karunkhoz is kapcsolódik: óraadó a biztonságtechnikai szakon) “Gemini” jeligéjű pályázata, melynek címe: Mi a megoldás a gázolásos merényletek ellen?

A tanulmány összefoglalja mindazokat a szabványokat és szabályzókat, melyeket a világ különböző országai és az EU használ a gázolásos merényletek elkövetése elleni védekezésre. Sajnos ezek Magyarországon nem igazán ismertek, még a szűken vett szakma előtt sem. Ennek oka, hogy sem a szabványok, sem a szabályzók nem jelentek meg magyarul, ezért nem kerültek beépítésre a honi szabályozásba. A szerzők több mint 10 éve figyelmeztetnek ezek hiányára magyar és angol nyelvű tanulmányaikban. A cikk összefoglalója a lehetőségeknek, eszközöknek, megoldásoknak, melyek rendelkezésre állnának.

Megosztott II. helyezett: Tengely Ákos “Innováció” jeligéjű pályázata, melynek címe: A „ramming” támadások elleni védekezés lehetőségei, különös tekintettel az esztétikus és arányos védelem kialakítására, modern technológiai megvalósításokkal.

A pályamű, a ramming támadások elleni védekezésre három típusú védelmi megoldást rögzít. Statikus, dinamikus, valamint az előzőekből összeállított hibrid védelmi módozatot. Statikus megoldásként fő szempont a meglévő modern beépített technológiák ötvözése az arányosság és az épített környezetbe történő esztétikus beépíthetőség jegyében. Dinamikus és hibrid védelmi lehetőség főként az alkalmi rendezvények védelmét szolgálja. Mint hibrid védelmi képesség kidolgozásra került egy infokommunikációs vezérlőtechnológiával ötvözött drone megfigyelésű eszközrendszer, amely a Drone Observed Field Control System (DOFCS) elnevezést kapta. A DOFCS rendszer, statikusan rögzített kamerarendszerből, oldható és oldhatatlan akadályokból, járőr egységekből, droneokból valamint az koordinálást és az adatfeldolgozást végző központi- irányító egységből áll. Az egység multitasking feladatokra képes, mivel a drone technológia alkalmazása széles körben bevethetővé teszi különböző események modern kezelése érdekében, legyen az migrációval kapcsolatos határrendészeti feladat, katasztrófavédelmi vagy egyéb terrorelhárítási- rendészeti kihívás. A pályamű, DOFCS egység vonatozásában tartalmaz egy erő-eszköz táblázatot, amely rögzít egy speciális kialakítású szert- bevetési gépjárművet, ami képes a központi- irányító egységek kiszolgálására, főbb technológiai elemek szállítására. A DOFCS egység lehetőségeinek megismerése végett a pályamunka rögzít egy SWOT elemzést, ami segítségével jobban megismerhető az előadott technológia alkalmazási lehetőségei.

A díjazottak részére Bodnár Zsolt r. dandártárbornok, a TEK főigazgató-helyettese oklevelet adott át, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Terrorelhárítási Tanszék vezetőjének (dr. Kasznár Attila nb. őrnagy, egyetemi adjunktus) és a bírálóbizottság tagjainak jelenlétében. Tábornok úr megköszönte a pályázóknak az elvégzett munkát, és ígéretet tett arra, hogy az abban leírtakat hasznosítják, a munkába a szerzőket a későbbiekben is bevonják.

A díjazott tanulmányokat reményeink szerint a TEK megjelenteti.

A REMOK Alapítvány honlapján Szabó Lajos összefoglalóját olvashatjuk az eseményről. (ITT tekinthető meg)

Gratulálunk munkatársainknak, illetve a díjazottaknak!

Szabó Lajos  – Barta Andrea

Csőke Antal, Karunk díszpolgára Széchenyi plakettet kapott

Szeptember hónap végén, Széchenyi István születésének évfordulóján a Széchenyi Társaság a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében tartotta ünnepséget, amelynek keretében átadták az idei Széchenyi Plakett elismeréseket.

Az idei évben Karunk díszpolgára, Csőke Antal is átvehette ezt az elismerést.

Csőke Antal laudációját Dr. Kőrösi Mária docens tartotta.

GRATULÁLUNK!