FKK Szakdolgozat / Záróvizsga

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEIRE VONATKOZÓAN


Témaválasztási időszak: 2024.03.04 – 2024.05.31.

(a 2024/2025/1-es félévben szakdolgozat leadók számára)

Az Óbudai Egyetem Bánkin Karán a szakdolgozat témaválasztási időszak a szakdolgozat leadás félévét megelőző szemeszterben történik. Ez idő alatt szükséges a téma egyeztetése, kiválasztása, a Neptunban történő jelentkezés az adott témára és az oktató jóváhagyása. Az egyes képzéseken eltérőek lehetnek a témaválasztás további határidői és a témák megadásának menete, kérjük a hallgatókat, hogy a saját szakfelelősüknél érdeklődjenek a témaválasztás rendjéről. A megadott határidőn túl már csak az OE-0014 kérvénnyel tudnak jelentkezni a pótdíj megfizetésével.

A szakdolgozat témalap megtalálható a csatolmányok között.


A titkosítással kapcsolatos dokumentumok elérhetők a csatolmányok között.

A titkosításra vonatkozó kérelem elektronikusan is beküldhető. A titoktartási megállapodásból, amely Ön között és a Társaság között jön létre 1 eredeti példányt kell benyújtani részünkre, míg az Egyetem és a Társaság között létrejövő (jogi személyek közötti) megállapodásból 4 eredeti példányra van szükség.


Szakdolgozat cím / feladatlap véglegesítése: 2024. február 10.

A szakdolgozat feltöltésének határideje: 2024. május 15. (23:59:59)

(a 2023/2024/2-es félévben szakdolgozat leadók számára)

A szakdolgozat formai követelményeit az “Általános tájékoztató a szakdolgozat készítésről és a záróvizsgára bocsátásról” dokumentum tartalmazza, amely letölthető a csatolmányok közül. Ugyanitt elérhető a Diploma Portál felhasználói útmutatója is.

A szakdolgozat elé illesztendő dokumentumok: Címlap, Szakdolgozat feladatlap, Hallgatói nyilatkozat, Titoktartási nyilatkozat (amennyiben a szakdolgozat titkos). A Titoktartási nyilatkozat kivételével a szakdolgozat elé illesztendő dokumentumokat a szervezeti egység ügyintézője küldi meg a hallgató részére az adott beadási időszakban.


Záróvizsga időszakra történő jelentkezési időszak: 2024.05.06 – 2024.06.02.

Csak lejelentkezési időszak: 2024.06.03 – 2024.06.23.

A záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik, a hallgatónak az adott záróvizsga időszakra kell feljelentkeznie. A feljelentkezett hallgatók beosztását a szervezeti egység ügyintézője végzi.
A záróvizsga időszakra történő jelentkezés folyamatáról készült leírás elérhető a csatolmányok között.
A már abszolvált hallgatókat az adminisztrátor jelentkezteti fel az adott záróvizsga időszakra, miután az “OE-0022 – Abszolvált hallgatóknak záróvizsga jelentkezési kérelem” beadásával és a hozzá tartozó díjtétel megfizetésével záróvizsgán való részvételüket a megadott határidőig jelezték.
A záróvizsga lebonyolításáról a hallgatóknak az adott képzés vezetője / ügyintézője tájékoztatást tart.


Dokumentumok

Általános tájékoztató a szakdolgozat készítésről és a záróvizsgára bocsátásról

Szakdolgozat témalap 

Titkosítási kérelem

Titoktartási megállapodás a Hallgató és a Társaság között

Titoktartási megállapodás az Egyetem és a Társaság között

Diplomamuka Portál hallgatói felhasználói útmutató

Záróvizsga időszakra jelentkezés folyamata a Neptunban

Szakdolgozat konzultációs napló

Documents

Thesis Assignment

General Information on Preparation of the Thesis and on Admission to the Final Exam

Application process for the final exam period in Neptun