Kiváló pályamunkák az 56. TDK-n

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2022. november 16-án tartotta meg az 56. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a 15 nevezett dolgozatból 14 előadás hangzott el, 2 szekcióban. Először szerepelt középiskolás diák a Kari TDK-n.

Az Anyag- és gyártástechnológia szekcióban az inkrementális alakítás modellezésével és alkalmazásával, a nitridált felületek újszerű vizsgálatával, a műanyagok újrahasznosításához alkalmazott szerszámok élettartam-növelésével, a 3 tengelyes gyorsmarógép újra használhatóvá tételével, a 3D nyomtatott egyedi geometriák vizsgálatával, a kontaktlencse tokok átfogó elemzésével foglalkozó témákat mutattak be a hallgatók.

A Jármű- és biztonságtechnikai szekcióban a versenyautó-csonkállvány szerkezeti optimalizálásáról, a Formula Student versenyautó motorfejlesztéséről, a Raspberry Pi és virtuális valóság headset használatával elkészült valós idejű távvezérlésű járműről, az információbiztonsági tudatossági képzés alternatív módjairól, a gáz-és riasztófegyverek megszerzése és tartása szabályozásának vizsgálatáról, a hidegháború során használt amerikai és szovjet kémfelszerelések összehasonlításáról, a Mars misszió lehetőségeiről és sugárvédelméről szóló dolgozatok bemutatására került sor.

A TDK ünnepélyes eredményhirdetésére 2022. november 30-án került sor a Bécsi úton, ahol Prof. Dr. Molnár András, általános rektorhelyettes köszöntötte a részt vevő hallgatókat és konzulenseiket. Méltatta kiemelkedő teljesítményüket, gratulált minden résztvevőnek. Az egyetem arany minősítésű vegyeskarának ünnepi műsorát követően Dr. Vámossy Zoltán, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke ismertette a konferencia eredményeit és sor került a díjak átadására.

Karunkon az alábbi nagyszerű eredmények születtek, a pályamunkák szerzőinek és konzulenseiknek ezúton is gratulálunk! Köszönjük továbbá Dr. Bagyinszki Gyulának, a Gépészeti és Technológiai Intézet egyetemi docensének, Karunk TDK felelősének a szervezést és koordinálást.

Közönségdíjas hallgatók: Wéber József, Yernar Kenzhetayev

Anyag- és gyártástechnológia szekció

III. díj

Kőrösi Gábor

A PVC ANYAGOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA SORÁN ALKAMAZOTT SZERSZÁMOK ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE A MEGFELELŐ ACÉLMINŐSÉG KIVÁLASZTÁSÁVAL ÉS ANNAK HŐKEZELÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

Konzulens: Dr. Tóth László, egyetemi docens

II. díj

Abdulrahman Yousef Hassan Moheb

INKREMENTÁLIS ALAKÍTÁS MODELLEZÉSE ÉS KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA

Konzulens: Dr. Gonda Viktor, egyetemi docens

I. díj

Tóth Lilla Éva

3D NYOMTATOTT EGYEDI GEOMETRIÁK VIZSGÁLATA

Konzulens: Dr. Horváth Richárd, egyetemi docens

Jármű- és biztonságtechnika szekció

III. díj

Kiss Márton Péter

MOTORFEJLESZTÉS FORMULA STUDENT VERSENYAUTÓHOZ

Konzulens: Dr. Molnár Ildikó, egyetemi docens

II. díj

Csányi Mihály

VERSENYAUTÓ-CSONKÁLLVÁNY STRUKTURÁLIS FELÉPÍTÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA

Konzulens: Dr. Molnár Ildikó, egyetemi docens

I. díj

Yernar Kenzhetayev

VALÓS IDEJŰ, TÁVVEZÉRLÉSŰ JÁRMŰ, RASPBERRY PI ÉS VIRTUÁLIS VALÓSÁG HEADSET HASZNÁLATÁVAL.

Konzulens: Dr. Nagy István, egyetemi docens

Beszámoló az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadásáról

2022. november 17-én került megrendezésre Karunkon az Arany Díszoklevelek átadása az 1972-ben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, Karunk jogelőd intézményében 50 éve főiskolai diplomát szerzett hallgatóink számára. A Díszoklevelet olyan volt diákjainknak adományozzuk, akik közmegbecsülésre méltó magatartásukkal, valamint szakmai munkájukkal és egész életútjukkal Intézményünk hírnevét öregbítették.

Az elmúlt évek pandémiás időszakban nem volt alkalmunk a mostanihoz hasonló eseményt tartani, ezért ezen ünnepélyes alkalomra meghívtuk az 1970-ben és 1971-ben végzett, az előző két évben Arany Díszoklevelet kapott volt hallgatóinkat is, hogy személyesen is gratulálhassunk nekik.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr nyitotta meg. Beszédében összefoglalta Karunk múltját és jelenét: a kezdeti Budapesti Állami Közép-Ipartanodától majd Állami Felsőipariskolától az 1954-es évig, amikor az iskola alapításának 75. évfordulójára felvette Bánki Donát nevét, majd a technikumi évektől a főiskolává válásig, s végül a jelenkorig, az Óbudai Egyetem 2010-es megalakulásáig, megemlékezve a főbb eseményekről. Bemutatta karunk oktatási és tudományos portfólióját, eredményeit, a mostani Bánki Kar hallgatói életét. Köszöntő beszéde után Dr. Palásti-Kovács Béla, Karunk prodékánja tartott színvonalas beszédet, melyben számos érdekes emléket idézett fel közösen a hallgatósággal.

A beszédek után az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása következett.

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott az 1972-ben végzett hallgatók részére:

 • Bányi Gábor
 • Bucsányi László
 • Debreczy Zoltán
 • Fárbás Istvánné (Budaházy Lívia)
 • Hámori György
 • Hegedűs László
 • Ignácz György
 • Mendel Márton
 • Nix Vilmos
 • Posch Péter
 • Simsik József
 • Szabó Rezső
 • Vizi György

(Az ünnepélyes átadáson megjelenni nem tudó aranydiplomások postai úton kapják meg oklevelüket)

Ezt követően a tavaly és tavalyelőtti évben Arany Díszoklevelet szerzett volt hallgatóinkat köszöntöttük. Utólag is nagy szeretettel gratulálunk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni, és azoknak is, akik megtiszteltek látogatásukkal.

A kiállított Arany Díszoklevelek:

1971-ben végzettek:

 • Csikós Nagy István
 • Csörgei Gyula
 • Fabini Henrik István
 • Horváth János
 • Horváth Jánosné/Géczy Ágnes
 • Körösi János
 • Szabó Attila
 • Szemerszky László
 • Tuba Ferenc

1970-ben végzettek:

 • Balogh Andor Ambrus
 • Barsi Mária Anna
 • Bereczky Vilmos
 • Déri András
 • Dr. Bató András
 • Fenyvesi József
 • Kármán Éva
 • Kovács Ferenc
 • Nyíri Miklósné Szőllösi Mária
 • Soós Sándor
 • Szemere István
 • Szucsány György
 • Windberger László

A köszöntések után az ünnepeltek nevében Hámori György tartott beszédet, majd a többi évfolyam volt hallgatói is hozzászóltak.

A beszédeket Illés Mihály tanársegéd kollégánk klarinétjátéka követte, majd a meghívottak meglepetésére Kovács Ferencné szavalta el Keresztury Dezső odaillő versét.

Az ünnepség zárásaként kötetlen beszélgetés zajlott, régmúltról, közös ismerősökről, a rég nem látott hallgatótársakról. Nagyon jólesően hallgattuk a visszaemlékezéseket, az Alma Materhez kapcsolódó pozitív szavakat. Jó volt személyesen is találkoznunk az érintettekkel, és annak is örülünk, hogy ők maguk is ismét egymásra találtak Intézményünk falai között, ott, ahol annak idején szakmai útjukat megkezdték.

Herpay Dóra festménykiállítása

2022. november 15-én a Bánki Kar földszinti aulájában került sor Herpay Dóra festménykiállításának megnyitójára. A színes és érdekfeszítő tárlatot Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán nyitotta meg, bemutatva a festőnő munkásságát, aki ezt követően végigvezette az érdeklődőket festményei között. A kiállítás kiváló apropót jelent egy kis kulturális utazásra Egyetemünkön, az éppen zajló Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatának műszaki témájú eseményei mellett. A képeket hallgatóink és oktatóink is meg tudják tekinteni a Dékáni Hivatal előtti folyosón december közepéig.

Sikeresen zajlott 2022. november 15-én a Szilvay Kornél Tűzvédelmi Konferencia

A biztonságtechnikai mérnökképzésen elmúlt években történt tűzvédelmi tartalmi fejlesztési folyamataihoz híven, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar egy nívós programot felvonultató konferencia megrendezésével tette le névjegyét a szakmaterület tudományos életében. A világviszonylatban is jelentős tűzvédelmi fejlesztőről, Szilvay Kornélról elnevezett tudományos seregszemle egyben az elkövetkezendő évek tudományos eseménysorozatának nyitórendezvényeként került megrendezésre.

A tűzvédelem múltját és aktuális kihívásait felvonultató konferencia, a tűzvédelem interdiszciplináris jellegéhez igazodóan – nem titkolt módon –  integrálni kívánta a Kar falai között működő alap és mester, valamint a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktori képzései kapcsolódó tématerületeit. A szakmai fórum munkájában előadóként részt vettek a hazai tűzvédelmi képzést folytató felsőoktatási intézmények, valamit a technikatörténeti, illetőleg a biztonságtudományi kutatóműhelyek és nem utolsó sorban a mentő-tűzvédelem alkalmazói oldalának képviselői.

Megnyitójában a konferencia szervezőbizottságának elnöke és moderátora Dr. Nagy Rudolf, egyetemünk adjunktusa kihangsúlyozta a tűzvédelem alkalmazott tudományterületi széles spektrumát és ennek egyesítésének fontosságát az élet- és vagyonbiztonság megteremtésében. Köszönetét fejezte ki az előadóknak és a megjelent szakembereknek, hogy jelenlétükkel demonstrálják ennek az együttműködésnek elhivatott valós szándékát.

A mostani tűzvédelmi rendezvény egyik meghatározó témája volt a tűzvédelem megújításában világraszólót alkotó Szilvay Kornél életútjának és tűzoltói hivatásgyakorlása kiemelkedő epizódjainak áttekintése Dr. Berki Imre, történész, múzeumigazgató kutatásainak eredményeiként.

Dr. Gáti József az egyetemi technikatörténeti kutatásainak meghatározó személyisége, előadásában a Karunk jogelődjében gépészeti tanulmányait végző és tűzvédelmi végzettséget szerző Szilvay Kornél termékeny gépészeti újító tevékenységének főbb eseményeiről számolt be, külön kitérve az egykori párizsi világkiállításon szenzációnak számító szárazoltó rendszerrel felszerelt tűzoltó járművének technikai részleteire.

Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Karának Katasztrófavédelmi Intézetétől az elkövetkezendők tűzvédelmi mérnöki feladatait részletező prezentációjában különös hangsúlyt fektetett a jövő okos városainak tűzbiztonságát megteremteni hivatott kutatások perspektíváira.

A mindennapok tűzoltói beavatkozásainak kihívásain keresztül szemlézte Szilvay Kornél egykori Székes Fővárosi tűzoltó parancsnok örökségét Béres Ferenc tűzoltó alezredes a IV. kerületi tűzoltóparancsnokság parancsnoka a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Bemutatójában nagy teret szentelt a közúti kárhelyszíni műszaki mentések során a lítium akkumulátorok jelentette veszélyeknek.

A jelen kor tűzoltó technikai fejlesztéseit a vízköddel oltás egyedi megoldásain keresztül mutatta be Prof. Dr. Kuti Rajmund, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar professzora. A témán belül, annak mérnöki oldalának sajátosságait is ismertette a 90-es évekbeli égő kuvaiti olajkutak példájával, amelyben a fejlesztő magyar gépészmérnököknek elévülhetetlen hírnevet szerzett a lánctalpas turboreaktív oltógép.

A tűzvédelmi mérnöki képzés tapasztalatait és kihívásait világította meg Dr. Takács Lajos egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetem, Épületszerkezettani Tanszékéről, aki emellett az igen költséges tűzvédelmi kutatólaboratóriumi munka támogatásának független közös infrastrukturális fejlesztésének gondolatát is felvetette.

Karunk oktatója, Mohai Ágota tanársegéd a tűzvédelmi mérnöki kihívásokról szólva kifejtette az informatika széleskörű előre törését a tűzvédelmi tervezői szakmagyakorlás vonatkozásában. Előadásának konklúziójában a tűzvédelmi mérnöki oktatás, a kor követelményeihez igazodó továbbfejlesztésének szükségességét jelölte meg.

A tűzvédelmi tudományos kutatások területéről, az aktív tűzvédelmi rendszerek fejlesztése jelentőségének elemzésével foglalkozó előadás keretében mutatta be eddigi kutatási részeredményeit Krepuska András, a Biztonságtudományi Doktori Iskola doktorandusza. A kutatásai aktualitását igazoló prezentációjában, a lítium akkumulátorok mechanikai sérülései nyomán fellépő tűzfejlődési folyamatok kritikus részleteit tárta a hallgatóság elé.

A konferencia záróakkordjaként Prof. Dr. Besnyő János, az Afrika Kutatóintézet vezetője a tűzbiztonság egy különleges, nagy érdeklődést kiváltó aspektusához kapcsolódó kutatási eredményeit mutatta be a terrorista céllal kiváltott erdőtüzeket megvizsgálva.

A konferencia Dr. Nagy Rudolf egyetemi adjunktusnak, a jövő évi folytatás szándékát megerősítő elnöki zárszavával ért véget.

Dr. Nagy Rudolf

Búcsúzunk Várhegyi Lászlótól

Várhegyi László elment
(1945-2022)

Csendes, szerény, segítőkész kollégaként emlékezik az Intézet és a Kar Várhegyi László adjunktusra. Az utóbbi időben megromlott egészsége miatt nem járt az Intézetbe, de volt íróasztala fiókjában még néhány személyes tárgy emlékeztet rá. A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1981-ben végzett anyagmozgatási gépészmérnökként. Nem sokkal ezután (1988) közlekedés műszaki szakmérnöki diplomát szerzett.

Szakmai tudását a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet (KERMI) hasznosította, ahol elsősorban a személygépkocsikkal kapcsolatos vásárlói kifogásokkal foglalkozott. Munkáját az elfogulatlan, csak a műszaki tartalommal foglalkozó hozzáállás jellemezte. A fogyasztásvédelem ügye elkísérte egész életét, nyugalmazását követően sokáig segítette szakvéleményeivel a békéltető testület tárgyalásait. A KERMI-ben részt vett járművek típusvizsgálataiban is.

Egy jellemző kép: a kutyabarát szakértő egy PULI személygépkocsit vizsgál (MTVA Archívum).

Szakkönyveket is írt. Az antikvár boltokban még kaphatók a Daciaról és a Wartburgról írt könyvei, amelyek nélkül – ismerve ezen járművek “megbízhatóságát” – nem volt érdemes hosszabb útra indulni.

Várhegyi László igazságügyi szakértő volt. Alapító tagja az igazságügyi szakértők egyesületének és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának. Lelkiismeretesen és sokat dolgozott a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamarában és az ISZOT-ban (a Kamara és a szakértők Kft-je), az etikai bizottság és számos szakmai konferencia, szeminárium szervezőbizottsági tagja volt.

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében kezdte meg felsőoktatási munkáját, ahol 2005-ig a Mechatronikai és Autótechnikai Intézet “járműves” tantárgyait oktatta – kiemelkedő volt a Szakértői ismeretek tantárgyban végzett kreatív munkája. Nyugállományba vonulása után még tizenkét évig óraadóként tevékenykedett a hallgatók nagy örömére. Empatikus, igényes, segítőkész, önzetlen hozzáállásával sok diák jó eredményeket ért el tanulmányaiban.

Kedves Laci! Reméljük a túlvilágon is igénylik és értékelik az autók szeretetét és szakmai tudásod. Jó utat az égi sztrádákon! Emléked megőrizzük!

Dr. Bencsik Attila

2022. őszi Tésztahíd-építő háziverseny eredmények

Sikeresen lezajlott az őszi Tésztahíd-építő háziversenyünk, 2022. november 10-én délután. A megmérettetésre 7 tartó és 1 híd szerkezetet regisztráltak a reggeli órákban, hogy aztán délután széles közönség előtt a hidak terhelhetősége, törése is megtörténjen.

Tartó kategóriában első helyezést ért el, valamint az esztétikai díjat is kiérdemelte a “KissMiklós” fantázianevű szerkezet, a kiemelkedő 296,1 kg-os teherbírásával. Ezúton is gratulálunk a szerkezet építőinek, Dósa Áronnak és Várkonyi Péter Pálnak, akik ezen teljesítményükkel kvalifikálták magukat a májusi jubileumi 10. RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokságra.

Ugyanebben a kategóriában mind a második, mind pedig a harmadik helyen Huszti Zoltán és Fonyódi Máté párosa végzett, egyik tartójuk, a “Reccskaland” 188,5 kg-ot bírt el, míg a “Lassítudó” 129,4 kg-ot. Dobogós helyezéseikkel ők is biztosították helyüket a Világbajnokságon indulók sorában.

Sajnos a híd kategóriában csak egy nevezés érkezett, és a “Csak bírjon el 50 kilót” fantázianévre hallgató híd végül nem bírta el a kitűzött célt, a csapat tagjai vigaszdíjban részesültek.
A nézőközönség tippjátékában ketten is kaptak ajándékot, hiszen mindketten 300 kg-ra voksoltak, sőt, egyik hallgatónk azt is megtippelte, hogy a “KissMiklós” lesz a befutó (vele valószínűleg a lottószámokról még fogunk beszélgetni :)).

Köszönjük szépen minden versenyzőnek, hogy építettek szerkezeteket, reméljük jövőre viszontláthatjuk őket egy-egy újabb híddal vagy tartóval, továbbá köszönjük szépen a zsűri munkáját, köszönjük a szervezőknek, a lebonyolításban részt vevőknek, oktatóinknak és az eseményen nézőként részt vett kollégáinknak, hallgatóinknak is, hogy eljöttek.

Dr. Kovács Tibor nevét viseli a Bánki Kar biometria laborja

Dr. Kovács Tibor egyetemi docens kollégánk idén májusban, 60 évesen távozott közülünk. Emlékére 2022. október 12-től az ő nevét viseli az a biometria labor, amelynek létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, és amely a mai napig szerves részét képezi a biztonságtechnikai mérnökképzésben résztvevő hallgatók színvonalas képzésének.
Ahogyan a laborhoz készített emléktáblán is olvasható, “Kovács Tibor neve szorosan összefonódott a biztonságtudománnyal és azon belül is a biztonságtechnika mérnöki szakma művelésével. Kiemelkedő pedagógusi adottságai révén a fiatal mérnökgenerációk sorát indította el a pályán…”
 
A labor névadását és az emléktábla avatását Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja nyitotta meg, majd Dr. Otti Csaba és Dr. Fehér András az Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézetének munkatársai tartottak rövid beszédet, amiben felidézték Tiborral kapcsolatos munkáikat, emlékeiket.
 
Köszönjük szépen mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy méltón emlékezhessünk szeretett kollégánkra, és külön köszönet Dr. Nagy Rudolf egyetemi adjunktusnak, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet oktatójának a kezdeményezésért és az esemény megvalósításáért.

Beszámoló a Bosch Semester Opening Tour harmadik állomásáról

2022. október 6-án került megrendezésre a Bosch Semester Opening Tour harmadik eseménye, melynek során az Óbudai Egyetem diákjai a cég új Innovációs Kampuszát tekinthették meg. A színvonalas programon hallgatóink körbejárták az épületet, megismerhették az irodákat, a főbb egységeket, majd a tesztpályára is volt lehetőségük kimenni, ahol a Bosch kollégái önvezető járműves bemutatóval készültek.

Azon hallgatók között, akik mindhárom állomáson részt vettek, kisorsolták a fődíjat, egy Tesla élményvezetést, amelyet legnagyobb örömünkre Matyasovszky Márton első éves Bánkis gépészmérnök hallgatónk vihetett haza. Nyereményéhez ezúton is gratulálunk, és köszönjük szépen mind az Óbudai Egyetem, mind pedig a Bosch kollégáinak a nagyszerű szervezést, és hogy lehetőséget biztosítottak a kampuszlátogatásra.

Sikeresen lezajlott a Kutatók Éjszakája a Bánkin

Több, mint 1100 érdeklődővel sikeresen zajlott múlt pénteken – 2022. szeptember 30-án – a Kutatók Éjszakája a Bánki Karon. Negyvennél is több érdekes program és előadás közül választhattak a részt vevő fiatalok és idősek; a nagyműhelyben labirintus játékot és asztali telefontartót lehetett gyártani CNC gép segítségével, de nagy sikere volt a Bánki Donát emlékérmének is az aulában, akárcsak a Tanácsteremben berendezett Retro gamer kiállításnak és játszóháznak, amely eseményt a ReGamEX hozta el nekünk a Népszínház utcába.

Az udvaron hallgatóink saját fejlesztésű programjai, mint például a Tesla-tekercs látványos bemutatója szórakoztatta a közönséget, csakúgy, mint az oszcilloszkóppal zenére, hangokra rajzolt alakzatok, valamint az otthoni anyagok segítségével létrehozott hanghatások vagy a penumobilok.

Számos kiváló szakmai előadásra is sor került az este folyamán, volt szó a fémek anatómiájáról, a domotikáról, mesterséges intelligenciáról, hackerekről, a dark webről, az Al-Shabaab titkos szolgálatáról. Megismerkedhettek az érdeklődők a robbantástechnikával, az automatizált online 3D nyomtatással, a gőzgépekkel, a robotprogramozással és a PLC-kkel. A látogatóknak lehetőségük nyílt csapágyszerelésre, izgalmas kémiai és fizikai kísérletekre, megtudhatták, hogyan rejthetünk adatot képbe vagy zenébe, milyen digitális képtömörítési eljárásokat ismerünk, de szó volt a hegesztésről és rokoneljárásairól, a kokilla öntésről és a haditechnikáról is.

Eleinte főleg a kicsik kapcsolódtak ki Ollóvágta Pista bácsinál, ám később már a nagyobbak, felnőttek is leültek hajtogatni, kivágni néhány papírjószágot. Kézműveskedni Nettinél is lehetett, akinek ráadásul saját festménykiállítását is megnézhették a művészetek iránt érdeklődők a dékáni folyosón. A büfében lehetett beszélgetni, pihenni, de volt lehetőség asztaliteniszezésre is.

Reméljük, mindenki nagyszerű élményekkel és emlékekkel távozott a Bánki Kar Kutatók Éjszakája eseményéről, köszönjük szépen ezúton is a szervező kollégáknak és oktatóinknak, diákjainknak, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak az aktív részvételt. Jövőre várunk mindenkit szeretettel!